december 10, 2021 Webmaster

Välkommen till Servicedesk Forum 18-19 oktober 2022

Arbetet med servicedesk och support är viktigare än någonsin tidigare. Vi har nu tagit oss igenom en pandemi som fortfarande inte har släppt greppet om oss. Detta ställer helt nya krav oavsett ifall vi arbetar som ledare eller medarbetare inom supporten. Vi har vant oss med hybridarbete och att arbeta med självledarskap och ledarskap för att bibehålla en hög motivation och service till våra interna och externa kunder. Men hur skapar du förutsättningar för medarbetarna att kunna möta kunden på bästa tänkbara sätt samtidigt som du skapar en kultur med delaktighet där medarbetarna har roligt på jobbet och utvecklas samtidigt.

Två frågor som ständigt är aktuellt för dig inom servicedesk och support är:

  • Hur hittar vi anställda med rätt kompetens och motivation?
  • Hur bibehåller vi talanger inom supporten och kompetensutvecklar?

Under research inför årets Servicedesk Forum har vi pratat mer er proffs, om ert arbete och om er verksamhet, och fått veta hur krisen inneburit förändringar, i ledarskapet, rollen, hybridarbete och verksamheten. Vi vet också att många av er ställer om och digitaliserar verksamheten i ett snabbare tempo än någonsin tidigare. Det krävs både nya systemlösningar och migration av olika befintliga system som ska harmoniseras för att stödja era processer och rutiner. Men det är också viktigt att komma ihåg att det krävs samverkan mellan människor, teknik och processer för att skapa en framgångsrik servicedesk och support.

Missa inte möjligheten att under konferensen lyssna till de som i praktiken har börjat omvandlingen till att framtidssäkra sin servicedesk och support. Boka din plats på årets viktigaste event redan idag där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter. Konferensens första dag avslutas i vanlig ordning med nätverksmingel och prisutdelning till Årets Servicedesk, Årets Servicedeskchef och Årets Servicedeskmedarbetare. Varmt välkommen den 11-12 maj!