juni 20, 2023 Webmaster

Supporthjältar är säkerhetshjältar – cyberhot och intrång

Supportfunktionen står i första försvarslinjen när det gäller säkerhet! Magnus Carling är CISO på Stena AB och aktuell som talare på Servicedesk Forum 2023 där han kommer han att ge en introduktion till den komplexa världen av informationssäkerhet. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Magnus inför konferensen där han bla berättar vad som är extra viktigt att tänka på när man arbetar med informationssäkerhet, hur AI kan komma att påverka cyberhot och intrång samt vad deltagarna kan förväntas att ta med sig efter presentationen.

Vad kommer du att prata om på Servicedesk Forum 2023?
Jag kommer att prata om informationssäkerhet i allmänt, men framför allt vikten av att ha med säkerhet från start, oavsett om det gäller utveckling av organisationer, processer eller projekt. Jag kommer ha fokus på supportfunktioner, som är i första försvarslinjen när det gäller säkerhet. Supporten förtjänar att hyllas och jag vill lyfta det viktiga arbete vad det gäller säkerhet som supporten utför.

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med informationssäkerhet?
Det viktigaste är att tänka helhet. Det går inte att bortse från att den som angriper bara behöver hitta en väg in, medan den som försvarar måste hitta varje sårbarhet. En annan viktig sak är att utbildning är lika viktigt som att hantera tekniska lösningar. Anställda, konsulter och kunder behöver utbildas i säkerhet.

Kan du ge några exempel på cyberhot som vi ska vara extra vaksamma på?
Det finns så otroligt många hot, men extra aktuellt nu är utvecklingen av hot som bygger på Deep Fake. De första fallen där Deep Fake har använts har redan hänt, både vad det gäller bild och ljud. En röstkloning kan ske på mindre än 30 sekunder. Dessvärre är Deep Fake svårt att skydda sig mot.

Hur tror du att AI kommer att påverka arbetet med cyberhot och intrång?  
Tyvärr tror jag att AI gör att det blir ännu svårare att försvara företag och organisationer från intrång. Utvecklingen av nya attackmetoder som bygger på AI-teknik har tagit fart och det kommer bli värre innan det blir bättre. AI kommer användas mer och mer på försvarssidan också, så på sätt och vis är det en kapprustning av att utveckla nya lösningar på båda sidor.

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?
Att de kan se och uppskatta det viktiga arbete som supporten gör när det gäller säkerhet. Dessutom kommer det bli lite spännande insikter i vilka hot vi möter både i supporten och utanför.