januari 17, 2024 Webmaster

Hybrit ledarskap – vad innebär det på riktigt att arbeta och leda i en hybrid miljö?


Idag arbetar många distribuerat och anpassar sitt arbetsschema för att skapa bättre worklife balance. Varför då? För att medarbetarna har upptäckt fördelarna med hybridarbete och vill inte gå tillbaka till 100% onsite. Therese Clarholt är ledarskapskonsult och utbildare åt privat och offentlig sektor. Tillsammans med Natalie Nilsson och Martin Hallengren kommer hon på Servicedesk Forum den 19-20 mars att adressera de utmaningar du som chef och medarbetare kan komma att ställas inför, eller kanske redan står inför. Vi passade på att ställa några frågor till Therese inför konferensen där hon bla berättar hur hybrida team kan arbeta mer innovativt och effektivt.Hybrit ledarskap – vad innebär det på riktigt att arbeta och leda i en hybrid miljö?


En hybridarbetsplats innebär en dynamisk miljö där dina medarbetare arbetar både på distans och på plats, och ibland till och med på olika tidpunkter över olika kontinenter. Som ledare på en hybrid arbetsplats är det avgörande att kunna navigera och leda ett team där deltagandet varierar mellan ”IRL” (in real life) och röster/ikoner på plattformar som Teams.

Det kräver en rad viktiga kompetenser:

– Stark kommunikation: För att lyckas som ledare i en hybridmiljö är det avgörande att vara en skicklig kommunikatör. Du måste kunna anpassa och variera din kommunikationsstil för att effektivt nå och engagera både distansarbetare och de som är på plats. Att tydligt och regelbundet kommunicera mål, förväntningar och feedback blir särskilt viktigt i denna situation.

– Inkluderande kultur: Att bygga en inkluderande kultur är nyckeln till att skapa samhörighet och samarbete i ett hybridteam. Som ledare måste du aktivt arbeta för att inkludera och involvera alla medlemmar oavsett var de arbetar ifrån. Det kan innebära att skapa virtuella mötesplatser, främja öppen dialog och möjliggöra delaktighet för alla.

– Flexibilitet: Att hantera de unika utmaningarna i hybrida miljöer kräver en hög grad av flexibilitet. Du måste kunna anpassa dig till olika arbetssätt och tidszoner, och vara beredd att möta olika behov och preferenser hos dina medarbetare. Genom att vara flexibel och visa anpassningsförmåga kan du skapa en miljö där alla känner sig bekväma och produktiva.

– Maximera teamets prestation och trivsel: Som ledare på en hybridarbetsplats är det ditt ansvar att optimera teamets prestation och trivsel. Det kan innebära att erbjuda resurser och teknik som underlättar smidig kommunikation och samarbete, samt att erbjuda möjligheter till virtuell och fysisk sammanhållning. Genom att främja en balans mellan arbete och fritid och stödja teamets välbefinnande kan du skapa en positiv och produktiv arbetsmiljö.

Hur kan hybrida team arbeta mer innovativt och effektivt tycker ni?

Några konkreta tips:

– Använd tekniken! Det finns många verktyg som kan hjälpa hybridteam att kommunicera och samarbeta effektivt. Dessa verktyg kan hjälpa er att hålla kontakten med era teammedlemmar, även när ni inte är på samma plats.

– Tydliga förväntningar. Det är viktigt att sätta tydliga förväntningar för dina teammedlemmar, både de som arbetar på distans och de som är på plats. Detta kommer att säkerställa att alla är på samma sida och vet vad som förväntas av dem.

– Ge regelbunden feedback. Feedback är avgörande för alla team, men det är särskilt viktigt för hybridteam. Regelbunden feedback hjälper till att hålla teammedlemmarna motiverade och engagerade.

– Fira framgångar. Det är viktigt att fira framgångar, både stora och små. Detta kommer att bidra till att höja moralen och hålla teamet motiverat.

Vilka är de största utmaningarna utifrån era erfarenheter att få till ett Hybrid ledarskap?

Några av de vanligaste utmaningarna som jag upplevt är speciellt inom de mjuka värdena såsom att bygga relationer, skapa utvecklande samarbeten och motivation. Jag vet att det låter klyschigt, men kaffemaskinen kan möjliggöra spontana och informella samtal med kollegor, som i sin tur kan leda till ökad kommunikation, kunskapsutbyte och nätverkande, vilket kan främja samarbete och innovation. Och, dessutom så ger ansikte mot ansikte-interaktioner en djupare möjlighet att bygga relationer och skapa förtroende med kollegor, samt att snabbare kunna ge/få feedback.

Vad vill ni att deltagarna ska ta med sig från er presentation på Servicedesk Forum?

Mitt mål är att förmedla en djupare insikt i den spännande rollen som hybridledare. Jag strävar efter att inspirera och väcka ditt intresse för det hybrida ledarskapet, och hoppas kunna förmedla ökad förståelse för vad det innebär att vara en hybridledare.