mars 15, 2024 Webmaster

Servicedesk Forum – praktisk information

Varmt välkommen till Servicedesk Forum 2024

Tid och plats

Servicedesk Forum arrangeras den 19-20 mars på Coor konferens – Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 i Kista. Den första dagen startar kl 09:00 med registrering och morgonkaffe.


Dokumentation

Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna digitalt. I anslutning till konferensen får du tillgång till dokumentationen via webblänk. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om det saknas dokumentation, läggs den ut för nedladdning efter konferensen. Detta görs förutsatt att materialet kommer oss tillhanda från talaren. Finns inte dokumentationen tillgänglig, beror det på att vi inte har fått materialet eller ej fått tillåtelse att delge det till tredje part.

Nätverksmingel

Efter den första dagen, 19:e mars, arrangeras ett nätverksmingel för alla konferensdeltagare från ca 17:10 till 18:00. Ingen anmälan krävs.