Hans

Hans Leijström arbetar med digital transformation på Claremont och inleder Servicedesk Forum 2018 med sin talarpunkt Den digitala människan och kopplingen till Servicedesken. Automatisering och digitalisering är verkligen i ropet och Hans kommer bland annat att prata om de möjligheter och utmaningar vi står inför. Vi passade på att ställa några frågor tills hans för att få ta del av hans insikter gällande AI och hur vi kan bäst rusta oss inför framtidens arbetsmarknad.

Vad tror du är digitaliseringens nästa fas och vilken roll tar människan när AI (Artificiell Intelligens) tar våra nuvarande jobb?
Digitaliseringen är långt ifrån klar! Vi är bara i början av vår digitaliseringsresa där pendeln tillfälligt har slagit över från överdriven optimism kring digitaliseringens fördelar till eftertanke kring hur våra data används, transparens, ärlighet och tillit. I förarsätet för digitaliseringen sitter konsumenterna med företagen i baksätet som nu kämpar hårt för att komma ikapp och möta skyhöga förväntningar från konsumenter och medarbetare.

AI och automation kommer succesivt ta över alla enkla och repetitiva jobb enligt principen ”allt som kan automatiseras kommer att automatiseras”. Men ökad automation och AI kommer inte innebära att vi blir utan jobb. Gamla jobb förvinner, nya tillkommer! Arbetsstyrkan hos Amazon fortsätter att öka trots att de nu har över 100 000 robotar.

Vilka tror du blir vinnare på framtidens arbetsmarknad och hur kan vi som ledare inom IT-supporten rusta oss för att möta denna framtid?
Vinnare blir alla som är lyhörda för ständig förändring! Alla som är nyfikna på att testa och lära sig nya saker eller som kan tänka sig att arbeta med aktiviteter som är kopplade till social förmåga och kontakt med människor. Jag skulle rekommendera alla ledare att förstå målgruppernas faktiska behov och problem samt genomföra en scenarioanalys i syfte att fatta strategiska beslut kring vägval och färdriktning.

Varför ska man komma och lyssna på dig när du bl.a. pratar om den digitala människan och kopplingen till Servicedesken på eventet den 23 och 24 maj?
Du kommer förstå vilka trender och användarbeteenden som påverkar dig idag och i framtiden med många konkreta exempel på smarta tjänster i Sverige som tilltalar generation NU.