Fredrik Andersson arbetar som enhetschef och Servicedesk Manager på Eskilstuna kommun och är aktuell som talare på Servicedesk Forum 2019. Han kommer under sin programpunkt ”Hur fungerar AI-baserad chatbot för supporten i praktiken?” att berätta om den digitala transformationen i Eskilstuna, vikten av samverkan mellan människor, teknik och processer samt erfarenheter och lärdomar från deras transformation. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Fredrik inför konferensen och hans svar hittar du nedan.

Vad kommer din talarpunkt att handla om?

Övergripande om digitaliseringen inom kommunen och det digitaliseringsprogram som vi har antagit. Sedan blir fokus på vår resa från idé till verklighet inom området chatbots. Allt började faktiskt på förra årets servicedesk-forum när vi lyssnade på SEB och hur dom arbetar med deras bot. Jag kommer också att dela med mig av några praktiska tips om hur man själv kan sätta upp sin egna bot med hjälp av Microsoft Azure Bot Services.

Hur arbetar Eskilstuna kommun med digitalisering? 

Politiken har beslutat om en plan bestående av fem punkter:

  1. Skapa förutsättningar för ett systematiskt digitaliseringsarbete
  2. Modern, effektiv och enkel förvaltning
  3. Individuellt anpassad och kvalitativ vård, omsorg och sociala tjänster
  4. Digitalisering som förstärker lärandet
  5. Smart och hållbar stad

Har du några konkreta tips som du kan dela med dig av?

Våga prova och experimentera. Fastna inte i evighetslånga förstudier. Jag visar också hur man själv enkelt kan komma igång.

Du har tidigare medverkat som deltagare på Servicedesk Forum, vad kan kommande deltagare förvänta sig att ta med sig från konferensen?

Två intressanta dagar med inspirerande föreläsningar som ger en rejäl vitamininjektion.

Finns det någon annan talare på Servicedesk Forum 2019 som du är nyfiken på?

Henrik Johansson från IKEA ser jag fram emot att lyssna på. Särskilt punkten om att effektivisera och simplifiera supportflödet.