VÄLKOMMEN TILL SERVICEDESK FORUM 2024

Hur kommer framtidens support se ut? Är den både förebyggande och preventiv där människan och AI fungerar i harmoni med varandra? Vi är just nu inne i en mycket spännande utvecklingsfas när det gäller service och support. Både när det gäller hur vi hanterar AI och avancerade analyser av alla ärenden som kommer in till supporten. Men också hur vi agerar i detta nya landskap med våra kompetenser och ledarskapet. Hur skapar du förutsättningar för medarbetarna att kunna möta kunden på bästa tänkbara sätt samtidigt som du skapar en kulturdriven support där medarbetarna utvecklas och har roligt på jobbet.

Några frågor som vi kommer att ta upp under årets konferens är:
• Hybrit ledarskap – vad innebär det på riktigt att arbeta och leda i en hybrid miljö?
• Hur ska vi tänka kring ChatGPT – möjlighet eller utmaning?
• Supporthjältar är säkerhetshjältar – hur tänka kring cyberhot och intrång?
• Kan människan och framtidens avancerade AI fungera tillsammans?
• Hur skapar du en kulturdriven support med högt engagemang bland medarbetarna?

Missa inte möjligheten att under konferensen lyssna till de som i praktiken har börjat omvandlingen till att framtidssäkra sin servicedesk och support. Boka din plats på årets viktigaste event redan idag där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Under två dagar får du ta del av ett fullspäckat program med bland annat inspirerande talare som:

• Stephen Alstrup, PhD, Department of Computer Science & Algorithm Expert, University of Copenhagen & CEO, SupWiz
• Magnus Carling, CISO, Stena AB
• Perina Thölin Larsson, tf enhetschef kontaktcenter, Norrtälje kommun
• Nicklas Mattsson, enhetschef medlemscenter, Byggnads
• Kija Monteil, Customer Service Manager, Fortum Sweden
• Erik Westlund, enhetschef Service Desk, Västra Götalandsregionen VGR IT

Konferensens första dag avslutas i vanlig ordning med nätverksmingel och prisutdelning till Årets Servicedesk, Årets Servicedeskchef och Årets Servicedeskmedarbetare samt den nya kategorin Årets Innovatör och nytänkare inom supporten.

Varmt välkommen till Stockholm i mars!
Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden

NYHETER