Top Menu

SjuksköterskeforumFramtidens sjukvård

Vad kan vi vänta oss av Svensk sjukvård under det närmaste årtiondet? En växande äldre befolkning ställer allt högre krav på den palliativa vården. Kravet att hitta ett funktionerande system för sammanhållen vårdkedja kommer vara livsavgörande. En bättre helhetssyn är grundläggande för att kunna tillhandahålla bra vård. Behovet av en individuell plan, ett diagnosinriktat perspektiv mot ett hälsoperspektiv med utgång från patientens hela situation ser ut att vara enda lösningen. Hur ska då samarbetet mellan kommuner och landsting se ut? Missa inte möjligheten att höra hur Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting ser på framtiden för svensk sjukvård!

Hur arbetar vi nationellt med standardiserade vårdförlopp? Hur går det för landstingen och vilken roll spelar kontaktsjuksköterskans roll? Patientsäkerhet i framtiden ställer högre krav på både system och anställda. Det finns ett flertal utmaningar med att bedriva komplex vård i hemmet och riskerna ökar med ny teknik, avancerade behandlingar och många inblandade vårdgivare. Många sjuksköterskor vittnar om att deras arbetsuppgifter förflyttas från medicinskt ansvar mot fokus på registreringar, dokumentation, statistik och vårdtyngdsmätningar. Under SjuksköterskeForum 2016, 29-30 September, kan du bland annat ta del ovanstående utmaningar och diskutera dina frågor med sjuksköterskor från hela landet.

Ett växande problem är multiresistenta bakterier på mottagningarna. MRSA, ESBL och VRE som framför allt inom sjukvården är ett riktigt hot. De flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård drabbas på något sätt någon gång av MRB. Detta växande folkhälsohot kräver ökad kunskap kring handläggningen av MRB. Under konferensens andra dag hör du två av Sveriges mest framstående infektions- och hygienläkare berätta om MRB och antibiotikaresistens ur ett svenskt perspektiv, faktorer för spridning och metoder för isolering samt behandlingsprinciper och förhindrande av smitta.

Den sista utmaningen för Sveriges sjuksköterskor som vi behandlar denna gång är svåra möten och samtal med såväl patienter i utsatta situationer som kollegor i behov av stöttning. Hur lägger man strategiskt upp dessa möten? Hur kan du göra skillnad i bemötandet? Vi ger dig även en praktisk genomgång av hur du bättre kan förstå och konkret bemöta psykiatriska funktionsnedsättningar och lära dig identifiera risksituationer samt en introduktion till MI (motivational interviewing), en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

Missa inte din chans att uppdatera dig på några av de största utmaningarna i din vardagssituation. Antal platser är begränsat!

Keynote Speaker

Hans Karlsson - Talare på SjuksköterskeforumHans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting

 

Ladda ner broschyren för Sjuksköterskeforum 2016