Insight Events

Rekordmånga deltagare på Upphandlingsforum 2018!

bild_upphandling2019

Stort tack till alla deltagare, talare och konferensens partners! Vi ser fram emot att ses igen vid Upphandlingsforum  2019!

Boka in 12-13 november 2019 i kalendern redan nu.

Sagt om årets konferens:

”Får be att tacka för ett väl genomfört arrangemang”

”Intressant, relevant och kul att träffa så många kollegor! ”

”Tack så mycket för ett bra program och väl genomförd  konferens. Mycket bra sätt att träffas och nätverka!”

Jag har aldrig tidigare besökt Upphandlingsforum, men är mycket nöjd över att jag anmälde mig till slut. Det var informativt och trevligt.”

”Mycket intressant och högaktuella case”

Varmt välkommen till Upphandlingsforum  2019!


Upphandlingsforum 2018

broschyrbildDen 7-8 november samlas vi igen på Upphandlingsforum som arrangeras för 15:e året i rad i samarbete med advokatbyråerna Delphi och Mannheimer Swartling. Konferensen är skräddarsydd för dig som arbetar med offentlig upphandling. Genom omfattande research har vi ringat in de viktigaste och mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom upphandlingsområdet och behöver förstå hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet. I år har vi nöjet att ha generaldirektörerna för både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten som keynotes. Vi får bl a höra mer om Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagstiftningen av Rikard Jermsten och ta del av en omvärldsspaning från Inger Ek på Upphandlingsmyndigheten om vad som påverkar den offentliga affären.

Stor tyngd ligger också på avsnitten Rättsfall på djupet där du får inte bara en genomgång av rättsfall i olika instanser utan också en analys av deras betydelse. Dessutom kommer Ulrik von Essen, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, berätta om domstolens prejudikatbildning och bena ut om en metod kan utgöra en rättsgrundsats.

Vi får också ta del av:
• Förenklingsutredningen – status och vägen framåt
• Rättsfall på djupet i två delar
• Hur kan du verka för fler anbud i din upphandling?
• Hur genomförs en säkerhetsklassad upphandling?
• Upphandling och innovation – en omöjlig kombination?
• Nacka kommuns modell för kategoristyrning
• Hur får man ta hänsyn till pris och kvalitet vid tilldelning av offentliga kontrakt?

Upphandlingsforum är anpassad för dig som har några år i yrket. Det är en konferens som skiljer sig från andra inom området genom att ha färre ämnen men en djupare analys.

Ta också tillfället i akt att delta på fördjupningspasset 6 november på temat Hållbarhet i upphandlingar. Lyssna till några av landets främsta experter inom området och lär dig mer om hur ni genom upphandlingsprocessen kan bidra till respekt för mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, ökad hänsyn för miljön och minskad korruption.

Varmt välkommen till upphandlingsforum!

Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat och delägare
Advokatfirman Delphi

Johan Carle
Advokat och delägare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Ruth Sylwan
Senior Project Manager
Insight Events
ruth.sylwan@insightevents.se
073 380 25 06