Upphandlingsforum – den årliga mötesplatsen

För tjugonde året i rad hälsar vi dig varmt välkommen till Upphandlingsforum!

Årets konferens ger dig svar på hur de nya regelverken påverkar er som upphandlande myndighet eller enhet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Det blir två fullspäckade dagar där du får konkreta tips på hur du kan möta juridiska utmaningar som uppstår i samband med upphandling.

Här får du ta del av de viktigaste nyheterna och de mest aktuella frågorna inom upphandlingsområdet:

  • Rättsfall på djupet – analyser och reflektioner
  • Nyheterna om skyndsamhet och preklusion i förvaltningsrätt och kammarrätt
  • Leverantörsuteslutning – praktisk hantering
  • Möjlighet till direktupphandling vid överprövning
  • Säkerhetsskyddad upphandling – praktiska erfarenheter och utmaningar

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket inleder dagarna med vad som är på gång och vilka prioriteringarna är inför 2023.

Du kommer också få ta del av en beskrivning hur det gick för Migrationsverket i deras direktupphandling av bostäder för flyktingar från Ukraina våren 2022.

 

Fördjupningspass om världsläget – Upphandling i krig och kris

Du som vill lära dig mer om upphandlingslagarnas möjligheter till flexibla anskaffningar, krisberedskap och upphandling i krissituationer är välkommen till ett fördjupningspass den 14 november.

Frågor om beredskap, leveransproblem och prisjusteringar har aldrig varit så aktuella. Att upphandla i kris medför helt klart nya utmaningar. Här får du praktiska tips och råd om hur du kan hantera dessa utmaningar och det kommer att finnas mycket tid för frågor och diskussioner.

Samlad upphandlingskompetens

Upphandlingsforum arrangeras i samarbete med advokatbyråerna Ulfsdotter Law och Mannheimer Swartling. Konferensen är anpassad för dig som har några eller flera år i yrket och bjuder på handfast juridisk praxis och en rad högintressanta praktikfall till stor nytta för dig i ditt dagliga praktiska arbete.

Precis som förra året arrangeras Upphandlingsforum som ett så kallat hybridevent och du väljer mellan att vara med fysiskt i mån av plats eller så deltar du digitalt där vi streamar konferensen live.

 

Varmt välkomna att diskutera aktuella upphandlingsfrågor, reflektera och träffa branschkollegor.

Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat
Ulfsdotter Law

Johanna Jonsson
Advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Marita Wallin
Projektledare
Insight Events Sweden
08-587 66 23
marita.wallin@insightevents.se

Intervju med Charlotte Lilliestierna Ehrén

Charlotte Lilliestierna Ehrén arbetar som upphandlinsjuridisk expert på Migrationsverket, som bland annat har i uppdrag att tillhanda bostad för personer som av olika skäl söker skydd i Sverige. När kriget i Ukraina bröt ut ökande strömmen av skyddsökande omedelbart. På konferensen kommer Charlotte berätta om hur det gick att anpassa sig efter nya förutsättningar när läget ändrades.

Sagt av tidigare deltagare