”En konferens som förmodligen saknar motstycke i upphandlingskompetens”

För sextonde året i rad har vi glädjen att hälsa välkommen till Upphandlingsforum. Detta är konferensen som ger svar på hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Du som deltar får konkreta tips på hur du kan möta juridiska utmaningar som uppstår i samband med upphandling, något som både jurister och ”praktiker” har nytta av.

Genom omfattande research har vi ringat in de viktigaste och mest aktuella frågorna för dig som arbetar inom upphandlingsområdet.

Du får bl. a. lyssna till:

• Hur ska man hantera låga priser när möjligheten att ha golvpriser verkar ha tagits bort?
• Ramavtal – behöver upphandlande myndigheter förändra sina arbetssätt med anledning av Coopservice-avgörandet?
• Förenklingsutredningen del II – synpunkter från två remissinstanser, Göteborgs Stad och Malmö Stad
• Rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud (med exempel från rättspraxis)
• Cloud Act och annan e-bevisning – vad kan vi lägga ut i molnet?
• Aktuella rättsfall på djupet med analyser

Vi har generaldirektörerna för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten på plats som keynote speakers. Rikard Jermsten berättar om vad som är på gång på Konkurrensverket och vilka prioriteringarna är inför 2020. Inger Ek delger oss Upphandlingsmyndighetens färdriktning.

Som vanligt ligger också stor tyngd på avsnitten Rättsfall på djupet där du får inte bara en genomgång av rättsfall i olika instanser utan också en analys av deras betydelse.

Den 11 november har du chansen att delta i ett skräddarsytt fördjupningspass på temat säkerhetsskyddad upphandling. Vad är det du ska tänka på när du ska formulera säkerhetskrav vid säkerhetsskyddad upphandling? Du får handfasta råd från Jonatan Wahlberg, Ulfsdotter Law, Helena Rom och Tobias Wallin, Skatteverket, Arash Theodore Iahanie, Upphandlingsmyndigheten och Patricia Lehman, Fortum.

Upphandlingsforum arrangeras i samarbete med advokatbyråerna Ulfsdotter Law och Mannheimer Swartling. Konferensen är anpassad för dig som har några år i yrket. Det är en konferens som skiljer sig från andra konferenser inom upphandlingsområdet. ”En konferens, som förmodligen saknar motstycke i upphandlingskompetens” sammanfattade en tidigare deltagare. Det är ett unikt tillfälle att ta del av ny praxis och fördjupade juridiska diskussioner kring praktiska problem vid upphandling. Du får guidning för hur du ska tänka och agera vid upphandling, utformning av underlag, avtal m.m. Anmäl dig idag för att säkra din plats. Det har hänt att konferensen blivit fullbokad och den som varit sen med anmälan blivit utan plats.

Varmt välkommen!

Anna Ulfsdotter Forssell,
Advokat – Ulfsdotter Law/Advokatfirman Ulfsdotter

Johan Carle,
Advokat och delägare – Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Ruth Sylwan
Senior projektledare – Insight Events Sweden

upphandling2

upphandling1