Upphandlingsforum – den årliga mötesplatsen

Varmt välkommen till Upphandlingsforum 2023!

Hur ser de nya regelverken ut? Här får du svar på hur den senaste rättsutvecklingen påverkar er som upphandlande myndighet eller enhet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Det blir två fullspäckade dagar där du får konkreta tips på hur du kan möta juridiska utmaningar som uppstår i samband med upphandling.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem. I skälen till utredningens direktiv framhölls att det i dag är komplicerat och ibland omöjligt för de upphandlande myndigheterna och enheterna att kontrollera leverantörer på det sätt som förutsätts i upphandlingslagarna och lagarna om valfrihetssystem. Utredningssekreterare Karin Morild presenterar de förslag som utredningen lämnat.

Du kommer också få ta del av de viktigaste nyheterna och de mest aktuella frågorna inom
upphandlingsområdet:

• Rättsfall på djupet – analyser och reflektioner
• Vad händer på domstolen från det att ett överklagande kommer in till dess att målet avgörs?
• Praktiska tips till dig som är part i en överprövningsprocess
• Vad blir konsekvenserna av bristande kontroller i samband med upphandling?
• System för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling
• Ändringar i upphandlande kontrakt – hur hanteras detta?
• Heta aktuella ämnen för LUF:are
• Vad innebär förordningen om utländska subventioner för upphandlare och leverantörer?

Civiliminister Erik Slottner inleder dagarna med att tala om regeringens planer för framtidens offentliga affärer. Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket kommer att redogöra vad som är på gång och vilka prioriteringarna är inför 2024.

Fördjupningspass om offentliga aktörers lokalförsörjning
Du som vill lära dig mer om offentliga aktörers lokalförsörjning är välkommen till ett fördjupningspass den 13 november.

Offentliga aktörers lokalförsörjning innebär ofta att upphandlingsreglerna behöver beaktas. På senare tid har ett antal avgöranden från svenska förvaltningsdomstolar ritat om kartan för offentliga aktörers lokalförsörjning och ställt nya krav på den offentliga sektorn. Här får du de senaste nyheterna och praktiska tips och råd om hur du kan hantera dessa utmaningar.

Samlad upphandlingskompetens
Upphandlingsforum arrangeras i samarbete med advokatbyråerna Ulfsdotter Law och Mannheimer Swartling. Konferensen är anpassad för dig som har några eller flera år i yrket och bjuder på handfast juridisk praxis och en rad högintressanta praktikfall till stor nytta för dig i ditt dagliga praktiska arbete.

Varmt välkomna att diskutera aktuella upphandlingsfrågor, reflektera och träffa branschkollegor.

Anna Ulfsdotter
Advokat
Ulfsdotter Law

Johanna Jonsson
Advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Marita Wallin
Projektledare
Insight Events Sweden
08-587 66 23
marita.wallin@insightevents.se

Sagt av tidigare deltagare