Den naturliga mötesplatsen för Sveriges upphandlare

För sjuttonde året i rad har vi glädjen att hälsa välkommen till Upphandlingsforum. Detta är konferensen som ger svar på hur regelverken påverkar er som upphandlande myndighet och vilka slutsatser som kan dras av aktuella domar inom området. Du som deltar får konkreta tips på hur du kan möta juridiska utmaningar som uppstår i samband med upphandling, något som både jurister och ”praktiker” har nytta av. Ett ofrånkomligt ämne på årets konferens är hur upphandlingslagarna kan tillämpas i en nödsituation som Covid- 19-utbrottet. Vilka är de rättsliga förutsättningarna och hur har berörda myndigheter agerat och praktiskt tillämpat LOU och andra utmaningar i kölvattnet av pandemin? Detta är ett högaktuellt ämne där vi får ta del av slutsatser och erfarenheter som kan vara relevanta även för framtida krisscenarier.

Covid19. Vi anpassar oss till rådande läget – det ska vara säkert med kompetensutveckling
Du kan tryggt anmäla dig till Upphandlingsforum. Vi följer utvecklingen nära och anpassar oss till det rådande läget, det innebär att vi har olika lösningar redo ifall Folkhälsomyndigheterns restriktioner osv ligger kvar vid tiden för konferensen. Med andra ord kan ni räkna med ett säkert event, med fokus på utbyte och kunskap, precis som alltid. Du kommer kunna välja mellan att vara med fysiskt på plats om läget tillåter det, eller att delta digitalt via personlig inloggningslänk. Vi streamar konferensen live. Läs mer om hur vi Covid-säkrar våra event här!

Lyssna också till:
• Aktuella rättsfall på djupet med analyser
• Så arbetar Kammarrätten i Jönköping med upphandlingsmål
• Skadeståndsmål enligt upphandlingslagarna – ett verkligt hot
• Muntliga förhandlingar i överprövningsmål
• Skärningspunkter mellan upphandling och statsstöd

Vi har civilminister Lena Micko och generaldirektörerna för expertmyndigheterna Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket på plats som keynotes. Lyssna till vad som är på gång på Finansdepartementet – och vad som är de viktigaste nyheterna på upphandlingsområdet.

Som vanligt ligger också stor tyngd på avsnitten Rättsfall på djupet där du får inte bara en genomgång av rättsfall i olika instanser utan också en analys av deras betydelse. Det är ofta viktiga domar som direkt påverkar ditt arbete.

Fördjupningspass om överprövningsmål och upphandlingsskadeavgiftsmål
Den 16 november har du chansen att delta i det skräddarsydda fördjupningspasset Överprövningsmål och upphandlingsskadeavgiftsmål på djupet. Ta del av praktiska tips och råd om hur en upphandlande myndighet och enhet kan minska risken för överprövningar och hur det är möjligt att försvara sig i upphandlingsskadeavgiftsmål. Fördjupningspasset leds av Ulfsdotter Law. Dessutom medverkar Mattias Almqvist, chefsrådman på Förvaltningsrätten i Stockholm.

Samlad upphandlingskompetens
Upphandlingsforum arrangeras i samarbete med advokatbyråerna Ulfsdotter Law och Mannheimer Swartling. Konferensen är anpassad för dig som har några år i yrket. Enligt en tidigare deltagare är det ”en konferens som förmodligen saknar motstycke i upphandlingskompetens”. Det är ett unikt tillfälle att ta del av ny praxis och fördjupade juridiska diskussioner kring praktiska problem vid upphandling. Det har hänt att konferensen blivit fullbokad och den som varit sen med anmälan blivit utan plats.

Anna Ulfsdotter Forssell
Advokat
Advokatfirman Ulfsdotter/Ulfsdotter Law

Johan Carle
Advokat och delägare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Michael Linnell
Projektledare
Insight Events Sweden

Partners

Sagt av tidigare deltagare