16 juni, 2020 Webmaster

Från mörker till ljus – om vägen tillbaks till livet – Talarintervju med Erik Bring

Den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga är en svår utmaning för psykiatrin. Men trots moln på horisonten finns ljusglimtar – exempelvis de individer som lyckas resa sig igen och återgå till ett välmående liv med en meningsfull tillvaro. Erik Bring är en av dessa personer och medverkar på Psykiatridagarna 2020. Erik kommer att dela med sig av sin egen berättelse om livet med ångest, suicidtankar och som patient inom psykiatrin – och om hur han hittade lyckan igen. Vi träffade Erik för en pratstund inför hans medverkan.

Vilken är den största utmaningen inom psykiatrin idag, anser du?

”Jag tror att psykiatrin idag står inför en rad olika utmaningar. Den psykiska ohälsan har de senaste åren ökat bland barn och unga och det kommer förmodligen krävas krafttag och nya metoder för att vända den trenden. I skrivande stund (maj 2019) är pandemin COVID-19 ett relativt nytt fenomen men redan nu ser vi en ökad andel av permitterade och arbetslösa. Detta kommer få ekonomiska konsekvenser både för individer och samhället och den sociala distanserade ökar även risken för att människor drabbas av ofrivillig ensamhet. Båda dessa faktorer kan resultera i att den psykiska ohälsan stiger i befolkningen vilket resulterar i ytterligare belastning på psykiatrin.”

Har läget förändrats sedan du var inlagd som patient?
”När jag själv var i kontakt med psykiatrin upplevde jag att det var långa väntetider för att få samtalsstöd, KBT-terapi, med mera. Medicinsk behandling gick dock att tillgå direkt. Idag anser jag att det är ett öppnare samtalsklimat och ett minskat stigma kring psykisk ohälsa. Det i sig tror jag gör det lättare att våga söka hjälp och få stöd från sin omgivning. Men trots en ökad belysning av psykisk ohälsa och ett förändrat perspektiv med en större helhetssyn och mer samtal kring skydds-/riskfaktorer tror jag dessvärre att väntetiderna för samtalsstöd inte minskat, snarare ökat ytterligare.”

Vad gör du gärna när du inte föreläser eller uppträder?
”Då älskar jag att springa och var ute i naturen. En helg i månaden, året runt, är jag tillsammans med några andra ute och vandrar samt tältar. Oftast blir det några etapper på Sörmlandsleden och målet är att vi någon gång ska färdigställa hela leden.”

Varför bör man inte missa ditt talarpass på Psykiatridagarna i september?
”Jag kommer att bjuda dig på insikter kring hur det är att själv vara drabbad av psykisk ohälsa. Men framförallt vill jag inspirera och inge hopp att det finns en väg tillbaka. Min förhoppning är att du går därifrån med lite mer kunskap, inspiration och verktyg kring hur du kan förbättra din och omgivningen psykiska hälsa.”

Kan du ge ett smakprov på något du kommer att beröra i din presentation och som vi inte redan kan läsa oss till i programmet?
”Jag gillar att samtala kring hur fysisk aktivitet, återhämtning och kost är grunden i mitt välmående och förhoppningsvis kan jag bidrar med en ökad helhetssyn på psykisk hälsa. Men med det sagt är jag där för din skull, så tveka inte att ställa frågor kring vad som är relevant för er. Det viktigaste är att du går därifrån med något du har användning av, hoppas vi ses!”

Möt Erik Bring på Psykiatridagarna 2020!