1 oktober, 2020 Webmaster

Redo att ta krafttag för psykisk hälsa – intervju med Ing-Marie Wieselgren, SKR

Ing-Marie Wieselgren arbetar med utvecklingsfrågor inom psykiatriområdet på SKR. I rollen som en av Sveriges två psykiatrisamordnare har Ing-Marie åtagit sig ett väldigt viktigt uppdrag – att bidra så effektivt som möjligt till kampen mot psykisk ohälsa. Insikten om att det krävs långsiktigt samarbete och gemensamma visioner för att göra skillnad, har lett till SKR:s initiativ Kraftsamling för psykisk hälsa – en arena för olika aktörer att mötas, där de kan skapa förutsättningar till långsiktig utveckling och till nya landvinningar inom området psykisk hälsa. Vi är glada över att kunna presentera Ing-Marie som talare på Psykiatridagarna 2020! Vi passade därför på att ta en pratstund med henne inför hennes medverkan.

Berätta lite om din bakgrund och varför du valde att engagera dig inom psykiatrin.

”Jag är uppvuxen i Motala och var en av de första i min släkt som fick möjlighet att läsa på universitetet. Att bli läkare var ett stort steg. Att bli psykiater hade jag inte en tanke på, men ’fastnade’ under min kandidatplacering. Det var år 1983, och jag började som sommarvikarie på Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Jag fascinerades och berördes av den vård som gavs till nyinsjuknade i psykos – och blev tagen och upprörd över att en psykisk sjukdom kan förändra livet så, för en ung människa. Vad händer i hjärnan, i familjen, med livet och hur kan stöd och behandling förbättra prognosen? Det är frågor som jag tog med mig.

Vad gör du gärna när du inte arbetar?

”Jag bor på landet i ett gammalt 1700-tals hus och har några får, ankor och höns. Så det finns alltid något praktiskt att göra. Djuren och mina barnbarn ser till att jag inte jobbar hela tiden. Det är mitt sätt att försöka hålla balans i livet. Alla behöver se till att hjärnan får möjlighet att återhämta sig och för många är att göra något helt annat en bra avkoppling.”

Du kommer att tala om SKR:s spännande satsning ”Kraftsamling för psykisk hälsa” på konferensen – men vad anser du är det största hindret på vägen mot att uppnå själva visionen bakom Kraftsamlingen?

”Att frågan trots många ord inte prioriteras tillräckligt. Vi måste komma vidare till praktiska aktiviteter och lösningar. Viljan till förändring behöver vara så stor att vi tar oss förbi hinder och motstånd. Förändringen måste ske på olika plan och hos olika aktörer samtidigt om vi ska kunna förändra samhället, rusta individerna och se till att vi har ett bra skyddsnät för den som behöver. Det skrämmer och man vill gärna ta en sak i taget och hålla oss i en verksamhet eller hos en huvudman i taget.”

Finns det, å andra sidan, någon ljusglimt på horisonten som du vill dela med dig av redan idag?

”Vi har sett ett otroligt engagemang under Covid-19 krisen. Om alla aktörer samlar sig, vilket skett under våren 2020, så kan vi snabbt förändra. Detta syns i att digitalisering och omställningen till nya arbetsformer har skett blixtsnabbt, och att kreativitet och solidaritet finns. Stödlistan för psykisk hälsa i kristid togs fram under några veckor och ger en bild av vilken kraft det finns i vårt samhälle – för den som är nyfiken finns listan att läsa på länken nedan.”

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/

Träffa Ing-Marie Wieselgren på Psykiatridagarna 2020!