21 september, 2021 Webmaster

Mobilitet och hälsa – intervju med Kalle Eriksson på DHG Sverige

Kalle Eriksson jobbar som försäljningschef på Direct Healthcare Group Sverige AB (DHG). Han berättar bland annat att de har flera fokusområden inom bolaget som preassure area care och patient handling med en bred produktportfölj där bland annat sängar till psykiatri ingår. DHG medverkar som utställare på årets Psykiatridagarna och de ser fram emot många trevliga kundmöten och tror behovet är stort att återigen få träffas i större sammanhang. Vi tog en pratstund med Kalle för att prata om psykiatrin i stort men även om hur deras satsningar ser ut framöver och vad de hoppas kunna dela med sig av på Psykiatridagarna.

På Psykiatridagarna lyfter vi bland annat de senaste uppdateringarna och nyheterna – vad ser ni är på uppgång och nergång inom psykiatrin i stort?

Vi har sett att det inom många psykiatriska verksamheter satsas på arbetsmiljö i kombination med säkerhet. Det har gjort att vår batteridrivna säng Resilience, helt anpassad för psykiatri har fått mycket uppmärksamhet.

Då till er särskilda expertis… Mobilitet och hälsa är en central del för er – kan ni berätta något om de senaste rönen?

Ja, det händer mycket inom forskningen särskilt när det gäller sår, prevention och behandling, och här har vi svaren på många frågor när det gäller avlastning i form av innovativa lösningar. Vi ser också en tydlig trend att det satsas och byggs mycket nytt inom psykiatrin och då vill man också gradera upp säng och madrasspark för både personal och patienters välbefinnande.

Hur ser era satsningar ut inom området?

Inom madrassområdet har vi redan flera innovativa lösningar och fler innovationer kommer att lanseras inom den närmaste framtiden för att kunna förebygga och behandla trycksår.

Varför är det viktigt?

Trycksår är en stor kostnadspost inom vårdens alla grenar som också innebär stort lidande för de som drabbas och de flesta såren skulle kunna undvikas med rätt preventiva åtgärder, det är vårt fokus och vår mission.

Hur har Covid-19 påverkat ert arbete?

Många av våra kundmöten har skett digitalt istället för fysiska möten och det har fungerat väl i det stora hela även om ingenting kan mäta sig med fysiska kundmöten där man har möjlighet att känna, klämma och testa produkterna i verkligheten.

Har ni dragit några lärdomar av det, för planeringen eller satsningar framåt?

Vi har absolut dragit lärdomar av detta och mycket kreativitet har kommit fram, både internt och hos våra kunder för att ändå få den dagliga verksamheten att fungera.

Och slutligen, vad hoppas ni kunna dela med er av på Psykiatridagarna?

Vi hoppas kunna dela med oss av vilka möjligheter som finns inom psykiatriområdet med innovativa produkter och lösningar.

Träffa Kalle och hans kollegor på DHG på årets Psykiatridagarna den 6-7 oktober!