december 21, 2020 Webmaster

Tack för Nordic Cash & Treasury 2020!

Vem kunde innan den 17:e upplagen av Nordic Cash & Treasury 2020 förutse den snabba uppkomsten av en global viruspandemi och den effekt som den har haft på arbete och liv i Sverige och över hela världen.

Nu har mer än någonsin digitaliseringen kommit i framkant och format vår vardag, hur vi arbetar och även hanterar Cash Management och Treasury i våra bolag. På grund av dessa oförutsedda omständigheter och för att omfamna övergången till digitalt arbete flyttade Nordic Cash and Treasury Management 2020 också in i den virtuella domänen för första gången! Den första dagen började med fokus på vad vi kan lära av historian och scenarier för framtiden, presenterat av eventets mest populära talare Daria Krivonos från Copehagen Institute for Future Studies. Sedan följde en paneldiskussion om de geopolitiska trenderna och Covid-19 pandemin, hur detta påverkar svenska företag i deras dagliga verksamhet, med;

  • William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas
  • Andreas Wahlström, Acting Group Chief Economist and Head of Macro Research, Swedbank
  • Lena Fahlén, Head of Global Analysis, Handelsbanken

Through Covid and Beyond pratade sedan Jan Dirk Van Beusekom från BNP Paribas om innan eftermiddagen fortsatte med insikter från Swedbank om Open Banking, följt av Mannheimer Swartling & Swedbank som pratade om ESG och hållbarhet i den finansiella sektorn. Vi fick också en tankeväckande presentation om plattformarnas död, från OpusCapita. Under dag två fortsatte konferensen med temat digitalisering och automatisering med fokus på Sandviks utmaningar och erfarenheter samt paneldebatter med insikter från Sandvik, TietoEVRY och Finastra, samt Epiroc, DNB och OpusCapita. Vi avslutade sedan den andra dagen med en insiktsfull presentation från Daniel Terike på Nederman Holding följt av en inblick i vad som händer i världen och hur det påverkar Sveriges ekonomi – Post Covid-19 från John Hassler, professor vid Stockholms universitet.

Året har varit minst sagt omtumlande och vi ser redan fram emot, och hoppas att vi ses igen på Nordic Cash & Treasury Management 2021 – den 7-8 september! Reseach är i full gång och programmet kommer presenteras i början på februari. Håll er uppdaterade här under tiden.

Vänliga hälsningar,
Stefan Broman, Senior projektledare
Insight Events Sweden


For the 17th year of Nordic Cash & Treasury, who could have predicted the rapid emergence of a global virus pandemic and the seisemic effect it’s had on work and life in Sweden and across the globe?  

Now more than ever has digital/technology come to the forefront, shaping the current workplace for businesess and their Cash & Treasury management. Due to these unforeseen circumstances and to embrace the shift to digital working, Nordic Cash and Treasury Management Summit 2020 also moved into the virtual domain for the first time! Broadcast online over 1,5 days the event brought leading persons from across Sweden, the Nordics & Europe, directly to delegates desks, dining tables and sofas on the latest issues relevant to managing and moving treasury. The first day started engagingly with a focus the crumbing legacy of the 20th Century and what does the future hold, presented by the event’s most popular speaker Daria Krivonos Copehagen Institute for Future Studies. Followed by a panel discusison on the Geopolitical trends and the pandemic, how this effects Swedish companies in their daily business., with; • William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas • Andreas Wahlström, Acting Group Chief Economist, Swedbank • Lena Fahlén, Head of Global Analysis, Handelsbanken  

The relevance of digitalisation was continued by Jan Dirk Van Beusekom, BNP Paribas and the afternoon sessions started with some insights from Swedbank into Openbanking, followed by Manheimer Swartling & Swedbank on the importance of ESG and sustainability in Finance. Concluding the day was a thought provoking presentation on the death of platforms, from OpusCapita During day two the conference continued the theme of digitalization & automation focusing on Sandvik’s challenges and experiences plus panel debates on the opportunities digital can develop including insight from Sandvik, TietoEVRY and Finastra, plus effective Cash forcasting discussed by Epiroc, DNB and OpusCapita. We concluding the second day with an insightful presentation from Daniel Terike, Nederman Holdings, providing the the experiences of a global SME, followed by an insight into Post Covid-19 and what that means for businesses from John Hassler, Professor at Stockholms University!  

I am already looking forward to, and hope to see you at, Nordic Cash & Treasury Management the 7 & 8th of September 2021! 

Best regards,
Stefan Broman, Senior Project Manager
Insight Events Sweden