Podd #1 – Cyberkriminalitet – statsunderstödd brottslighet, vanor och ökad risk

april 7, 2022
april 7, 2022 Webmaster

Podd #1 – Cyberkriminalitet – statsunderstödd brottslighet, vanor och ökad risk

Insight events poddar med experter inför konferensen Nordic Cash & Treasury Management

Från statsunderstödd organiserad brottslighet till den enskilda individen som hyr kunskapen för att genomföra bedrägerier och cyberhot. Hur ska vi kunna skydda oss?

Dagens gäst i podden är Jan Olsson, verksamhetsutvecklare och kriminalkommissarie på Swedish Cybercrime Center SC3/ Nationellt It-Brottscentrum NOA på Polismyndigheten. Med nya vanor, nya tekniska lösningar och inte minst det nu pågående osäkra världsläget, har cybersäkerheten tvingats allt högre upp på agendan. Jan har lång erfarenhet av internetbaserad brottslighet som bedrägerier men även mer komplexa cyberhot som ransomware attacker. Hur kommer det sig att brottslingarna kan fortsätta och vilka är dem? Vi pratar även om vilka de vanligaste cyberhoten är idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Och vad har Jan själv råkat ut för?

Lyssna till podd-avsnittet om cyberkriminalitet!