januari 29, 2016 Webmaster
Framgångsrikt flyktingmottagande
Anmälan!
Lägg till i kalender 05/10/2016 08:30 05/11/2016 17:00 Europe/Stockholm Framgångsrikt flyktingmottagande Den 10 maj anordnar CKU den nationella konferensen Framgångsrikt flyktingmottagande i Stockholm, som samlar några av Sveriges mest intressanta praktikfall från kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och privata aktörer. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Framgångsrikt flyktingmottagande

Den 10 maj anordnar CKU den nationella konferensen Framgångsrikt flyktingmottagande i Stockholm, som samlar några av Sveriges mest intressanta praktikfall från kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer och privata aktörer.

Konferensen utgör årets mest självklara mötesplats för dig som arbetar med mottagande och
etablering av nyanlända. Du kommer få möjlighet att lyssna till intressanta talare, fördjupa dig i olika teman, delta i paneldiskussioner samt mingla med kommuner och frivilligorganisationer på plats.

11 maj kan du dessutom välja mellan tre olika fördjupningspass med experter inom respektive tema:

 • Ensamkommande flyktingbarn
 • Framgångsrikt bemötande
 • Kulturell förståelse

Både konferensen och fördjupningspassen är speciellt framtagna för att ge dig konkreta förslag på arbetssätt, aktiviteter, samtalstekniker, metoder och verktyg. Detta för att stärka dig i ditt dagliga
arbete men också för att ge dig möjligheten att bli uppdaterad och inspirerad av personer och
verksamheter som vågat tänka nytt och på så sätt nått lyckade resultat. Missa inte chansen att ta del
av denna unika möjlighet att träffa och lyssna till flera olika personer som dagligen möter samma utmaningar som du.

Varmt välkommen!

Felicia Fazzi
Senior projektledare
Centrum för kunskapsutveckling
Tfn: 08-598 870 00
E-post: felicia.fazzi@insightevents.se

Framgångsrikt flyktingmottagande
10-11 maj 2016
Saturnus konferens, Hornsgatan 15

#Flyktingkonferens

Lyssna bland annat till:

lyssna-till

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 15% rabatt på konferensen!

På konferensen:

praktikfallerfarenheternatverksmingel
Flertal praktikfall | Utbyt erfarenheter med kollegor i branschen | Nätverksmingel på kvällen

Program

08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Moderatorn inleder konferensen

Lukas Sköld, ordförande, Refugees Welcome Stockholm.

Hur ska Sverige klara flyktingsituationen?

09:10

Praktikfall

Status Quo; Flyktingmottagandet i dag och framtida utmaningar!

Mängen asylsökanden ökar och samtidigt råder det brist på boenden. Det är långa väntetider på bl.a SFI och barnomsorg – hur snabbar vi på processerna?

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP), Stockholms Stad.
Jonas Krantz, sektionschef, Migrationsverket.
Bo Wallströmmer, kommunchef, Ljusnarbergs kommun.

09:30
Så kan kommunerna förbättra flyktingmottagandet

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP), Stockholms stad.

10:00
Hur ser asylhanteringsprocessen och ansvarsfördelningen ut?

 • Så ser läget och flyktingrörelserna i Europa ut idag
 • Vilka steg finns inom asylprocessen?
 • Vem ansvarar för vad i dagens flyktingsituation?
 • Hur arbetar vi med att skapa en meningsfull väntan?

Jonas Krantz, sektionschef, Migrationsverket.

10:30
Förmiddagskaffe
Goda exempel från praktiken
11:00
Så har vi skapat ett barnfokus i kommunens flyktingmottagande

 • Så identifierar vi behov och vågar göra något åt dem
 • Hur gör vi barnen själva delaktiga i sin egen migrationsprocess?
 • Vems referensramar utgår vi ifrån i möten med nyanlända?
 • Hur stöttar vi nyanlända föräldrar?

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare Resurscentrum Integration (RCI), Strömsunds kommun.

11:20
Långsiktig sysselsättning – så lyckas Åre med att snabbt få nyanlända i arbete

 • Mentorskap för snabbare integrering i samhället
 • Så har vi lyckats med mottagandet och med sysselsättningen för nyanlända flyktingar
 • Hur din kommun kan arbeta med praktik under etableringstiden och andra åtgärder som ger faktiska resultat och hjälper nyanlända att bli självförsörjande eller välja studier efter etableringstiden

Martin Söderström, integrationschef, Åre kommun.

11:40
Ett lyckat projekt för flyktingfamiljer med goda implementerade resultat i kommunen

 • Hållbart socialt arbete – hur hittar vi vägar till en fungerande och hållbar integration på såväl individ- som på grupp- och samhällsnivå?
 • Så har Borlänge kommun nått fram till barnfamiljer när det exempelvis gäller barnuppfostran
 • Vikten av egna initiativ och ideella föreningars engagemang i etableringsprocessen för nyanlända

Abdullahl Sheik Ali, projektledare och Elisabeth Wettergren, familjeterapeut/socionom, Borlänge kommun.

12:10
Vad tjänar kommunen på att skapa en meningsfull vardag för asylsökande?

 • Hur kan vi minska oron och öka välbefinnandet hos de asylsökande?
 • Vilka aktiviteter kan erbjudas på boendena?
 • Hur kan föreningslivet och kommunen samverka?

Suada Talic, integrationssamordnare, Finspångs kommun.
Kristin Grude
, representant för Grytgöls IK.

12:30
Lunch
Förebyggande arbete
13:30
Långsiktigt och förebyggande arbete för en stabil organisation som underlättar flyktingmottagandet

 • Hållbart och långsiktigt mottagande – hur ska vi rusta våra myndigheter, verksamheter och kommuner med resurser och rätt kompetens?
 • Så ser skillnader ut mellan glesbygdens och storstäders flyktingmottagande
 • Effektiva metoder för att tillvarata de möjligheter som tillkommer i samband med Sveriges alla nyanlända

Ökad samverkan mellan olika aktörer för bättre resultat i integrationsprocessen

 • Så kan vi förbättra samarbetet mellan Socialförvaltningen och familjehemmen
 • Hur får vi alla aktörer att samverka med varandra och dra åt samma håll?
 • Så skapar vi ett helhetsperspektiv för samtliga inblandade aktörer

Djamal Hamaili, integrationssamordnare, Valdemarsviks kommun.

14:20
Undvik onödiga kostnader genom förebyggande flyktingarbete i kommunen

 • Kostnadseffektiv integration med bibehållen kvalitet
 • Vad visar forskningen om framgångsrik integration?
 • Vilka kommuner lyckas bäst med kostnadseffektiva lokala integrationsinsatser?

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega.

14:45
Flykten från Syrien till Sverige

Aiz elDeen Shakier flydde från Syrien i oktober 2015. I dag bor han med en svensk familj i Huddinge som han lärt känna under sin tid i Sverige. På bara några månader har han lyckats integrera sig på ett framgångsrikt sätt i det svenska samhället och fått många nya vänner. Lyssna till Aiz elDeens Shakiers historia om flykten från Syrien till Sverige där han bland annat berättar om när han bestämde sig för att fly till Sverige, vägen hit och hur mottagandet har varit hittills.

Aiz elDeen Shakier, 26-årig flykting från Syrien

Föredraget hålls på engelska

15:10
Eftermiddagskaffe
Samhällets utveckling och engagemang
15:40
Bekämpa rasism och jobba diskrimineringsförebyggande

 • Hur möter vi den ökade främlingsfientligheten?
 • Kommunala uppdraget – vad gör kommunen och vad bör kommunen göra?
 • Vikten av att motverka fördomarna får att få till en långsiktig och bra integration och minska utanförskapet

Alexander Lowejko, integrationsstrateg och doktorand på Jönköping universitet, Nässjö kommun.

16:10
Så drar vi nytta av civilsamhällets bidrag till flyktingsituationen

 • Framgångsrik förvaltning och inkorporering av frivilligsektorns arbete i offentlig välfärd
 • Så kan vi involvera fler svenskar i de olika processerna för att främja mötet mellan flyktingar och svenskar
 • Erfarenheter från frivilligorganisationer och framtida utmaningar

Maria Wisén, verksamhetschef, Stockholms Stadsmission.

16:40
Återvändarprocessen – att förbereda ett återvändande!

 • Hur förhåler sig en kommunal verksamhet till avvisningsbeslut för ensamkommande barn?
 • Hur förbereder vi barnen på bästa sätt inför en eventuell återvändarprocess?
 • Om praktiska verktyg, samtal och samverkan

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare Resurscentrum Integration (RCI), Strömsunds Kommun.

17:10

Praktikfall

Förbered dig för nästa steg i flyktingmottagandet

I maj träder tvångslagstiftningen i kraft vilket innebär att Sveriges alla kommuner kommer tvingas ta emot nyanlända för att ska bli jämnt fördelat över landet. Hur löser vi bostadsfrågan och vad är utmaningarna?Nästa steg i flyktingprocessen för kommunerna blir att ta emot alla som får uppehållstillstånd – vilka utmaningar och möjligheter ser vi framför oss?Bo Wallströmmer, kommunchef, Ljusnarbergs kommun.Jonas Krantz, sektionschef, Migrationsverket.
17:30

Moderatorn avslutar konferensen

17:30-18:45

Mingel och nätverkande med dryck och tilltugg

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Ensamkommande flyktingbarn
08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Hur möter vi ensamkommande barn på bästa sätt?

 • Ensamkommande barnens alla upplevelser i samband med separationen från föräldrar och släkt under flykten
 • Metoder för hur verksamheten tillgodoser behovet av en stabil kunskapsbas
 • Ensamkommande pojkar – hur lyckas med en integration på både kort och lång sikt?

Kasim Husseini, föreståndare och ekonomiansvarig för mottagandet av ensamkommande barn, Nässjö kommun. Kasim kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 2001.

10:30
Förmiddagskaffe
11:00
Boende och familjehemsplacering för ensamkommande barn

 • Hur är kvaliteten på ”vanliga” HVB placeringar jämfört mot placeringar av ensamkommande ungdomar?
 • Hur skiljer sig placeringen av barn i jourhem och familjehem från andra placeringar?

Gabriel Billing, enhetschef för Familjehem & Familjerätt, Nyköpings kommun.

12:30
Lunch
13:30
Ensamkommande barns framtid med fokus på integration

 • Så lär vi ensamkommande ungdomarna hur det fungerar i Sverige samtidigt som de behåller sin gamla kultur
 • Varför är det så svårt att ändra invanda mönster?
 • Kommer demokrati och jämlikhet med födseln?

Annika Lang, behandlingschef, Humana Individ och Familj.

15:00
Fördjupningspasset avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Framgångsrikt bemötande
08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Moderatorn inleder konferensen

Jenni Wamfors, enhetschef, Nacka kommun.

09:05
Att möta barn och vuxna i kris och katastrof

 • Barn och vuxnas reaktioner initialt och över tid – vad hjälper?
 • Exempel från ett transitläger i Kroatien

Birgitta Gälldin, leg. psykolog, specialiserad på barn o unga i kris.

10:00
Förmiddagskaffe
10:30
Mobil sjukvård – så möter vi upp sjukvårdsbehoven på plats

 • En lyckad modell för att möta ett ökande behov av sjukvård och psykisk ohälsa
 • Kulturella aspekter av sjukdom och erfarenheter av sjukvård till asylsökande
 • Hälsa, smittspridning och läkarundersökningar på flyktingmottagningarna – vad kan man förvänta sig?

Eva Öfwerman, sjuksköterska, Bräcke Diakoni

11:30
Lunch
12:30
Hur påverkar migration den sexuella hälsan

 • Vilka insatser behövs för att främja sexuell hälsa och rättigheter förmigranter?
 • Erfarenheter och metoder för att främja sexuell hälsa bland ensamkommande flyktingungdomar

Maja Österlund, projektledare inom sexuell hälsa för migranter, Stockholms Läns Landsting.

13:30
God elevhälsa och rätt kompetens för att möta nyanlända elever i skolan

 • Effektiva metoder för att skapa en god elevhälsa och lärandemiljö för flyktingbarn
 • Så skapas goda förutsättningar för samverkan mellan socialtjänst, skolhälsovård och skola
 • Goda exempel på språkintroduktionsklasser

Mona Lifwergren, enhetschef för Resurscentrum för nyanlända RCN, integrationssamordnare, Huddinge kommun. Camilla Divander, kurator, Huddinge kommun. Anna Eriksson, skolsköterska, Huddinge kommun.

15:00
Fördjupningspasset avslutas
Kulturell förståelse
08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Moderatorn inleder konferensen

Lukas Sköld, styrelseordförande, Refugees Welcome Stockholm. 

09:05
Kulturell medvetenhet och förståelse – vad spelar det för roll?

 • Att uppfatta och förstå kulturer på olika sätt
 • Vad vet vi om flyktingars behov, önskningar, föreställningar och konflikter?
 • Vikten av att kunna skilja på kulturellt och icke-kulturellt

Karin Sharma, interkulturell specialist.

10:30
Förmiddagskaffe
11:00
Lär känna afghanen lite bättre

 • Så ser den afghanska befolkningen ut i Stockholm
 • Ensamkommande afghanska barns bakgrund från hemlandet
 • Så ser de etniska relationerna i Afghanistan ut

Faryana Asghari, ledamot, Afghanska föreningen i Sverige.

12:00
Lunch
13:00
Kulturell förståelse för asylsökande från Syrien

Fayez Chahrstan, ordförande i lokalförening i Stockholm, Syriska Riksförbundet.

14:00
Hur ser kulturutvecklingen i Irak ut över tid?

 • Överblick över politiska förhållandena i Irak
 • Asylsökanden från Irak före och efter regimens fall
 • Kulturmotsättningar i flera generationer i Irak och Sverige

Nabil Khoshaba, kommunikationsansvarig, Irakiska Demokratiska Riksförbund.

15:00
Fördjupningspasset avslutas

Talare

Moderatorer: Lukas Sköld, ordförande, Refugees Welcome Stockholm. Jenni Wamfors, enhetschef för 3 flyktingboenden i Nacka.

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP), Stockholms Stad

Jonas Krantz, sektionschef, Migrationsverket

Bo Wallströmmer, kommunchef, Ljusnarbergs kommun

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare Resurscentrum Integration (RCI), Strömsunds kommun

Martin Söderström, integrationschef, Åre kommun

Abdullahi Sheik Ali, projektledare, och Elisabeth Wettergren, familjeterapeut/socionom, Borlänge kommun

Suada Talic, integrationssamordnare, Finspångs kommun

Kristin Grude, representant för Grytgöls IK.

Djamal Hamaili, integrationssamordnare, Valdemarsviks kommun

Aiz elDeen Shakier, 26-årig flykting från Syrien

Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Almega

Alexander Lowejko, integrationsstrateg och doktorand på Jönköping universitet, Nässjö kommun

Maria Wisén, verksamhetschef, Stockholms Stadsmission

Elisabeth Lindholm, utvecklingsledare Resurscentrum Integration (RCI), Strömsunds Kommun

Fördjupningspass 1:

Kasim Husseini, föreståndare och ekonomiansvarig för mottagandet av ensamkommande barn, Nässjö kommun. Kasim kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 2001.

Gabriel Billing, enhetschef för Familjehem & Familjerätt, Nyköpings kommun

Annika Lang, behandlingschef, Humana Individ och Familj

Fördjupningspass 2:

Birgitta Gälldin, leg. psykolog, specialiserad på barn o unga i kris.

Eva Öfwerman, sjuksköterska, Bräcke Diakoni

Maja Österlund, projektledare inom sexuell hälsa för migranter, Stockholms Läns Landsting

Mona Lifwergren, enhetschef för Resurscentrum för nyanlända RCN, integrationssamordnare, Huddinge kommun

Camilla Divander, kurator, Huddinge kommun

Anna Eriksson, skolsköterska, Huddinge kommun

Fördjupningspass 3:

Karin Sharma, interkulturell specialist

Faryana Asghari, ledamot, Afghanska föreningen i Sverige

Fayez Chahrstan, ordförande i lokalförening i Stockholm, Syriska Riksförbundet

Nabil Khoshaba, kommunikationsansvarig, Irakiska Demokratiska Riksförbund

Sponsorskap / Utställning

EnsolutionEnsolution AB är ett managementkonsultföretag med mångårig erfarenhet från uppföljning av kostnader och kvalitet inom Sveriges kommuner. Tillsammans med SKL har Ensolution bland annat utvecklat metoden Kostnad Per Brukare (KPB), för att följa kommunernas kostnader på individ- och insatsnivå.

Det senaste halvåret har vi haft förmånen att stödja ett snabbt växande antal kommuner i deras uppföljning och analys av flyktingmottagandet. Under tiden har vi sett att det finns ett antal huvudområden där vi kan göra extra mycket nytta. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp på situationen för att snabbt få kontroll och struktur – vilket inkluderar uppföljning, nulägesanalys och prognoser, allt hänger samman.

Ensolution erbjuder även processkartläggning via Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

kocherKocher Hem AB erbjuder noggrant utvalda jourhem och familjehem för ensamkommande barn och ungdomar främst i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län och Östergötlands län. Familjerna genomgår fortbildningar och alla barn och ungdomar erbjuds en samhällsorienteringskurs. Familjehemskonsulenterna har en gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av målgruppen samt goda kunskaper om bl.a. BBIC. Våra kontaktpersoner, som själva kommit som ensamkommande, har i uppdrag att aktivera, integrera samt vara goda förebilder för barnen och ungdomarna.

 

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Senior Commcercial Manager Christian Sjöström
Tfn: 08 587 662 99
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ
2 dagar: konferens + fördjupningsdag
7.290 kr
1 dag: konferens eller fördjupningsdag
5.390 kr

 

Medlemmar i SSR får 15 % i rabatt. Vid bokning uppge rabattkod SSR15

Priserna är exklusive moms och inkluderar digital dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida www.cku.se/flykting

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Felicia Fazzi
Tfn: 08 587 662 00
E-post: felicia.fazzi@insightevents.se

Sales Manager: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 00
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?