Cybersäkerhet inom den finansiella sektorn
19 OKTOBER 2022 I STOCKHOLM
ANMÄLAN PROGRAM

Hur redo är vi?
Vad behövs för att nå resultat i en kritisk tid?

Cybersäkerhet har aldrig varit mer aktuellt och kritiskt än nu.

Den 19 oktober samlar vi utvalda inom den finansiella sektorn för en högaktuell dag inom cybersäkerhet. Experter och praktiker inom cybersäkerhet möts, och utbyter insikter och förståelse för framtida utmaningar och risker. Ta del av bland annat;

• Hur kan säkerhet bli en nyckelfaktor för organisationens affärsframgångar?
• Hur agera proaktivt och vad kan vi lära oss från de senaste ransomware attackerna?
• TIBER, (Threat Intelligence-Based Ethical Red teaming) – skapa resiliens inom finansbranschen
• Hur skapa en effektiv säkerhetskultur? – så kommunicerar vi internt med kollegor och högsta ledningen
• Cloud från försiktig konservatism till en naturlig del av verksamheten
• Threat Intelligence – bedöm hotbilden i realtid och vidta åtgärder för att minska risken från cyberattacker
• Så kommer DORA (The EU Digital Operational Resilience Act) påverka finansbranschen

Under dagen skapar vi maximalt utbyte, interaktion och diskussion i specifika och komplexa frågor kopplat till cybersäkerhet.

Branschmötet är därför endast öppet för utvalda särskilda segment, initierade branscher och verksamheter. För att dueffektivt ska kunna dela insikter och råd tillsammans med branschkollegor, experter och forskare inom området.

Med vänlig hälsning
Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden

TALARE

Bland talarna 2022

Mark Stande

Mark Strande

Klarna

Petra Klein

Petra Klein

Swedbank

Ulrik Franke

Ulrik Franke

RISE Research Institutes of Sweden, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Staffan Truve

Staffan Truvé

Recorded Future

therese-naess-cybercenterchef

Therese Naess

National Centre for Cyber Security

Åsa Schwarz

Åsa Schwarz

Knowit

UTSTÄLLNING/SPONSOR

Är du intresserad av att medverka som partner?

Att synas på en konferens med Cybersäkerhet inom offentlig sektor är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Här har du möjlighet att träffa och knyta nya affärskontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position inom branschen. Se till att vara på plats och träffa era framtida affärskontakter!

För ytterligare information och kostnadsförslag:

Roland Behrendt, Utställning/sponsorskap
+46 70 862 73 80 | roland.behrendt@insightevents.se

SPONSORER

Deltagarbiljett: 7990 kr

Anmälan av deltagarbiljett är öppen för dig som arbetar strategiskt och operativ med IT- och cybersäkerhet inom den finansiella sektorn. Begränsat antal platser för bästa interaktion och ömsesidigt utbyte. Är du intresserad av att delta men tillhör ej ovan funktioner, vänligen kontakta oss på info@insightevents.se

*Vi förbehåller oss rätten att avböja bokningar som hamnar utanför den kategori vi avser som primära målgruppen.

Här kan du läsa om våra anmälningsvillkor
Läs mer om vår hantering av personuppgifter på: Privacy Policy