mars 5, 2019 Webmaster
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 03/17/2021 08:30 03/18/2021 17:00 Europe/Stockholm Dermatologi i primärvården - Handläggning, diagnostisering och behandling av hudsjukdomar i primärvården. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Dermatologi i primärvården!

Optimerad handläggning av dermatologiska åkommor för en effektivare primärvård

OBS! Konferensen hålls 2021 helt i digitalt format.

Av alla remisser som skrivs i primärvården ställs en betydande andel till hudmottagningar – ofta med god anledning och kompetent bedömning som grund. Generellt finns likväl all utrustning som behövs för att diagnostisera samt vårda många av de remitterade patienterna på plats i primärvården.

Som allmänmedicinsk specialistläkare är det emellertid utmanande att ständigt hålla sig à jour inom de olika medicinska fälten – men med en uppdaterad kunskapsbas kring de viktigaste dermatologiska diagnoserna kommer du långt.

Kunskapsläget kring många hudåkommor har under det gångna decenniet förbättrats i snabb takt. På konferensen Hudsymposium, den 17-18 mars 2021, får du ta del av det senaste inom effektiv handläggning vid eksem, psoriasis, tumörsjukdom samt behandling av svårläkta sår. Utöver ordinarie konferensinnehåll finns även möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom psoriasisvård på en inspirerande heldagsworkshop som äger rum den 19 mars.

Möjligheterna för dig som läkare i primärvården att ställa korrekt diagnos och inleda effektiv behandling är idag fler och bättre än någonsin. Det finns därför minst lika många skäl att vässa din kompetens inom dermatologi – och att tillgodogöra dig den teoretiska och praktiska kompetens som hjälper dig att hjälpa fler patienter och skriva färre remisser.

Varmt välkommen till årets mötesplats för dermatologi i primärvården!

Michael Linnell
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Konferens 17-18 mars 2021

Workshop 19 mars 2021

Konferensen hålls helt digitalt på distans.

#ckudermatologi

Program

09:00Hudtumörer: Diagnostik

• Hur alla (hud-)läkare tänker, indelning i ickepigmenterade tumörer (NMSC=NonMelanoma Skin Cancer) eller pigmenterade tumörer (misstänkta melanom).
• Riskbedömning inklusive värdering av solskada, tidigare tumörer, immunosuppression.
• Diagnostik av icke-melanom hudcancer (NMSC, typiskt sett skivepitelcancer och basalcellscancer) och misstänkta melanom. Inklusive ABCDE och "Fula ankungen"-metoder.
• Dermatoskopins plats i diagnostiseringen inklusive synpunkter om teledermatologins plats.
• Korttidsmonitorering av misstänkt atypiska melanocytära lesioner?
• Praktiska frågor kring prickpatienter:
- Hur väljer vi ut och prioriterar de som behöver undersökas för prick?
- När remittera och stämmer viss.nu?

Per-Håkan Olausson, dermatolog och verksamhetschef, SkinDoc
10:30Tid för distanskaffe
10:45Hudtumörer: Diagnostik, fortsättning

Per-Håkan Olausson, dermatolog och verksamhetschef, SkinDoc
11:15Lunch
13:15Hudtumörer: Diagnostik, fortsättning

Per-Håkan Olausson, dermatolog och verksamhetschef, SkinDoc
14:15Hudtumörer: Åtgärder och behandlingar

• Diagnostisk excision: När och av vem och vilka marginaler? Hur skär man så att det blir snyggt?
• Biopsitagning: Praktiska tips och när det är indikation för biopsi på misstänkta tumörer.
• Aktiniska keratoser och skivepitelcancer in situ och dess möjliga åtgärder.
• Basalcellscancer och dess åtgärder.
• Remiss eller ej – åtgärder som kan och bör utföras i primärvården.
• Hur hanterar vi patienter med benigna åldersnormala hudförändringar med åtgärdsönskemål såsom exempelvis benigna intradermala nevi och seborroiska keratoser?
• Uppfräschning om hur man skär bort något så det blir snyggt.
• Remittera för åtgärd? Av vem och när?

Per-Håkan Olausson, dermatolog och verksamhetschef, SkinDoc
15:00Tid för distanskaffe
15:15Hudtumörer: Åtgärder och behandlingar, fortsättning.

Per-Håkan Olausson, dermatolog och verksamhetschef, SkinDoc
17:30Konferensens första dag avslutas
09:00Utmaningen svårläkta sår – utredning och behandling

• Utredning och diagnostik
• Olika sårtyper – behandling
• Lokalbehandling och sårrevidering
• Kompressionsbehandling
• Smärtlindring

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, Sårcentrum Blekinge
10:15Tid för distanskaffe
10:45Eksem: Diagnostik och behandling

• Nya forskningsrön om atopiska eksem
• Rätt diagnos och behandling vid:
- Atopiska eksem
- Underbenseksem
- Allergiskt kontakteksem

Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka
12:15Lunch och nätverkande
13:15Psoriasis – god handläggning i primärvårdskontext

• Samsjuklighet – vad vet vi om sjukdomens verkningar i andra delar av kroppen?
• Hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ II – risker, prevalens och hantering
• Nya riktlinjer och rekommendationer för medicinsk behandling respektive omhändertagandet
• Allt fler behandlingsalternativ – praktiska råd rörande behandlingseffekt och antipsoriatisk aktivitet
• Påverkan på patientens livskvalitet
• Riktlinjer för remittering till hudspecialist

Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka
14:15Tid för distanskaffe
14:45Psoriasis – god handläggning i primärvårdskontext, fortsättning

Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka
16:00Konferensen avslutas

Fördjupande workshop: Psoriasis – att optimera möjligheterna till effektiv behandling

19 mars 2021

Under det gångna decenniet har det gjorts stora framsteg i kampen mot psoriasis på flera fronter. Sammantaget har det möjliggjort för sjukvården att flytta fram sina positioner – inte ett steg, utan flera. Det förbättrade kunskapsläget har, framför allt, gett oss fler och bättre möjligheter till effektiv behandling. Samtidigt vet vi idag att psoriasis är mångfacetterat och mer komplext än vad som tidigare varit fastställt, och att risken för underbehandling är stor.

Som läkare inom primärvården har du därför ett viktigt ansvar i mötet med psoriasisdrabbade patienter. Du behöver framför allt vara uppmärksam på indikatorer för andra sjukdomar, men även höja blicken – den psykologiska börda som många drabbade upplever är påtaglig, och kan innebära en kraftigt försämrad livskvalitet.

Med rätt kunskaper, erfarenheter samt verktyg/metoder har du likväl mycket goda möjligheter att ställa korrekt diagnos och säkerställa optimal behandling. Under denna heldag får du fördjupade teoretiska kunskaper, praktiska råd och effektiva verktyg för hur du kan optimera psoriasisdrabbade patienters möjligheter till förbättrad hälsa och god livskvalitet.

Vi går bland annat igenom:

  • Uppdaterad kunskap kring patofysiologi, immunologi vid psoriasis
  • Olika subtyper och speciella former som pustulös psoriasis, nagelpsoriasis mm
  • Psoriasisartrit – dess olika former och handläggning
  • Diagnostik och differentialdiagnoser
  • Praktiska övningsmoment utifrån verkliga patientfall

Heldagen leds av Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka. Tore har lång erfarenhet av psoriasisbehandling med arbete kring riktlinjer för läkemedelsverket, nationella och internationella expertgrupper och läkemedelsstudier. Har stor kännedom kring systemisk behandling och även arbetat med klimatvård samt är med i psoriasisförbundets vetenskapliga och medicinska råd.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Tid för distanskaffe
12:30 Lunch
14:15 Tid för distanskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare


Per-Håkan Olausson

Dermatolog och verksamhetschef
SkinDoc


Hanna Wickström

Specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare
Sårcentrum Blekinge


Tore Särnhult

Dermatolog
Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Till anmälan

PRISER

Alternativ

Boka fr.o.m 30/1

Konferens7.990 kr
Konferens + Fördjupningsdag11.490 Kr
Endast fördjupningsdag4.490 Kr

BOKA FLERA OCH SPARA!
Vill du gå fler än en läkarutbildning i år? Maila din anmälan till info@cku.se för att erhålla mängdrabatt. Rabatten gäller när samtliga konferenser bokas  vid samma tillfälle.

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal

OBS! Konferensen hålls helt digitalt på distans.

Kontakta oss

Michael Linnell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: michael.linnell@cku.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?