Dermatologi
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 06/08/2017 08:30 06/09/2017 17:00 Europe/Stockholm Dermatologi i primärvården - Handläggning, diagnostisering och behandling av hudsjukdomar i primärvården. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Handläggning, diagnostisering och behandling av hudsjukdomar i primärvården

Av alla remisser som skrivs i primärvården ställs en betydande andel till hudmottagningar – ofta med god anledning och kompetent bedömning som grund. Generellt finns likväl all utrustning som behövs för att diagnostisera samt vårda många av de remitterade patienterna på plats i primärvården. Som allmänmedicinsk specialistläkare är det emellertid utmanande att ständigt hålla sig à jour inom de olika medicinska fälten – men med en bred och uppdaterad kunskapsbas kring de viktigaste dermatologiska diagnoserna kommer du långt.

Kunskapsläget kring många hudåkommor har under det gångna decenniet förbättrats i rasande snabb takt – inte minst kring psoriasis. På konferensen Hudsymposium, den 17-18 november 2020, fokuserar vi lite extra på psoriasis med hjälp utav erfaren och namnkunnig expertis inom svensk dermatologisk vård. Vi kommer även att lära oss det senaste inom hudtumörer, hudutslag samt svårläkta sår. Utöver ordinarie konferensinnehåll finns även möjlighet att fördjupa dig ytterligare inom psoriasisvård på en inspirerande heldagsworkshop som äger rum den 19 november.

Möjligheterna för dig som läkare i primärvården att ställa korrekt diagnos och inleda effektiv behandling är idag fler och bättre än någonsin. Det finns därför minst lika många skäl att vässa din kompetens inom dermatologin – och att tillgodogöra dig den teoretiska och praktiska kompetens som hjälper dig att hjälpa fler patienter och skriva färre remisser.

Varmt välkommen till årets mötesplats för dermatologi i primärvården!

Hudsymposium 2020 – Dermatologi i primärvården

Konferens 17-18 november 2020

Workshop 19 november 2020

Stockholm, lokal meddelas senare

Program

Programmet är under bearbetning och publiceras senare. Områden som kommer tas upp är bl.a:

 • Gränsområdesdermatologi – ett fall för primärvården   eller dermatologen?
 • Diagnostisering och differentiering av hudsjukdomar   utifrån klinisk bild
 • Praktisk dermatoskopi – ser du skillnad på Trombotiserat   Angiom och potentiellt Malignt Melanom?
 • Psoriasis- en hudsjukdom med många ansikten
 • Genital Dermatologi – allt som är rött och kliar är inte   svamp
 • Hur bör du som allmänläkare handlägga Acne och   Rosacea?
 • Så väljer du effektiv och prisvärd behandling utifrån   symtom och klinisk bild i primärvården
08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Kompetent diagnos och bedömning vid olika typer av hudtumör

• Malignt melanom och icke-melanoma cancertyper såsom skivepitelcancer
• Teledermatoskopisk korttidsmonitorering av atypiska melanocytära lesioner
• Diagnostik i tidigt stadium
• Bedömning av aktiniska keratoser samt basalcellscancer
• Icke-pigmenterade lesioner
• Nedsatt immunförsvar – ökad risk för malignt melanom
• ABCDE-kriterier för bedömning
• Diagnostik av lesioner på handflator, fotsulor och naglar
• Vaskulära anomalier
• Behandlingsstrategier
• När remittera?

Kari Nielsen, överläkare och specialist inom dermatologi och venereologi, Helsingborgs lasarett
10:30Förmiddagskaffe
11:00Kompetent diagnos och bedömning vid olika typer av hudtumör, forts.

Kari Nielsen, överläkare och specialist inom dermatologi och venereologi, Helsingborgs lasarett
12:30Lunch och nätverkande
13:30Adekvat omvårdnad vid svår- och långsamläkande sår

• Olika sårtyper och vad du bör känna till – bensår, fotsår, trycksår
• Arteriell och venös insufficiens – diagnostik
• Bedömning om ytterligare utredning vid komplicerade fall
• Formulera en behandlingsplan med korrekt kompression, förbandsval och smärtlindring
• Förmedla praktiskt genomförbar behandlingsplan till vårdpersonal
• När remitteras patient till specialistmottagning?

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, Sårcentrum Blekinge
15:00Eftermiddagskaffe
15:00Adekvat omvårdnad vid svår- och långsamläkande sår, forts.

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, Sårcentrum Blekinge
17:00Konferensen avslutas
09:00Eksem och andra utslag

• Vanliga typer av hudutslag – så känner du igen symptombilden och avgör kring lämplig behandling
• Atopisk dermatit – varför så komplicerat?
• Covid-19 och relaterade utslag – vad, varför, och hur?
• Arbets- och miljörelaterade utslag – de vanligaste åkommorna och praktiska lärdomar för framgångsrik behandling
• Immunologiska och kemiska faktorer bakom kontaktallergi
• Behandlingsresistens och fler komplikationer
• När bör du remittera patient till specialistmottagning?

Talare meddelas inom kort
10:30Förmiddagskaffe
11:00Eksem och andra utslag, fortsättning…
12:30Lunch och nätverkande
13:30Psoriasis – god handläggning i primärvårdskontext

• Samsjuklighet – vad vet vi om sjukdomens verkningar i andra delar av kroppen?
• Hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ II – risker, prevalens och hantering
• Nya riktlinjer och rekommendationer för medicinsk behandling respektive omhändertagandet
• Allt fler behandlingsalternativ – praktiska råd rörande behandlingseffekt och antipsoriatisk aktivitet
• Påverkan på patientens livskvalitet
• Riktlinjer för remittering till hudspecialist

Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka
14:30Eftermiddagskaffe
15:00Psoriasis – god handläggning i primärvårdskontext

Tore Särnhult, dermatolog, Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka
16:00Konferensen avslutas

Fördjupande workshop: Psoriasis – att optimera möjligheterna till effektiv behandling

19 november 2020

Under det gångna decenniet har det gjorts stora framsteg i kampen mot psoriasis på flera fronter. Sammantaget har det möjliggjort för sjukvården att flytta fram sina positioner – inte ett steg, utan flera. Det förbättrade kunskapsläget har, framför allt, gett oss fler och bättre möjligheter till effektiv behandling. Samtidigt vet vi idag att psoriasis är mångfacetterat och mer komplext än vad som tidigare varit fastställt, och att risken för underbehandling är stor.

Som läkare inom primärvården har du därför ett viktigt ansvar i mötet med psoriasisdrabbade patienter. Du behöver framför allt vara uppmärksam på indikatorer för andra sjukdomar, men även höja blicken – den psykologiska börda som många drabbade upplever är påtaglig, och kan innebära en kraftigt försämrad livskvalitet.

Med rätt kunskaper, erfarenheter samt verktyg/metoder har du likväl mycket goda möjligheter att ställa korrekt diagnos och säkerställa optimal behandling. Under denna heldag får du fördjupade teoretiska kunskaper, praktiska råd och effektiva verktyg för hur du kan optimera psoriasisdrabbade patienters möjligheter till förbättrad hälsa och god livskvalitet.

Vi går bland annat igenom:

 • Uppdaterad kunskap kring patofysiologi, immunologi vid psoriasis
 • Olika subtyper och speciella former som pustulös psoriasis, nagelpsoriasis mm
 • Psoriasisartrit – dess olika former och handläggning
 • Diagnostik och differentialdiagnoser
 • Praktiska övningsmoment utifrån verkliga patientfall

Heldagen leds av Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka. Tore har lång erfarenhet av psoriasisbehandling med arbete kring riktlinjer för läkemedelsverket, nationella och internationella expertgrupper och läkemedelsstudier. Har stor kännedom kring systemisk behandling och även arbetat med klimatvård samt är med i psoriasisförbundets vetenskapliga och medicinska råd.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, medicinskt ansvarig läkare, Sårcentrum Blekinge

Kari Nielsen, överläkare och specialist inom dermatologi och venereologi, Helsingborgs lasarett

Tore Särnhult, dermatolog vid Hallandskustens hudmottagning i Kungsbacka. Tore har lång erfarenhet av psoriasisbehandling med arbete kring riktlinjer för läkemedelsverket, nationella och internationella expertgrupper och läkemedelsstudier. Har stor kännedom kring systemisk behandling och även arbetat med klimatvård samt är med i psoriasisförbundets vetenskapliga och medicinska råd.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Hämta läkarkatalogen!

Anmälan

Till anmälan!

PRISER

Alternativ

Boka t.o.m 15/9

Boka t.o.m 6/10

Boka fr.o.m 7/10

Konferens6.990 Kr 7.990 Kr 8.990 kr
Konferens + Fördjupningsdag9.990 Kr 11.490 Kr 12.490 Kr
Endast fördjupningsdag4.490 Kr 4.490 Kr 4.490 Kr

BOKA FLERA OCH SPARA!
Vill du gå fler än en läkarutbildning i år? Maila din anmälan till info@cku.se för att erhålla mängdrabatt. Rabatten gäller när samtliga konferenser bokas  vid samma tillfälle.

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal

Kontakta oss

Michael Linnell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: michael.linnell@cku.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?