InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

Hur kan du öka avkastningen och minska risken?

Att öka avkastningen och att hantera riskerna med finansiella instrument är ett komplext och svårt område. För att kunna utnyttja de möjligheter som instrumenten ger måste du veta hur de fungerar! Hur kan du påverka avkastningen? Kan du på ett effektivt sätt minimera riskerna? Vilka verktyg finns till ditt förfogande?

Under Insight Events Sweden kurs Finansiella instrument kommer du att få svar på ovanstående frågor. Du får en övergripande kunskap och förståelse
för de instrument som finns och hur du kan använda dem. Du får också större kunskap över hur marknaden fungerar och vilken strategi du ska använda för att öka din avkastning.

Kursen blandar teori och praktik, allt för att ge en så optimal kunskap som möjligt. Kursen är framtagen i samarbete med vår mycket kunniga kursledare och innehållet speglar väl vad som kommit fram under vår gedigna research. Stor del av kursens tid läggs på de vanligaste förekommande finansiella produkterna på marknaden och vilka egenskaper de har, hur du prissätter dem och vilka användningsområden som finns.

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper, men kan du allmän företagsekonomi så får du än bättre utbyte av kursen. Genomgående får ni lära er att praktiskt tillämpa kursmaterialet med hjälp av Excel. Erfarenhet av beräkningar i Excel är bra, men inte nödvändigt.

Kursen är till för dig som behöver en grundläggande kunskap och en ökad förståelse för hur de finansiella instrumenten fungerar! Genom tiderna har exempelvis controllers, ekonomichefer och redovisningsansvariga medverkat som deltagare på kursen, liksom riskanalytiker och complianceansvariga.

Oavsett om du arbetar för ditt företags eller dina klienters räkning, måste du kunna förvalta deras medel så effektivt som möjligt. Genom att delta på
kursen kommer du att få alla möjligheter att göra ett bra jobb.

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 23
E-post: stefan.broman@insightevents.se

KURSLEDARE

Jörgen BlomwallDr. Jörgen Blomvall, universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet. Jörgen har undervisat inom finans i 10 års tid och är aktiv forskare inom räntor och valutor. Han är även ansvarig för de finansiella inriktningarna på civilingenjörsprogrammen på Linköpings universitet.

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Bra genomlysning av området både ur ett övergripande perspektiv och på en mer detaljerad nivå.”

”Kursen var mycket givande och gav mig fördjupad förståelse för området.”

”En bra pedagogisk dragning av ämnesområdet.”

”Ger en väldigt bra överblick och insikt i hur finansiella instrument fungerar och kan användas av företag.”

PROGRAM

Öka din förståelse för de finansiella instrumenten

 • Hur påverkar de finansiella instrumenten avkastningen?
 • Hur kan du minska risken med finansiella instrument?
 • Vilka egenskaper har de finansiella instrumenten?

Lär känna de viktigaste instrumenten på de finansiella marknaderna

 • Penning- och obligationsmarknaden
 • Valutamarknaden
 • Derivatmarknaden

Hur är marknaden för finansiella instrument uppbyggd?

 • Hur prissätter marknaden finansiella instrument?
 • Hur påverkar arbitrage prissättningen av finansiella derivat?
 • Vilka finansiella instrument passar bäst för din bransch och storlek på företag?
 • Vad måste du känna till för att kunna använda instrumenten?
 • Vilket ansvar har du som kund när du använder instrumenten?
 • Hur kan du beräkna risken med finansiella instrument?
 • Vilka krav ställs på ditt företag för att kunna utnyttja instrumenten?

Hur beräknas räntor?

 • Hur genomför du en ränteberäkning?
 • Hur räknar du med enkel ränta?
 • Hur använder man kontinuerliga räntor?
 • Hur beräknas den sammansatta räntan?

Vilken nytta har du av penning- och obligationshandel?

 • Vilken nytta har du av diskonteringsinstrument?
 • Vilka typer av obligationer kan du använda?
 • Vad är Floating Rate Notes?
 • Vad är Medium Term Notes?

Skydda dig mot risker vid valutahandel och exportaffärer

 • Hur sker avistahandel?
 • Vilka villkor gäller för avistahandel?
 • När lönar sig terminshandel i samband med export- och importaffärer?
 • Vilka är kostnaderna för terminshandel med valuta?

Vilken nytta har du av derivatinstrument?

 • Hur kan du minska risken med ränteterminer?
 • Vad innebär ränteinstrument Forward Rate Agreement (FRA)?
 • När har du nytta av Futures?
 • I vilka situationer kan du använda ränteswappar?
 • Hur minskar du risken med valutaränteswappar?
 • Vilka är kostnaderna för swapkontrakt?

Lär dig använda optioner för att öka avkastningen

 • Grundläggande begrepp inom optionsteori
 • Vad skiljer optioner från andra derivat?
 • Vad ligger bakom optionsteorin?
 • Lär dig prissätta optioner
 • Hur kan optionens avkastning replikeras med den underliggande tillgången?
 • Vilka typer av tillgångar kan ligga till grund för optioner?
 • Vad är grekerna?
 • Hur används grekerna för att kontrollera riskerna i optionspositioner?

Riskhantering

 • Introduktion till risk
 • Vilka risker finns vid din verksamhet?
 • Hur bedömer du riskens storlek?
 • Vad är Value at Risk (VaR)?
 • Lär dig använda Value at Risk
 • Vilka risker är värda att ta med tanke på avkastningen?
 • Hur kan finansiella instrument skydda dig mot risker?
 • Vilka metoder och modeller kan du använda för att balansera risken?
 • Hur använder du metoderna i ditt praktiska arbete?

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Stefan Broman
stefan.broman@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Magnus.Sjolander@insightevents.se
08 587 662 14