februari 14, 2024 Webmaster

Konkurrensrättsforum

Konkurrensrättsforum

KONFERENS | STOCKHOLM

Välkommen till Konkurrensrättsforum 

Konkurrensrättsforum är äntligen tillbaka igen efter några års uppehåll. Årets konferens är framtagen av Insight Events Sweden i samarbete med Kastell Advokatbyrå och Advokatfirman Vinge. Du som är bolagsjurist, kommunjurist eller advokat får här ta del av de viktigaste händelserna inom konkurrensrätt på svensk och europeisk nivå.

Under konferensen får du bland annat lyssna till:
Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten, kring Myndighetens roll och prioriteringar framåt. Carl Johan Wieslander, generaldirektör på Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), presenterar erfarenheter som ansvarig granskningsmyndighet av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen).

Det blir en fullspäckad dag där du också får ta del av:
• Senaste nytt från EU-kommissionen i Bryssel
• Arbetet i utredningen om Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader
• Konkurrensverkets arbete gällande prövning av företagskoncentrationer
• Super League-domen och dess påverkan på Idrottssverige

Dagen avslutas med ett trevligt nätverksmingel.

Varmt välkommen!

Marita Wallin, Projektledare, Insight Events Sweden
Pamela Hansson, Advokat, Kastell Advokatbyrå
Marcus Glader,, Advokat, Advokatfirman Vinge

Vi presenterar stolt programmet

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Moderatorerna inleder konferensen

Pamela Hansson, advokat, Kastell Advokatbyrå
Marcus Glader, advokat, Advokatfirman Vinge
09:10Konkurrensverkets roll och prioriteringar

• Året i korthet, en snabb återblick
• Större pågående ärenden
• Prioriteringar för 2024

Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
09:50Sammanfattning av året som gått inom konkurrensrätt på svensk nivå

• Översikt över årets viktigaste händelser inom konkurrensrätt på svensk nivå
• Viktiga lärdomar från året som gått
• Vad vi kan vänta oss framöver

Trine Osen Bergqvist, advokat, Advokatfirman Vinge
10:40Förmiddagskaffe och nätverkande
11:10Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att överväga om det finns behov av nya, kompletterande regler inom konkurrensområdet som är bredare än den befintliga konkurrenslagstiftningen. Utredning ska också överväga om vissa företag ska åläggas en skyldighet att informera Konkurrensverket om företagsförvärv som inte når upp till omsättningströsklar för anmälan.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2025.
• Beskrivning av hur utredningen arbetar - utmaningar
• Vilken typ av verktyg kan bli aktuella
• Jämförelse med andra länder– finns det inspiration att hämta utomlands?
• Räcker inte nuvarande konkurrenslagstiftning?

Eva Edwardsson, hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen, Särskild utredare i utredningen om Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader
11:40Konkurrensverkets arbete gällande prövning av företagskoncentrationer

• Förändring av föreskrifterna för anmälan av företagskoncentrationer.
- Vilka ändringar kan förutses
- Varför en förändring behövs
- Hur påverkas okomplicerade koncentrationer
• Andra regelförändringar och aktuell utveckling

Marie Östman, chefsjurist, Konkurrensverket
12:20Lunch
13:20Sammanfattning av året som gått på EU-nivå

• Översikt av årets viktigaste händelser inom konkurrensrätt på EU-nivå
• Viktiga lärdomar från året som gått
• Vad vi kan vänta oss framöver

Pamela Hansson, advokat, Kastell Advokatbyrå
14:10Senaste nytt från EU-kommissionen i Bryssel

• Nya riktlinjer om definition av relevant marknad
• Utvärdering av förordning 1/2003
• Framtida riktlinjer avseende artikel 102

Anna Vernet, enhetschef Antitrust- Läkemedel och vård, EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens i Bryssel
14:50Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:20Aktuella nyheter inom Konkurrensrätt och idrott

• Super League-domen och dess påverkan på Idrottssverige

Johan Karlsson, advokat, Kastell Advokatbyrå och även rättslig ledamot av Riksidrottsnämnden (RIN), idrottens högsta domstol
15:50The ECJ's recent case law on Article 102: The effects-based approach is here to stay

• The role played by the Article 102 Guidance Paper of 2009
• The consumer welfare objective and the limited place for wider societal goals
• The role of the As Efficient Competitor (AEC) principle and test
• Direct versus indirect foreclosure and the Bronner conditions
• The relevance of a by object category under Article 102

Luc Peeperkorn, Brussels School of Competition, previously principal expert antitrust policy, DG Competition
16:40Granskning av utländska direktinvesteringar

Den som har för avsikt att investera i ett företag som bedriver skyddsvärd verksamhet i Sverige har en skyldighet att anmäla investeringen till Inspektionen för strategiska produkter.

• Sex månaders erfarenheter som ansvarig granskningsmyndighet av utländska direktinvesteringar (UDI-lagen)

Carl Johan Wieslander, generaldirektör, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)
17:10Moderatorerna summerar och avslutar
konferensen
17:20-18:10Nätverksmingel med dryck och tilltugg

TALARE 2024

Anna Vernet
Enhetschef Antitrust- Läkemedel och vård, EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens i Bryssel

Carl Johan Wieslander
Generaldirektör, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

Eva Edwardsson
Hovrättsråd, Patent- och marknadsöverdomstolen, Särskild utredare i utredningen om Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader
Fotograf: Dan Pettersson/DP Bild

 

Johan Karlsson
Advokat, Kastell Advokatbyrå och även rättslig ledamot av Riksidrottsnämnden (RIN), idrottens högsta domstol

Luc Peeperkorn
Professor, Brussels School of Competition

Marcus Glader
Advokat, Advokatfirman Vinge

Marie Östman
Chefsjurist, Konkurrensverket

Pamela Hansson
Advokat, Kastell Advokatbyrå

Rikard Jermsten
Generaldirektör, Konkurrensverket

Trine Osen Bergqvist
Advokat, Advokatfirman Vinge

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

KONTAKT

Projektledare
Marita Wallin
Insight Events Sweden

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se