02/08/2018 Webmaster

Talarintervju – Ataniyaz Ataniyazov, Örebro kommun

talare_gatubel_2018Möjligheten att få arbeta med allmänheten och minska miljöpåverkan gjorde att Ataniyaz Ataniyazov sökte sig till Trafikförvaltningen i Örebro för att få arbeta med bl a gatubelysning. Kommunen investerar i fler intelligenta armaturer med minskad energiförbrukning. Målet för 2020 är att minska energiförbrukningen i Örebro från 9 MWh timmar till 5 milj. MWh. Rätt ljus i rätt mängd vid rätt tillfälle är ett mantra som Ataniyas gärna framhåller.

Hur kommer det sig att du började arbeta med belysning?
Jag letade efter arbete inom elindustrin och såg en annons inom gatubelysningsbranschen. Jag tycker det är en spännande bransch där man får arbeta med allmänheten och minska miljöpåverkan.

Finns det några nya, tekniska lösningar du vill lyfta fram som du tror kommer att kunna ha en positiv påverkan på branschen?
Jajamen. Spännande uttryck. Man ska inrikta sig på att spara miljön och minska energianvändningen. Dessutom ska man ha möjlighet att styra enligt omständigheterna som att behöva ha rätt ljus i rätt mängd vid rätt tillfälle.

Enligt dig, vad krävs för att man ska lyckas med sitt gatubelysningsarbete?
Kunskap, vilja, självdisciplin och att vara lyhörd. Det är viktigt att vara lyhörd för att lyssna på medborgarnas önskemål och synpunkter.

Den mest utmanande frågan inom gatubelysningsområdet är…
Det mest utmanande är att använda tillämpningar för den nya tekniken och driva den framåt. Smarta städer.

Vad gör ni i Örebro under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?
Vi gör mycket. Man kommer ha mer intelligenta armaturer med minskad energiförbrukning. Målet för 2020 är att minska energiförbrukningen i Örebro från 9 MWh timmar till 5 milj. MWh.

Vad innebär digitaliseringen för belysningsområdet?
Det innebär att man förenklar informationen om gatubelysningsanläggning så man kan se den på en och samma karta och ha allt information som behövs.

Har du exempel något innovativt belysningsprojekt i Örebro som blev lyckat?
Ja, Södra Ladugårdsängen. Där använder vi den senaste styrningstekniken som är kombinerat med närvarostyrning.

Nämn ett ämne som du vill se diskuteras på Gatubelysningsforum i september
Sparande av energi och intelligenta armaturer.

Har du tips på någon kommun (eller annan beställare) som du tycker ligger i framkant inom offentlig utomhusbelysning?
Örebro kommun förstås. Vi driver ännu mer framåt och försöker vara på framkanten. Även med digitaliseringen av våra anläggningsregister.

Lyssna på Ataniyaz Ataniyazov på Gatubelysningsforum 2018 den 12 september kl. 10:50.