UTSTÄLLARE OCH SPONSORER

Är du intresserad av sponsorskap/utställning på Gatubelysningsforum 2019?

Gatubelysningsforum 2019 är mötesplatsen för de belysningsansvariga från kommuner, energibolag och trafikverket. Du träffar befattningar så som drift- och belysningsingenjör, gatubelysningsansvariga, projektledare och elingenjörer. Eventet samlar årligen över 100 deltagare under september i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Ahlqvist
+46 (0)8 587 662 68
robert.ahlqvist@insightevents.se

GULDSPONSOR

ANNELL

Annell står för ljuskvalitet, kompetens och engagemang. I samarbete med våra kunder deltar vi i utformningen av ljusmiljöer för arbete och fritid samt för god ljusarkitektur. Dagens ägare tillhör tredje generationen av en familj som arbetat inom svensk belysning i över 100 år. Under begreppet Stad och Trafik medverkar vi i utvecklingen av urbana utomhusmiljöer.

SILVERSPONSORER

ORANGE TEK

OrangeTek – Passionate about LED technology. OrangeTek specialises in manufacturing and supplying exterior LED lighting solutions. Established in Australia in 2004 with our head office based in the UK, we operate in 5 countries worldwide providing market leading LED technology. We design and manufacture street & urban realm luminaires as well as traffic lighting systems. Our research and development facilities in Taiwan explore the future of lighting Technology and the team are consistently pushing the boundaries of what’s possible, providing the end user with state of the art luminaires at an affordable price. Our passion about LED technology is what drives us.

THORN

Thorn Lighting är en erkänd global leverantör av utomhus- och inomhusarmaturer med integrerad styrning. Vår mission är att göra fantastisk belysning tillgänglig för alla. Våra högpresterande belysningslösningar kan ses inom många olika applikationer såsom sportanläggningar, vägar, tunnlar, stadsmiljöer, kontor, utbildningslokaler och industri. Vårt mål är att överträffa kundernas behov över hela världen för att bli den erkända, tillförlitliga och långsiktiga partnern för kostnadseffektiv belysning.

roch2

ROCH SERVICES

Roch Services är världsledande inom stabilitetsoch hållfasthetsprovning av jordförankrade stolpsystem. Företaget är ackrediterade enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 och har ett testlaboratorium certifierat enligt DIN EN ISO 9001. Runtom i Europa testar Roch belysningsstolpar, ljussignalstolpar, vägskyltar, strålkastarmaster, järnvägsstolpar i alla möjliga material. Testerna är icke-förstörande samt pålitliga och säkra, till och med säkrare än test i ett testlaboratorium då även fundamentet inkluderas. Sedan företaget startade utvecklar man metoden kontinuerligt. Idag testar Roch även dragsäkerheten av väggförankrade uppspänningslinor och utför ljusmätningar.” Våra uppdragsgivare säkerställer och dokumenterar trafiksäkerheten av belysningsinfrastrukturen på ett effektivt och ekonomiskt smart sätt.” säger Oliver Roch, VD för Roch Services i Norden.

CAPELON

Capelon has worked with device communications and advanced meter readings for over 20 years and with smart streetlights for over a decade. The base for the connectivity in Capelon’s products has been a reliable and open standard powerline communication. Capelon offers a smart-city solution based on a cutting-edge meshed RF solution which is designed specifically for large-scale IoT applications. We anticipate that with our solution, the network connectivity will be the simple part of the smart city equation.

vizulo

VIZULO

VIZULO is a technology driven lighting producer with a focus on smart city concept development. Research and development of high-quality products are the priority of the company and the VIZULO engineering team has been formed as a result of great cooperation with Riga Technical University – a number of researchers holding a doctoral degree are employed in the company. Since its establishment in 2012, the company has grown rapidly – there are 90 people working today in VIZULO group and our lighting products are exported to 33 countries all over the world.

UTSTÄLLARE