TALARLISTA

Maria Nilsson Tengelin

Maria Nilsson Tengelin

Forskare, RISE


Maria är tekn. Dr. i fysik från Chalmers och har arbetat med kalibrering, provning och forskning inom området ljus och belysning på avdelningen för Mätteknik sedan 2011. Ljuslaboratoriet på RISE (f.d. SP) är Riksmätplats för fotometriska och radiometriska storheter och de projekt vi medverkar i har noggranna och pålitliga mätningar och utveckling av ny mätmetodik som grund.


Fredrik Malmberg

Fredrik Malmberg

Innovationsledare, Lighting Metropolis


Fredrik Malmberg är innovationsledare på den svenska sidan inom projektet Lighting Metropolis som är ett ÖKS/ Interreg (EU) projekt. Att genom kunskap, behov och inspiration tar vi gemensamt (kommuner, regionen, universitet och våra communitybolag) fram nya belysningslösningar som utöver att utgöra ett energieffektivt alternativ skapar nya möjligheter på riktigt. Allt för att skapa en ljusmetropol i öresundsregionen – ett Lighting Metropolis!


tor

Tor Olsson

Belysningsplanerare, Jönköpings kommun


Tor är utbildad i belysningslära vid Högskolan i Jönköping och har arbetat med lyse sedan 2001. Sedan 2015 uppbär han titeln belysningsplanerare på Jönköpings kommuns stadsbyggnadskontor och agerar kombinerad planerare och beställare av belysning samtidigt som han arbetar som stadsutvecklare och projektledare.


ann

Ann Garmland

Advokat/Senior Associate, Foyen Advokatfirma


Ann Garmland arbetar inom rättsområdena entreprenadrätt och offentlig upphandling med stor erfarenhet av offentlig upphandling. Hon biträder upphandlande myndigheter och enheter i alla faser av upphandlingen, med allt från framtagande av upphandlingsdokument till hur man formulerar avbrytandebeslut. Hon har tidigare bland annat arbetat som upphandlingsspecialist vid Förvaltningsrätten och föreläser kontinuerligt inom rättsområdet.


andreas

Andréas Hall

Utvecklingsingenjör, Helsingborgs stad


Andréas jobbar som utvecklingsingenjör på drift- och underhållsavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Han var den som kläckte idén om den uppkopplade livbojen och de uppkopplade träden som meddelar när de behöver vatten.


Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto

Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten

Nicolas Philip

Nicolas Philip

Ljusdesigner, Nyréns Arkitektkontor


Nicolas är utbildad inom fysik och har jobbat under 5 år som teknisk projektledare. År 2009 kom han till Sve-rige för att studera ljusdesign på KTH. Efter utbildningen jobbade han på Black Ljusdesign och vidare till ÅF Lighting. Efter ett flerårigt och lyckat samarbete med Nyréns har Nicolas starta en ljusavdelning på Nyréns. Målet är att stödja arkitekter, inrednings-och landskapsarkitekter i frågan om ljus i alla möjliga typer av projekt och i projektets olika skede, både med interiöra och exteriöra miljöer.


peter

Peter Bennich

Senior rådgivare energieffektivisering, Energimyndigheten


Peter Bennich representerar Sverige i förhandlingarna av ekodesignkrav på belysning.


anna

Anna Waernborg Moderator

Light Bureau


Anna Waernborg är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners av publika miljöer och har en bakgrund som landskapsarkitekt. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättnings-uppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar.


jonas

Jonas Annell

VD, Annell Ljus+Form


Jonas Annell är vd i Annell Ljus+Form AB. En stor del av sin tid verkar han inom affärsområdet Stad+Trafik där man dagligen arbetar tillsammans med konsulter, kommuner och Trafikverket för att hitta effektiva och ljuskvalitativa lösningar för offentliga utomhusmiljöer.


Per Bäckstrand

Per Bäckstrand

Key Account Manager, Thorn


Per Bäckstrand är Key Account Manager hos belysningsleverantören Thorn med fokus på utomhusbelysning. Med 25 års erfarenhet av belysningsbranschen och ett brinnande intresse för hållbarhet och hur vi idag har möjlighet att använda oss av innovativ teknik för ökad kundnytta och inte minst omtanke om miljön.


oliver

Oliver Roch

VD, Roch Services Skandinavien


Oliver Roch har utvecklat Rochs unika metod för att Stabilitets- och hållfasthetstesta stolpar och master. Tillsammans med sin bror grundade han Roch Services i Tyskland, han är VD för Roch Services i Norden och ordförande i det tyska branschförbundet för utomhusbelysning och infrastruktur.


henrik

Henrik Gidlund

Projektledare Belysning, Underhåll Trafikverket


Henrik är idag projektledare inom teknikområdet Belysning på Underhåll. Han har mångårig erfarenhet som teknikspecialist inom området.


anders

Anders Hedlund

Belysningsstrateg Trafikkontoret, Stockholms Stad


Anders arbetar med övergripande belysningsfrågor inom Staden där olika slags utvecklingsprojekt kring belysning är ofta förekommande. Ansvarsområden är bl.a. avtalet för materielförsörjningen, utveckling av riktlinjer för belysningsplanering och rådgivning vid bygglov fasadbelysning. Anders har en livslång bakgrund inom belysning med erfarenhet från försäljning, ljusdesign och sedan 2012 inom Staden som belysningsingenjör/strateg.


david

David Westergren

Product & Application Manager – Controls, Fagerhults Belysning


David har varit aktiv inom belysningsbranschen i drygt 20 år och har under åren arbetat med flera olika befattningar. Sedan 2019 har David jobbat på Fagerhults Belysning AB, där det har varit mycket fokus på hur olika styrsystem kan hjälpa oss att göra smartare anläggningar i framtiden.


Helena Aman Johansson

Helena Aman Johansson

Ordförande Svensk Ljusdesigner


Helena är utbildad ljusdesigner och har 12 års erfarenhet av ljusdesign och belysningsprojektering i offentlig miljö. Hon representerar föreningen Svensk Ljusdesigner vilka ackrediterar utbildade och erfarna ljusdesigners för att säkerställa ljusdesignkompetens.


Niclas_Norlen

Niclas Norlén

Grundare, produktchef, LumenRadio AB


Niclas Norlén är LumenRadios grundare, produktchef och stora frekvensnörd. Han har mer än 20 års erfarenhet av trådlös kommunikation för affärskritiska användningsområden, från trådlös ljusstyrning i stora Hollywood-produktioner till trådlös kommunikation i stora IoT-system. Niclas fokuserar idag på att skapa den mest pålitliga och framtidssäkra trådlösa teknologin för industriell IoT, byggnadsautomation och belysningsstyrning.


Mikael Rydberg-1

Mikael Ryberg

Senior Business Development Manager, OrangeTek Ltd


Mikael arbetar som senior affärsutvecklare inom Orangetek Ltd – han ingår i ett väl sammansatt ”team” med fokus på affärs- och produktutveckling inom Orangetek. Ett stort fokus är den totala livscykelkostnaden med hänsyn till cirkulär ekonomi och hållbarhet. Mikael har daglig kontakt med kommuner, statliga institutioner, konsulter och entreprenörer för att förstå marknadens behov och för att ta denna information in i arbetet med att ta fram nya fungerande och marknadsanpassade produkter och lösningar.


Johan Eklšf fšrfattareFoto Frida Winter©fridajwinter@gmail.comtel 0704240772

Johan Eklöf

Fladdermusforskare och författare


Johan Eklöf är fladdermusforskare, författare och föreläsare som till vardags arbetar med fladdermusinventering och naturvårdsutredning i eget företag. Johans senaste bok – Mörkermanifestet – var startskottet på ett fördjupat arbete inom ämnesområdet ljusföroreningar.


Kenny Dolleris

Kenny Dolleris

Trafikverket


Kenny har arbetat som vägprojektör/projektledare under många år, både som konsult och hos Trafikverket. Han är även projektledare och förvaltare av regelverket VGU (Vägars och gators utformning).


james1

James Coton

OrganeTek Ltd


Product Manager