TALARLISTA 2023

Anders Hedlund
Trafikkontoret, Stockholms Stad

Anders arbetar med övergripande belysningsfrågor inom Staden där olika slags utvecklingsprojekt kring belysning är ofta förekommande. Ansvarsområden är bl.a. avtalet för materielförsörjningen, utveckling av riktlinjer för belysningsplanering och rådgivning vid bygglov fasadbelysning. Anders har en livslång bakgrund inom belysning med erfarenhet från försäljning, ljusdesign och sedan 2012 inom Staden som belysningsingenjör/strateg.

Andréas Hall
Helsingborgs Stad

Andréas är utvecklingsingenjör i Helsingborgs Stad. Han har jobbat som trafikingenjör, gatuingenjör och trafikplanerare. Han brinner för att driva innovativa lösningar och för att digitalisera den offentliga utemiljön samt för att förbättra och underlätta driften och underhållet av det offentliga rummet.

Anna Waernborg
Light Bureau

Anna är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners av publika miljöer och har en bakgrund som landskapsarkitekt. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättningsuppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar. Uppdragen har gett erfarenhet inom områden som ljusgestaltning, trygghet, trafiksäkerhet, kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter på materialval samt drift och underhållsfrågor.

Björn Lindelöf
Trafikkontoret, Stockholms stad

Björn är civilingenjör inom IT med 10 års erfarenhet av gatubelysning. Idag jobbar han med olika utvecklings- och innovationsprojekt kopplat till IoT och gatubelysning.

Claus Popp Larsen
RISE Research Institutes of Sweden

Claus leder RISE aktiviteter inom ”uppkopplade städer”. Det inkluderar digital infrastruktur, nya affärsmodeller, organisation, governance och nya innovativa tjänster. Han fokuserar speciellt på nationell samverkan mellan behovsägare, teknikleverantörer och andra aktörer för att kunna samla in, tillgängliggöra och nyttja data på ett skalbart och kontrollerat sätt.

Claus är en av projektledarna för Smart City Lab som kan ses en nationell, mobiliserande plattform för de svenska kommunerna och ekosystemet runt dem kring datadelning och den ”mjuka digitala infrastrukturen”.

Fredrik Malmberg
Innotech

Fredrik Malmberg, Innovationsledare, Innotech

Henrik Gidlund
Trafikverket

Henrik är specialist inom teknikområdet Belysning på Underhåll. Han har mångårig erfarenhet som teknikspecialist och projektledare inom området.

Johan Röklander
Jönköpings universitet
Jonas Annell
Annell Ljus+Form

Jonas Annell är vd i Annell Ljus+Form AB. En stor del av sin tid verkar han inom affärsområdet Stad+Trafik där man dagligen arbetar tillsammans med konsulter, kommuner och Trafikverket för att hitta effektiva och ljuskvalitativa lösningar för offentliga utomhusmiljöer.

Kai Walkendorff
Citygrid

Kai har mångårig erfarenhet gällande uppkopplade lösningar och tillhörande affärsmodeller inom olika branscher. Kai ansvarar idag för plattformen Citygrid som utvecklas av Seneco A/S, som är en del av Fagerhultkoncernen.

Kenny Dolleris
Trafikverket

Kenny har arbetat som vägprojektör/projektledare under många år, både som konsult och hos Trafikverket. Han är även projektledare och förvaltare av regelverket VGU (Vägars och gators utformning).

Lukas Hallquist
RISE Research Institutes of Sweden

Lukas Hallquist, projektledare, RISE Research Institutes of Sweden

Marcus Bigren
Umeå kommun
Mikael Jönsson
Östersunds kommun
Mikael Ryberg
OrangeTek

Mikael Ryberg, Business Development Manager, OrangeTek

Patrik Johansson
Eskilstuna kommun

Patrik Johansson, Belysningsingenjör, Eskilstuna kommun. Patrik har en bred teknikbakgrund och är anställd som belysningsingenjör i Eskilstuna kommun. Han har arbetat med införandet av ett IoT-baserat belysningsstyrsystem och startat upp Eskilstunas LED-utbyte. Några av hans ledord inom gatubelysning är säkerhet, upplevd trygghet, gestaltning, ekologi, ekonomi, drift och ansvar.

Per Bäckstrand
DEFA

Per Bäckstrand är senior KAM/PM med fokus på utomhusbelysning på belysningsföretaget DEFA. I bagaget har han över 25 års branscherfarenhet i varierande roller som produktchef, Channel Marketing Manager och Lighting Brand Manager. Per drivs av att skapa hållbara lösningar, och genom att använda innovativ teknik säkerställa både ökad kundnytta och omtanke om miljön.

Ronnie Eriksson
Umbrella & Partners

Ronnie Eriksson arbetar idag som senior rådgivare fokuserat emot svenska belysningsbranschens samtliga aktörer genom egna bola-get Umbrella & Partners AB. Med 35 års erfarenhet från alla de olika leden inom belysningsvärlden har han en av de bredaste kompetenser inom belysning. Senast kom Ronnie ifrån tjänsten som sverigechef och Senior Advisor på Light Bureau (AFRY). Han har även varit moderator här på Gatubelysningsforum under ett flertal år.

Steen Havlund
Prisma Tibro

Steen Havlund är en unik kombination av kommunikation, uthållighet och affärsmannaskap. Som representant för PrismaTibro i allmänhet och utomhusbelysningen Prisma Light i synnerhet har Steen under drygt tio intensiva år försett vårt nordiska grannland med utomhusbelysning i nära kontakt med kommuner, installatörer och konsulter. Utmaningar har inte saknats, och inte heller smarta lösningar och nöjda kunder. Inspireras av hans erfarenheter.