28/08/2018 Webmaster

Utställarintervju – Erik Ljung, TelliQ

Bild Erik TelliQVi fick chansen att intervjua Erik Ljung, IoT Hardware Team Leader på TelliQ. Erik är Ansvarig inom TelliQ för framtagning av telematik hårdvaruprodukter bland annat för deras produkter inom gatljusstyrning. Han har varit inblandad i behov och krav från många av deras 40 kunders gatuljusstyrning.

Hur skulle du säga att gatubelysningsmarknaden har utvecklats under de senaste 5 åren?
Det har skett en stor utveckling, med främst fokus på energibesparing och hållbarhet. Man gör till exempel mer mätningar av hur energiförbrukningen ser ut, börjat använda sig av automatiska dimring och den största förändringen, LED armaturens införande.

Genom mätning ser man nu hur förändringar i systemen påverkar energiförbrukningen utan att göra avkall på invånarnas trygghet.

Gatubelysningsindustrin i stort går mot en mer uppkopplad/smart och integrerad datorisering, autonomi och samtrafik över infrastruktur och moln. Vad krävs, enligt dig, för att lyckas i denna utveckling?
Detta är en positiv trend och ett måste för att erhålla bättre belysning när det faktiskt behövs, till en lägre miljöbelastning och energiförbrukning.

Inom en industri som ständigt utvecklas måste installation och driftskostnader vägas mot funktionalitet och intjänad energiförbrukning. Det krävs att data från alla belysningscentraler/armaturer i hela Kommunen integreras och visas i ett system.

Om man höjer blicken från gatubelysning så tror jag att det kommer ske en uppkoppling av flera olika typer av enheter. Till exempel parkeringsplatser, soptunnor och såklart, gatljusarmaturer. Detta medför också att det behövs ett helt Smart City tänk, där ett system skall fungera för alla dessa lösningar.

Det kommer för att lyckas behövas branschstandarder för att enkelt kunna koppla ihop olika armaturer, sensorer med olika system.

Har du några tips för de organisationer som planerar att genomgå ett större arbete med att införa smart teknik i deras belysningsarbete?
Första steget är att genomföra en analys där man analyserar sina behov och möjlighet till intjänad strömförbrukning/kostnad/miljöbelastning, sen bör man jämföra vilka olika lösningar som finns. Vilka delar i belysningssystemet som behöver vara helt automatiserade och styrda på respektive armatur och vilka delar som klarar sig genom en enklare tänd/släck funktion per gatljus-slinga kompletterat med lokal nattlig dimring. Viktigast är livstidskostnaden (LCC) för systemet och inte bara installationskostnaden. Det är också viktigt att börja utifrån sina egna förutsättningar och se till att lösa det initiala kraven först. Om man ser till att ha ett flexibelt och utbyggbart system så går det alltid att utöka med ytterligare funktionalitet.

Det är såklart också fördelaktigt att ta in kunskap från företag och organisationer som redan är insatta i branschen. Det finns mycket att vinna från att vara lyhörd. Ett exempel på en riktigt smart gatubelysning lösning som används idag är att styra dimring utifrån det faktiska trafikflödet.

Idag bedrivs många Smart City lösningar till stor del som prov eller försöksverksamhet, något som vi måste gå ifrån för att kunna få bättre säkerhet, lägre kostnad och mindre energiförbrukning. Man behöver inte byta ut alla armaturer till smarta och ha alla uppkopplade, ett system med olika funktionalitet för olika delar av nätet som man successivt utökar funktionaliteten är vanligen mera kostnadseffektiv.

Slutligen, vad tror du kommer vara nästa steg eller möjlighet inom gatubelysningsarbetet i Sverige?
Nästa steg om man utreder och köper in rätt, är att belysningssystem kommer att vara “lagom” smarta så att de sköter sig själva. Genom detta kan man uppnå högre säkerhet, dvs bättre belysning när det faktiskt behövs, till en lägre miljöbelastning och energiförbrukning.

Att få till integrationer mellan olika Smart City/belysnings system från olika leverantörer kommer vara avgörande i framtidsutvecklingen. Det kommer också krävas vissa standarder från tillverkare vilket jag tror kommer finnas inom en närtid.