15/05/2019 Webmaster

Intervju – Fyrbenta vänner, LED och andra utmaningar i Köpings kommun

Vi har intervjuat Thomas Göransson, Belysning och Schaktansvarig Köpings kommun. Aktuell som deltagare på  Gatubelysningsforum om några av branschens utmaningar

Du jobbar som belysnings och schaktansvarig på Köpings kommun, vad innebär det till vardags Thomas?

Det innebär att se till att gatubelysningen fungerar inom kommunen, att förnya det som är slitet och även ha koll på nyheter inom området. Samt ha kontakt med vår underhållsentreprenör. Schakttillstånden handlar om att ta hand om de ansökningar som gäller grävandet på kommunens mark. Ledningsdragande verk m.m. Samt ge tillstånd, se om det är något som kan samförläggas när det ska grävas.

Du har lång erfarenhet inom branschen. Hur länge har du varit verksam inom belysningsområdet och i Köpings kommun?

Jag började jobba på det kommunala elverket i Köpings kommun 1980. Kom i kontakt med gatubelysningen 1983. Var sedan 1989 ansvarig för underhållet på gatubelysningen i Köping, Arboga och Kungsör.2016 började jag som ansvarig inom Köpings kommun för gatubelysning och schakttillstånd.

Vilka frågor är mest uppe på dagordningen nu i Köping vad gäller belysning?

Det som är viktigast just nu är att se över alla belysningsstolpar som börjar ha några år på nacken.Det är först och främst våra gång och cykelbanor som vi märkt att det inte står så bra till med och det beror nog till en stor del på att våra fyrbenta vänner besöker dem väldigt frekvent. Det diskuteras naturligtvis mycket om LED belysning.

Smarta städer pratas det en hel del om  – hur går tankarna här i Köping?

Det här är ett mycket intressant ämne. Här försöker jag vara med så mycket som möjligt och se hur utvecklingen går.

Belysning är ett komplext område som slukar mycket pengar och resurser, hur vet man att man väljer rätt belysning?

Jo. Det kostar en hel del att ha den igång. Både vad det gäller underhåll, investering samt energi. Efter många år inom området samt kontakt med kollegor i andra kommuner så försöker vi komma fram till vad som är bra och rätt belysning.

Vilka anpassningar och investeringar har ni gjort på området de senaste åren. Hur ser utvecklingen ut?

Vi har satsat på att flytta ut våra belysningscentraler från elbolagens nätstationer. Vi och våra entreprenörer måste komma åt dessa på ett smidigt sätt och inte vara beroende av att någon måste komma och låsa upp för oss. Vi satsar även  på att förstärka belysningen vid övergångsställen samt vid vägkorsningar. Målet är att byta ut all högtrycksnatrium till LED. De områden vi nu satsat på har uppskattats mycket av våra innevånare då det blir ett helt annat ljus där.

Slutligen, vad ser du mest fram emot på konferensen Gatubelysningsforum?

Naturligtvis få se vad nyheter som komma skall samt att träffa likasinnade kollegor