06/08/2019 Webmaster

Utställarintervju – Jonas Annell, vd, Annell Ljus + Form AB

Vi har intervjuat Jonas Annell, vd, Annell Ljus+Form AB. Aktuell som talare och huvudsponsor på Gatubelysningsforum 2019.

Kan du kortfattat förklara din roll, engagemang och erfarenhet inom Gatubelysningsbranschen?

Jag har jobbat med belysning för gator, vägar och parker i 15 år och leder Annells gatubelysningsgrupp som kallas Annell Stad & Trafik. Hur man planerar och utför hållbar belysning för våra vägar och i våra städer får mycket stora konsekvenser på miljö, trygghet och säkerhet. En annan sak som gör belysning för gator och vägar aktuell och intressant är att en stor del av forskning och utveckling inom ljus, belysning och seende drivs inom detta område.

Hur skulle du säga att gatubelysningsindustrin/marknaden i Sverige har utvecklats under de senaste 5 åren?

Intressant fråga. Det har skett flera olika saker parallellt. LED har gått från att vara en ljuskälla bland andra till att vara ”den enda” ljuskällan för både människa och miljö. Effektiviteten har ökat kraftigt, priserna har gått ner och kundernas intresse för ljuskomfort har ökat. I takt med att effektiviteten blivit så hög så har man numera ”råd” att med gott samvete offra lite av den för att höja ljuskomforten – och med det skapa en tryggare och säkrare ljusmiljö. En parallell utveckling har varit ökade möjligheter att addera nya funktioner och vi har i och med det börjat testa smarta armaturer.

Din föreläsning på konferensen kommer att behandla trivsel och ljuskomfort, varför är det aktuellt?

När man ändrar tankesättet från att ”vi måste sätta upp en lampa här” till att ”här skall vi skapa en miljö där man både ser bra och där man trivs och känner sig trygg” så får lösningens kvalitativa aspekter sin rättmätiga vikt – ljuskomforten exempelvis. En ”effektivitetsbomb” på fel ställe kan motverka sitt syfte och kan paradoxalt nog skapa otrygghet, en oattraktiv vistelsemiljö och i värsta fall försämra synbarhet och trafiksäkerhet. Att jobba mer kvalitativt kostar marginellt mer men gör anläggningen så mycket bättre. Inom detta område finns kompetensbrist hos vissa beställare och beslutsfattare.

Slutligen, vad tror du kommer vara nästa steg eller möjlighet inom gatubelysningsarbetet i Sverige?

Armaturerna integreras i stora system där man kan styra ljuset – behovsanpassning – på ett helt annat sätt i dag. Armaturerna blir också bärare av funktioner som inte har med belysning att göra och belysningsanläggningarna blir en ännu värdefullare tillgång i skapandet av miljösmarta och attraktiva städer.

Mer från Jonas hör du på plats under Gatubelysningsforum – dag 2 kl. 10:50. Passa även på att fortsätta diskussionen med Annell genom att besöka deras monter på plats.