22/08/2019 Webmaster

Intervju med Liang Liem, Capelon

Vi fick chansen att ställa frågor till Liang Liem från Capelon. I intervjun nedan kan du läsa Liangs tankar kring Smart Cities, kommande utmaningar i branschen samt hans bästa tips på hur man lyckas med smart teknik i sitt belysningsarbete.

Kan du kortfattat förklara din roll/bakgrund i Capelon?

Jo, jag grundade Capelon 1996 och har sedan dess arbetat som VD. Min roll har varierat men de senaste åren har fokus varit på affärsutveckling.

Din föreläsning är titulerad till: Smart City IoT plattform. Vilket är passande i och med att branschen i stort går mot en mer uppkopplad/smart och integrerad datorisering. Vad krävs av organisationer, enligt dig, för att lyckas i denna utveckling?

Det krävs att veta vad man vill. Är man mest orolig att missa tåget så är det lätt att hoppa på fel tåg och hamna på ett sidospår. Är målet att implementera en smart lösning för en viss funktion så fokuserar man på att få till att just det blir bra. I detta fall är det applikationen som är viktigast, men man bör se till att det finns ett API så att applikationen kan integreras mot andra tjänster eller IoT-plattformar.

Är målet att ha en central IoT plattform för att samla in och tillgängliggöra data från olika typer av IoT-enheter och system till olika aktörer och tjänster, så bör man få med alla på tåget och ta fram en gemensam strategi. Det gäller att hamna rätt så man främjar innovation och samarbeten och inte försvårar med för specifika centrala krav.

Vilka utmaningar tror du att branschen kommer stöta på i samband med att vi går mot detta mer uppkopplade/smartare samhället?

Det finns många utmaningar som kan diskuteras om, till exempel säkerhet och öppenhet.

Eftersom jag skulle vara kortfattad så säger jag att en utmaning är att få det uppkopplade att bli smart.  För att få så stor nytta som möjligt så bör staden på olika sätt främja innovation och engagemang. Staden bör bli en ”enabler” av smarta lösningar och tjänster.

Har du några tips för de organisationer som planerar att genomgå ett större arbete med att införa smart teknik i deras belysningsarbete?

Ja, de skulle kunna vara att inte glömma bort huvudsyftet, dvs rätt ljus på gatan anpassat efter situation. Capelon har levererat uppkopplad belysning sedan 2007 och vi vet att det finns så stora möjligheter för energibesparing och driftseffektivisering om det görs på rätt sätt.

Om den smarta tekniken är för dyr så kommer man inte kunna ha den överallt. Man får då smarta öar medan stora områden inte är uppkopplade. Ju mer heltäckande man har det med uppkopplad belysning desto enklare blir det att verkligen utnyttja möjligheterna med smart drift och effektivisering.

Så jag anser att den uppkopplade belysningspunkten ska vara kostnadseffektiv så kommunen har råd till en bred utrullning.  Så fokusera på att hantera belysningsfunktionen och inte belasta med annan smart teknik bara för att det går.

Men i och med att belysningspunkter blir uppkopplade så finns ju möjligheten att med rätt kommunikationsteknik samtidigt skapa nätverk som kan användas för smarta funktioner inom dels belysningsapplikationen men också för att koppla upp andra typer av sensorer, t.ex. för papperskorgar och parkering. På detta sätt skapar kommunen goda förutsättningar för innovation och partnerskap som kan bidra till smarta lösningar för kommunen. Så valet av kommunikationsteknik bör tänkas på, och en teknik som främjar detta är de-centraliserad mesh-teknik. För belysningspunkter som endast har direkt uppkoppling till molnet så blir det svårare att uppnå denna fördel.

En annan sak att tänka på om belysningsnätet även skall vara en infrastruktur för annan teknik, eller strömförsörja annan utrustning, är att det då är troligt att belysningsnätet behöver vara spänningssatt hela dygnet. Det är inte praxis i Sverige och kan ta tid att få till, men det är nödvändigt att planera för det.

En stad ska kunna ha olika leverantörer av belysningssystem så det bör tänkas på att vid någon nivå i kedjan bör belysningsdata harmoniseras så att det kan användas av olika datatjänster utan de ska behöva hanteras av en massa olika API:er eller specifik översättningskod.

Är du nyfiken på något annat talarämne på Gatubelysningsforum?

Jag tyckte nog det mesta verkade intressant detta år.

Fortsätt gärna diskussionen med Capelon och Liem på plats. Liangs föreläsning ”Smart City IoT plattform” startar kl. 11:50 Dag 1.  Du har också möjlighet att träffa Capelon vid deras utställningsmonter.