20/09/2019 Webmaster

Svensk byggtjänst summerar Gatubelysningsforum 2019

”Är det värt att investera i effektivare belysning på gång- och cykelvägar på bekostnad av trygghet och vad har lyckade belysningsprojekt gemensamt?”

Svensk byggtjänst summerar de bästa tipsen från Gatubelysningsforum 2019.

Läs artikeln här: Omfältsbelysning ger trygga utemiljöer