10/05/2022 Webmaster

Moderatorn om Gatubelysningsforum 2022

Vi är glada att hälsa Anna Waernborg välkommen igen som moderator på årets konferens. Anna är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners och kommer guida oss genom dagarna på Gatubelysningsforum 2022. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättningsuppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar. Vi passade på att ta pulsen på Anna inför konferensen och svaren ser du nedan.

 

Du är utbildad landskapsarkitekt, specialiserad på ljusdesign och har många års erfarenhet som ljusdesigner och då främst för utomhusmiljöer. Vilka frågor är mest aktuella inom området Gatubelysning just nu?

Mycket har handlat om hur man kan minska ljusets negativa effekter på djur samtidigt som man kan bibehålla trygghet och trafiksäkerhet, styrning och energieffektivitet är också viktiga frågor, liksom att skapa attraktiva och trevliga stadsmiljöer.

Vilka är de största förändringarna du ser inom området?

Det efterfrågas mer skräddarsydda lösningar, och det utvecklas nya produkter för att möta efterfrågan på en smartare belysning.

Vad ser du själv mest fram emot med Gatubelysningsforum 2022?

Att få träffa så mycket folk i branschen och bli inspirerad av föreläsningarna! Och förstås att få delta i och lyssna på de intressanta diskussioner som brukar följa – det finns alltid nya saker att lära sig. Det är också spännande att titta på nya produkter – det är ju som en liten mässa.

Vem tycker du borde var på konferensen?

Jag tror att de i branschen som vill utbyta erfarenheter, är nyfikna och vill lära sig mer och inspireras av mötena och föreläsningarna har stor nytta av konferensen. Om man vill ha koll på nya produkter och snabbt få fördjupad kunskap om dem, så är detta också ett bra tillfälle.

Vad tänker du att man får med sig genom att vara med på konferensen?

Nya kontakter, bra kunskap om vad som händer i branschen, inspiration och energi och kanske svar på de specifika problem eller frågeställningar man har.