29/08/2023 Webmaster

Kvalitetssäkra era armaturutbyten

Många armaturbyten görs idag utan eller bara med minsta möjliga kvalitetssäkring. Att säkerställa så vår utemiljö bibehålls säkert ur både elsäkerhetsperspektiv, god ljusmiljö, hög energieffektivitet och addera funktioner via styrning kan kännas självklart 2023, men görs inte i den omfattning man kan önska. Många av de uppgraderade belysningsanläggningar vi passerar igenom och befinner oss i har allt för ofta ett flertal olika brister eller möjligheter till förbättringar. Ronnie Eriksson arbetar som Advisory & Partner på Umbrella & Partners och är en av talarna på Gatubelysningsforum 2023. Vi fick möjligheten till en pratstund med honom inför konferensen där han bla berättar vad som är viktigt att tänka på vid ett armaturbyte, hur man bör tänka när man utformar en kravspecifikation och vad deltagarna kan tänkas ta med sig efter hans presentation.

 

Vad kommer du att prata om på Gatubelysningsforum 2023?

Jag kommer tala om varför det är viktigt att kvalitetssäkra armaturutbyten och hur man bör göra detta. Allt för att få till stånd en bra och säker lösning som både är försvarbar ekonomiskt, som miljömässigt. Försöker få fram att kundens perspektiv – men att spara tid och pengar fås lättare genom god kvalitetssäkring!

 

Vad är viktigt att tänka på vid ett armaturbyte?

Bara att tänka tanken att ta reda på fakta innan man gör något aktivt är inte minst viktigt. Det är alltid värt att ta in en erfaren projektledare och konsult för rådgivning tidigt i projektet, oavsett om det rör rent armaturutbyte eller återbruk.

Välj en erfaren intern resurs eller hyr in en bra erfaren projektledare. Välj gärna en som även är duktig på att analysera och bedöma olika lösningar mot varandra i samtliga parametrar och inte bara via pris och/eller energi.

Välj seriösa och kompetenta belysningsleverantörer, det finns ganska många av dom som kommer kunna stödja er vidare i processen. Ta fram bra underlag och gör en korrekt analys mellan befintlig lösning, en ny armatur och en återbrukad produkt. Då kan man redan tidigt förhindra lite för snabba enkla men initialt billiga lösningar som i slutändan kan bli dyra. Den gamla anläggningen kanske inte ens uppfyller dagens standard – går det då att återbruka över huvud taget?

 

Hur bör man tänka när man utformar en kravspecifikation?

Denna fråga bör aldrig inte besvaras generellt utan måste alltid anpassas. Det skiljer stort mellan olika typer av anläggningar, ingående produkter och den hänsyn man måste ta till de aktiviteterna som finns i området. Även omgivande fastigheter som tillkommit sedan man utförde installationen bör undersökas.

Se till att följa samma process och kravspecifikation som om det vore en nyanläggning. Vad blir konsekvensen av en konvertering till LED? Ljustekniskt, estetiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt?

Kravställ så nya lösningen lyser minst lika bra som den tidigare och ha med godkännanden, märkning, ljusfördelning, ljuskvalité, upplevelse, moduläritet, energieffektivitet & styrning.

Val av teknik och lösning vid återbruk – finns en del lycksökare i branschen – använd gärna välbeprövade projektledare och produkter! Glöm inte heller att välja någon med bra service även efter leveransen.

 

Har du några råd eller tips du kan dela med dig av?

Bolla gärna med en rådgivare några timmar redan innan man startar upp, det kommer garanterat spara många värdefulla kronor, frustration och förmodligen även spara en massa tid. Är det för bra för att vara sant så är det oftast också det.

Uppgradera din anläggning med belysningsstyrning, alla tjänar på detta!  – Frånvarodetektering, användarkontroll, GIS positionsangivelse, energispar med rätt tid på rätt plats i rätt mängd men så klart även livscykelövervakning & underhåll m.m. Bara för att ingående komponenter är CE märkta betyder det inte att armaturen i sin helhet är CE märkt.

Återbruk är självklart ofta väldigt bra och fördelaktigt för vår miljö och planet. Vi kommer definitivt framöver se en hel del kalkyler som visar att det bästa för såväl miljö som plånbok är en helt ny armatur. Nya armaturer är utvecklade och optimerade under flera år för just den designen som den är avsedd för. Vi kommer tyvärr även se en hel del retrokitlösningar som inte fyller de krav man bör ha. I värsta faller har de låtit även gamla märklappar sitta kvar i armaturen eller valt en enhet där nya modulen aldrig är var sig testad eller godkänd att sitta i just den aktuella stommen.

 

Vad ska man kontrollera efter att installation är slutförd?

Först skall man som alltid se så man har fått rätt produkt levererad, funktionstesta den och se till så att armaturerna förblir täta. Sen måste man självklart säkerställa att anläggningen lyser som avsett. Kontrollera att anläggningen är korrekt programmerad & intrimmad, att relationshandlingarna är uppdaterade, de nya drift & skötselinstruktioner bifogade samt att det vid återbruk sitter det en ny godtagbar märklapp placerad väl synlig i armaturen och är den gamla märkningen borttagen.

 

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig från din presentation?

Hoppas att deltagarna kommer med frågor och har diskussioner om exempelvis ”Kan vem som helst CE-godkänna en armatur? Får man alltid det som ett datablad säger?” Att man fortsättningsvis tar med rådgivare redan före man startar utbytesprojekt samt slutar köpa belysningsprodukter online från osäkra E-handlare. Visste ni att hela 77 % av de testade inköpta belysningsprodukterna från icke EU online etablerade butiker, inte uppfyller våra EU-regler?