Testlab, Energimyndigheten

Ansvarig för testning och provning av ljuskällor och armaturer på Testlab, Energimyndigheten