anders_a

Anders Asplund

Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

anders_b

Anders Bergsten

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

andrea

Andrea Kaalhus

Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

anna_uf

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat, Ulfsdotter Law

annica

Annica Bengtsson

Verksjurist Trafikverket

charlotte

Charlotte Lilliestierna Ehrén

Upphandlingsjuridisk expert på Migrationsverket

elin_n

Elin Nilsson

Associate, Ulfsdotter Law

fredrika

Fredrika Bladh

Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

inger

Inger Ek

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

placeholder_speaker_woman

Jessica Karlberg Lagrelius

Enhetschef juridik, Svenska Kraftnät

johan_c

Johan Carle

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

johan_g

Johan Granehult

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

johanna_j

Johanna Jonsson

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

lena

Lena Micko

Civilminister

lotten

Lotten Blomkvist

Bolagsjurist, Swedavia

magnus

Magnus Johansson

Expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

maria

Maria Wahlgren

Upphandlingsexpert, kategoriansvarig Fastighet, Migrationsverket

martin

Martin Pekkari

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

mattias_a

Mattias Almqvist

Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

mattias

Mattias Forsberg

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

mattias_g

Mattias Göransson

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

mattias_g

Mikael Löwnertz

Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

niklas

Niklas Sjöblom

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

rikard

Rikard Jermsten

Generaldirektör, Konkurrensverket

niklas

Roger Eklund

Inköpsdirektör, Region Stockholm

thomas

Thomas Isberg

Bolagsjurist, Swedavia

ulrica

Ulrica Dyrke

Upphandlingsexpert, Almega

ulrik

Ulrik von Essen

Justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen

sven

Sven Vaxenbäck

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

åsa

Åsa Edman

Chefsjurist, Adda,