Talare

Vi presenterar stolt 2019 års talarlista!

allaulfsdotterAnna Ulfsdotter Forssell, advokat, Ulfsdotter Law/ Advokatfirman Ulfsdotter. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 20 år. Hon bistår såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer genom en upphandlings alla faser. Rådgivningen inkluderar biträde i upphandlingsprocesser, hjälp vid tillämpning av offentliga kontrakt och all annan strategisk upphandlingsrättslig rådgivning. Anna var av regeringen utsedd särskild utredare i den s.k. Förenklingsutredningen (SOU 2018:44).
Ann-Sofie Lillberg, Upphandlingsmyndigheten
ariAri Kouvonen, näringspolitisk chef, Almega Serviceföretagen
emeliEmeli Molin, associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Emeli har flerårig erfarenhet av affärsjuridik och är verksam inom rättsområdet offentlig upphandling. Hon biträder såväl offentliga som privata aktörer i alla skeden i en upphandling, alltifrån upprättande av upphandlingsdokument till överprövningar.
gustavGustav Lundin, advokat och Senior Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Gustav har under flertalet år arbetat med IT- och avtalsrätt, bl.a. i samband med upphandling av IT-tjänster och infrastrukturprojekt. Gustav biträder såväl offentliga som privata aktörer med olika typer av rådgivning inom dessa fält, ofta med kommersiellt fokus.
helenaRomHelena Rom, Skatteverket. Helena är jurist och har mångårig erfarenhet från komplexa avtal med säkerhetsskydd inom offentlig affär. Helena har verkat både i chefsoch specialistroller inom stat, kommun, landsting och statligt ägda bolag. Idag arbetar Helena som säkerhetsskyddspecialist och leder ett arbete kring standardiserad kravställning av säkerhetsskyddskrav anpassad till den nya lagstiftningen.
henrikGHenrik Grönberg, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
henrikKHenrik Karlsson, förvaltningsdirektör på Inköps- och upphandlingsförvaltningen, Göteborgs Stad
talare_upphandling20188Johan Carle, advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Johan har arbetat med offentlig upphandling sedan lagstiftningens tillkomst 1993. Hans praktik består i omfattande rådgivning till upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer i alla skeden i en upphandling, särskilt med inriktning på överprövningsärenden.
jonatanWJonatan Wahlberg, senior specialist, Ulfsdotter Law. Jonatan har bl.a. arbetat som rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har under sin tid på Finansdepartementet arbetat med att skriva nu gällande upphandlingslagar. Jonatan var vidare en av två sekreterare i den s.k. Förenklingsutredningen.
magnusMagnus Jennefelt, Regional Category Manager, E.ON Energidistribution
malin CMalin Cope, bolagsjurist, SKL Kommentus
malindeJMalin de Jounge, enhetschef på enheten för otillåtna direktupphandlingar, Konkurrensverket. Malin de Jounge har arbetat med tillsynsfrågor sedan 2009. Enheten arbetar för att motverka otillåtna direktupphandlingar och utreder bland annat de ärenden som syftar till att en upphandlande myndighet eller enhet ska åläggas att betala upphandlingsskadeavgift.
talare_upphandling201812Mattias Forsberg, advokat och Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mattias har sedan han började sin karriär som affärsjurist särskilt inriktat sig på rättsområdet offentlig upphandling. Han biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, avseende alla skeden i en offentlig upphandling.
matsBMats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, tidigare chefsekonom vid Konkurrensverket
niklasBNiklas Björkqvist, Senior Legal Counsel, Vattenfall
patriciaPatricia Lehman, bolagsjurist, Fortum
peterNPeter Nohrstedt, hållbarhetschef, SKL Kommentus
petraNPetra Rantzov, inköpschef, Helsingborgs Stad. Petra driver utvecklingen av koncernsamverkan inom inköp. Hon kombinerar sina erfarenheter från inköp i näringslivet med offentlig sektor och älskar varje minut!
pontusPontus Eriksson, stadsjurist, Malmö Stad
rikardRikard Fischbach, avtalsansvarig programvaror, SKL Kommentus
talare_upphandling201814Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket
saraBSarah Beyer, Legal Counsel, E.ON Sverige
saraKSara Kinnander, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
talare_upphandling201819Sven Vaxenbäck, advokat och Specialist Counsel, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Sven är verksam inom rättsområdet offentlig upphandling och har flerårig erfarenhet av att företräda både offentliga och privata aktörer i överprövningsprocesser och i större upphandlingsprojekt avseende såväl byggentreprenader som varor, tjänster och koncessioner.
tobiasWTobias Wallin, Skatteverket.Tobias är informationssäkerhetsspecialist och har arbetat med Skatteverkets säkerhetsskydd i samband med de flesta stora upphandlingar under de senaste åren. Ansvarar nu för en säkerhetsskyddsfunktion som ska möta framtidens behov inom säkerhetsskydd på Skatteverket.
talare_upphandling201822Viveka Heimer, advokat och Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Viveka har flerårig erfarenhet av affärsjuridik och är verksam inom rättsområdet offentlig upphandling. Viveka biträder regelbundet svenska och utländska klienter, såväl offentliga som privata aktörer, avseende alla skeden i en offentlig upphandling.