anders

Anders Bergsten

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

anna_c

Anna Cedvén

Konsult, Förvaltningsstrategi

anna_uf

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat, Ulfsdotter Law

elin_n

Elin Nilsson

Associate, Ulfsdotter Law

fredrik_s

Fredrik Sjövall

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

henrik_g

Henrik Grönberg

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

inger

Inger Ek

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

ingrid

Ingrid Bergman

Inköpschef, Region Skåne

jessica

Jessica Midelf

Upphandlingschef, Locum

johan_c

Johan Carle

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

johanna_j

Johanna Jonsson

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

jonathan_w

Jonatan Wahlberg

Senior specialist, Ulfsdotter Law

lena

Lena Micko

Civilminister

magnus

Magnus Lindbäck

Statsstödsexpert, Upphandlingsmyndigheten

mattias

Mattias Forsberg

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

rikard

Rikard Jermsten

Generaldirektör, Konkurrensverket

samuel

Samuel Engblom

Statlig utredare av idéburen välfärd, jur dr, samhällspolitisk chef, TCO

sven

Sven Vaxenbäck

Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå