Framtidens fjärrvärme
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 02/18/2016 08:30 02/19/2016 17:00 Europe/Stockholm Framtidens fjärrvärme Då var det dags igen att värma upp vintern med årets hetaste konferens, Framtidens Fjärrvärme 2016, som genomförs för sjätte året i rad av Insight Events. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Hur står sig fjärrvärmen i den hårda konkurrensen?

Då var det dags igen att värma upp vintern med årets hetaste konferens, Framtidens Fjärrvärme 2016, som genomförs för sjätte året i rad av Insight Events.

Konferensen äger rum den 18-19 februari i Stockholm och programmet är som vanligt laddat med högaktuella praktikfall och kända experter inom fjärrvärmebranschen. Du som deltagare får ta del av både teoretiska och praktiska strategier från aktörer i framkant. Under konferensen får du konkreta tips och idéer på hur fjärrvärmen samverkar bäst med kommunen, industrin och kunder, hur du får lönsammare pris- och affärsmodeller samt vad framtiden kommer att innebära för fjärrvärmen.

Du får bland annat lyssna till:

 • Erik Thornström från Svensk Fjärrvärme som berättar hur fjärrvärmeföretagen måste göra för att få fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig även i framtiden.
 • Björn Karlsson från Linköpings universitet som delar med sig om hur du ökar lönsamheten i ditt företag samt ger dig en bild av fjärrvärmens roll år 2020.
 • Jan-Erik Nowacki från Svenska Kyl och Värmepumpföreningen som talar om energi-effektivisering ur ett helhetsperspektiv.

Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra kommuner och experter i framkant, möta kollegor samt jämföra och utbyta erfarenheter med företag i branschen!

Konferensen behandlar:

 • Vad måste göras för att få fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig i framtiden?
 • Går kunder, leverantörer och myndigheter åt samma håll på värmemarknaden?
 • Styrkan i samarbete mellan industri och fjärrvärmenätsägare
 • Ta del av Energikommissionens arbete efter halva sträckan
 • Så ska ett öppnare fjärrvärmenät möjliggöra ett resurseffektivt samhälle!

Varmt välkommen till konferensen!

Framtidens fjärrvärme
18-19 februari 2016
Saturnus konferens, Hornsgatan 15

Praktikfall

Ta del av 6 praktikfall från bland annat E.ON, Fortum, Umeå Energi och Södra Cell Mönsterås.

Program

09:00
Registrering och morgonkaffe
09:30
Ordförande Hans Andersson, Södertörns Fjärrvärme, öppnar konferensen.

09:40

Kenote Speaker

Fjärrvärmeföretagens ekonomi 2015

 • Hur kan vi skapa mer värden inom fjärrvärmen?
 • Strategiska frågor om förnyelse av ledningsnät
 • Hur det fungerar med öppna nät och kontrakt med flera leverantörer
 • Energikommissionen
 • Värmemarknad Sverige
 • Mervärdestjänster
 • Vad måste man göra för att få fjärrvärmen fortsatt konkurrenskraftig även i framtiden?
 • Vad innebär förslaget om nära-nollenergibyggnader för fjärrvärmen?
 • Statlig utredning om ny fastighetstaxering och beskattning av värmeproduktion
 • EU:s värme- och kylastrategi presenteras pre. i november 2015
 • Nya investeringsstöd för energieffektiva bostäder
 • Förändrade skatter och styrmedelErik Thornström, områdesansvarig skatter och styrmedel, Svensk Fjärrvärme.

10:20

Kenote Speaker

Energikommissionen efter halva sträckan

 • Vad vet vi om frantidens energisystem?
 • Vad har vi lärt oss av kunskapsfasen?
 • Hur kan vi påverka energipolitiken?Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen.
11:00
Förmiddagskaffe
11:30
Hur samverkar el- och fjärrvärmesystemen i en framtid med alltmer variabla elpriser

 • Ökande andel vind-/solel i kombination med utprisad kärnkraft. Nya förutsättningar på värmemarknaden
 • Hur möter fjärrvärmeföretagen ökad konkurrens och elprisvolatilitet?
 • Går kunder, leverantörer och myndigheter åt samma håll på värmemarknaden?John Johnsson, systemanalytiker med fokus på värme, Profu.
12:30
Lunch

13:30

Keynote Speaker

Svensk fjärrvärme 2020

 • Kraftvärme det mest klimateffektiva
 • Lönsamt med lägre fjärrvärmepriser
 • Fjärrvärmen ändrar karaktär – elen viktigastBjörn Karlsson, professor emeritus, Linköpings universitet.
14:10
Energieffektivisering

 • Energieffektivistering i ett helhetsperspektiv
 • Vad händer med fjärrvärmen vid nya exploateringsområden med lågenergibyggnader där energitätheten är låg?
 • LågenergifjärrvärmeJan-Erik Nowacki, tekn. lic., Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och KTH.
14:50
PANEL

Fjärrvärme vs värmepumpar ur klimatsynpunkt

Talare i panelen:
Björn Karlsson, professor, Linköpings universitet.
Jan-Erik Nowacki, tekn. lic., Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och KTH.

15:20
Eftermiddagskaffe
15:50
Energilagring och kalla fjärrvärmenät

 • Storskalig energilagring för värme och kyla
 • Lagring av sommaröverskott för vinterbruk
 • Ökning av kapacitet i perifera områden
 • Kalla fjärrvärmenät med geoenergikoppling – internationella exempelGöran Hellström, Docent, Luleå Tekniska Universitet.

16:30

Praktikfall

Energiförsörjning av ett sjukhus

 • Samhällets krav på robust försörjning
 • Nuvarande energisystem
 • Framtida energisystem, energilager
 • Samverkan mellan energikund och leverantörHans Johansson, tekniksamordnare, Västerbottens läns landsting
17:10
Ordförande avslutar konferensens första dag
19:30
Middag och stå-upp-show på Norra Brunn (NSTÄLLD)

OBS! Begränsat antal platser

08:00
Morgonkaffe
08:30
Ordförande inleder konferensens andra dag

08:40

Praktikfall

Flexibla affärserbjudanden utifrån kundens behov i nytt format

 • Fjärrvärmelingo – hur kommunicerar vi med kunden?
 • Kundens behov idag, och vad tror vi om framtiden?
 • Valfrihet i alla fjärrvärmens delarMarianne Johansson, affärsstrateg, E.ON Värme Sverige AB.

09:20

Praktikfall

Fjärrvärme i framtiden – hur Umeå Energi tror att fjärrvärmeaffären ser ut 2025?

 • En tillbakablick från 2012
 • Vilka trender och vilken utveckling ser vi just nu?
 • Hur fjärrvärmeaffären ser ut i Umeå 2025Jan Ridfeldt, AO-chef energilösningar, Umeå Energi.
10:00
Förmiddagskaffe

10:30

Praktikfall

Fjärrvärme och fjärrkyla konkurrenter eller komplement till egna energilösningar?

 • Hur ser vi på konkurrenssituationen för fjärrvärme/fjärrkyla gentemot värmepumpar/kylmaskiner/geoenergi?
 • Prissättning av fjärrvärme och fjärrkyla som gagnar såväl leverantör som kund
 • Aktuella exempel på hur vi producerar värme och kyla själva
 • Framtida samarbete med fjärrvärmebranschenJohan Tjernström, energistrateg, Akademiska Hus.
11:10
Industriellt överskottsvärme – miljöeffekter och potentialer

 • Är all överskottsvärme från en industriell process utan miljö- och resurspåverkan?
 • Hur kan man avgöra det?
 • Miljömärkning av överskottsvärme
 • Jämförelse mellan industriellt överskottsvärme och biobränslebaserad kraftvärme
 • Potentialbedömningar: hur mycket industriellt överskottsvärme för fjärrvärme finns det?Karin Pettersson, forskare inom industriella energisystem, Chalmers.

11:50

Praktikfall

Det lilla nätets vedermödor sett från energileverantörens sida

 • Styrkan i samarbete mellan industri och kommun/fjärrvärmenätsägare
 • Mönsterås där det lokala massabruket har gott om värme
 • Helhetssyn på energiresursernaSven Persson, processingenjör, Södra Cell Mönsterås.
12:30
Lunch

13:30

Praktikfall

Öppen fjärrvärme – samverkan och innovation skapar framtidens urbana energisystem

 • Modeller/diskussion om hur ett öppnare fjärrvärmenät kan vara möjliggörare för ett resurseffektivt samhällePer Gullbrand, Head of Production Manager, Fortum Värme.
14:15
Fjärrvärmebranschen måste anpassas till att energitätheten minskar i bebyggelsen

 • Byggnadens systemgränser av köpt energi och energibehov
 • Beteendet får en allt större betydelse för värmebehovet
 • Bioenergi blir en bristvara
 • Sopförbränningen är tidsbegränsad
 • Solvärme i symbios med fjärrvärme
 • Elda inte för kråkorna. Kulvertförlusterna måste minska
 • Byggprocessens energibehov större än under husets drift
 • Fjärrvärme kan utnyttjas till uppvärmning av byggbodar
 • Lågtemperatursystem måste införasJohnny Kellner, energi- och klimatstrategi, Oberoende konsult.
15:00
Eftermiddagskaffe
15:30
Vattnet – vår energibärare!

 • Vattenkvalitet och korrosionsfrågor
 • Varför vattenbehandlar vi?
 • Är det rätt avdelning som äger frågan?
 • Skadefall och orsaker
 • Vad kostar en läcka?
 • Hur påverkas nätet av lägre temperaturer och ändrad råvattenkvalitet?
 • Vattenbehandlingens betydelse för systemverkningsgraden
 • Kan vi förlänga livslängden på fjärrvärmenäten?Rafael Ospino, regionansvarig södra, Waren International AB.
16:15
Ordförande avslutar konferensen

Lönsamma prissättningsmodeller inom fjärrvärmebranschen

Konkurrenssituationen på värmemarknaden har ökat betydligt de senaste åren bl. a genom värmepumpar samtidigt som kunderna ställer allt högre krav på sina energi-leverantörer. Genom att erbjuda kunderna effektiva prismodeller och tjänstepaket kan
man attrahera nya kunder och samtidigt öka lojaliteten hos existerande kunder. Missa därför inte möjligheten den 17 februari att fördjupa dina kunskaper i hur du på bästa sätt tar betalt av dina kunder!

Bakgrund – Konkurrenssituation på värmemarknaden

 • Så kan omvärldsfaktorerna påverka ditt val av organisation
 • Vad bör du tänka på vid en reglerad marknad vs. en avreglerad marknad?
 • Hur kan kundstrukturen och kundstorleken påverka din organisation och prismodeller?
 • Hur ser konkurrenssituationen ut idag på värmemarknaden?
 • Vilka faktorer är viktiga när du ska sälja in fjärrvärme till en ny kund?

Effektiva prismodeller och hur kommunicera dessa till kund

 • Hur skapar du effektiva prismodeller som kunderna förstår?
 • Hur kommunicerar du dessa på ett effektivt sätt till kund och internt i organisationen?
 • Pedagogisk pris- och marknadskommunikation
 • Hur skapar du din ”USP” Unique Selling point mot kund?

Hur utökar du kunderbjudandet och möjliggör ett komplett ”tjänstepaket”

 • Vilka tjänster kan du sälja in?
 • Hur tar du betalt för dessa?
 • Hur bygger du lojalitet?
 • Konkurrenssituation på marknaden?

Dagen leds av Fredrik Håkansson, energirådgivare, ENOPTI Energirådgivning AB.

Hålltider, fördjupningsdag:

12:30 Registrering
13:00 Fördjupningspasset inleds
14:30 Eftermiddagsfika
15:00 Fördjupningspasset fortsätter
17:00 Fördjupningspasset avslutas

Talare

Erik Thornström, områdesansvarig skatter och styrmedel, Svensk Fjärrvärme.

Bo Diczfalusy, kanslichef, Energikommissionen.

John Johnsson, systemanalytiker med fokus på värme, Profu.

Björn Karlsson, professor emeritus, Linköpings universitet.

Jan-Erik Nowacki, tekn. lic., Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och KTH. Jan-Erik har jobbat med värmepumpar, fjärrvärmeoptimering och energisystem i 40 år. För närvarande arbetar han mest åt Svenska Kyl och Värmepumpföreningen och åt KTH.

Göran Hellström, Docent, Luleå Tekniska Universitet.

Hans Johansson, tekniksamordnare, Västerbottens läns landsting.

Marianne Johansson, affärsstrateg, E.ON Värme Sverige AB.

Jan Ridfeldt, AO-chef energilösningar, Umeå Energi.

Johan Tjernström, energistrateg, Akademiska Hus.

Karin Pettersson, forskare inom industriella energisystem, Chalmers.

Sven Persson, processingenjör, Södra Cell Mönsterås.

Per Gullbrand, Head of Production Manager, Fortum Värme.

Johnny Kellner, energi- och klimatstrateg, Oberoende konsult.

Rafael Ospino, regionansvarig södra, Waren International AB.

Fördjupningsdagen leds av Fredrik Håkansson, energirådgivare,
ENOPTI Energirådgivning AB.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Head of Sales Anna Hellergård
Tfn: 08 587 662 79
E-post: anna.hellergard@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Konferens + fördjupningsdag:  17990 (exkl. moms)
Konferens: 14990 (exkl. moms)
Fördjupningsdag:
6990 (exkl. moms)
Middag:
750 (exkl. moms)

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Felicia Fazzi
08 587 662 55
felicia.fazzi[a]insightevents.se

Marknadsförare Jessica Lindström
08 587 662 18
jessica.lindstrom[a]insightevents.se

Sponsring- och utställning Anna Hellergård
08 587 662 79
anna.hellergard[a]insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?