Framtidens fjärrvärme
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 02/21/2017 08:30 02/22/2017 17:00 Europe/Stockholm Framtidens fjärrvärme Då var det dags igen att värma upp vintern med årets hetaste konferens, Framtidens Fjärrvärme 2017, som genomförs för sjunde året i rad av Insight Events. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

FJÄRRVÄRME – FÖR ETT HÅLLBART ENERGISYSTEM OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

För sjunde året i rad genomförs den mycket uppskattade årliga konferensen Framtidens Fjärrvärme i Stockholm den 21-22 februari 2017!

Många intressanta praktikfall kommer att presenteras som ger dig som deltagare en unik möjlighet att ta del av strategier och erfarenheter från aktörer i framkant. Du får även lyssna till och diskutera hur vi på bästa sätt kan lagra energi, effektivisera vår värmeproduktion och hur vi lyckas få en framgångsrik relation med värmekunden.

Ta del av följande aktuella områden:

 • Effektivitet i små- och mellanskalig värmeproduktion
 • EUs panel för bioekonomi intressenter
 • Småskaliga energilösningar och energieffektivisering av byggnader i ett fjärrvärmeperspektiv
 • Ett långsiktigt hållbart energisystem
 • Värmepumpar i fjärrvärmesystem

Konferensen är också ett perfekt tillfälle att träffa gamla bekanta och få nya kontakter. Passa på att byta visitkort och dela erfarenheter i branschen.

Ps! Missa inte halvdagsworkshopen 23 februari – ett perfekt tillfälle att få tänka nytt kring samverkan!

Varmt välkommen!

christine-angerman_webbChristine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

Framtidens fjärrvärme
21-22 februari 2017
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Praktikfall

TA DEL AV PRAKTIKFALL FRÅN BLAND ANNAT E.ON, ÖRESUNDSKRAFT, FORTUM VÄRME M.FL.

Keynote speakers

moderator_lars-inge

Lars-Inge Persson Öresundskraft

moderator_marianne

Marianne Andera E.ON

Program

09:00
REGISTRERING OCH MORGONKAFFE
09:30
MODERATORN INLEDER DEN FÖRSTA KONFERENSDAGEN

Fredrik Borg Dunge, marknadschef på Neova som trivs i gränssnittet mellan det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt smart.

09:45
SAMVERKAN MELLAN EL OCH FJÄRRVÄRME – MED ENERGISYSTEMET I FOKUS

• Den nya energibranschföreningen Energiföretagen Sveriges tankar om hur energisystemet bör sättas i fokus
• Vad innebär Energikommissionens förslag och fempartiuppgörelsen för energisystemet?
• Aktuell forskning och styrmedel för att underlätta samverkan mellan el och fjärrvärme

Erik Thornström, områdesansvarig skatter och styrmedel, Energiföretagen Sverige

10:30

Praktikfall

SMÅSKALIG KRAFTVÄRME FRÅN BIOMASSA

• Demonstrationsprojekt – möjligheter till kraftvärme även på mindre anläggningar
• Hur man på sikt kan åstadkomma en helt förnyelsebar elproduktion
• Hur Kraftvärme från biomassa gynnar den lokala arbetsmarknaden

Karoline Alvånger, projektledare på Energikontor Sydost AB, jobbar med ett EU-finansierat demonstrationsprojekt för småskalig kraftvärme.

11:00
FÖRMIDDAGSKAFFE

11:30

Praktikfall

FRAMTIDENS ENERGISYSTEM I NORDHAVN

Framtidens fjärrvärmelösningar som bygger en kombination av energiproduktion från olika energislag (traditionell och förnyelsebart), energilagring. Ett avancerat energisystem som prognostiserar och planerar för att optimera efter tillgång såväl som behov.

Martin Petersen Marketing & Sales Manager Norra Europa, Power Generation ABB Danmark och Jörgen Karlsson Marketing & Sales Manager, Power Generation ABB Sverige.

12:30
LUNCH & NÄTVERKANDE
13:30
UTVECKLING AV BIOEKONOMI I SVERIGE – MÖJLIGHETER OCH HOT

• Bioenergin roll i EUs klimat och energipolitik
• EUs panel för bio ekonomi intressenter

Magnus Matisons, projektledare Bioekonomi, BioFuel Region. Medverkar i EUs panel för bioekonomi intressenter.

14:30
EFTERMIDDAGSKAFFE

15:00

Praktikfall

VÄRMELAGER I BERGRUM – PROJEKTET SOM INTE BLEV AV

• Varför Fortum Värme studerade att bygga värmelager i bergrum
• Nyttan av värmelager i fjärrvärmesystemet
• Tekniska utmaningar med ett värmelager i bergrum
• Varför projektet inte blir av

Anders Ångström, affärsprojektledare Fortum Värme

15:45

Praktikfall

BRISTA ONE STOP SOLUTION

• Biologisk behandling integrerad med energiåtervinning
• Ett steg uppåt i avfallshierarkin
• Teknikval och utformning ger affärsfördelar

Kåre Gustafsson, affärsprojektledare, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

16:30
MODERATORN AVSLUTAR DEN FÖRSTA KONFERENSDAGEN
16:45
MINGEL MED DRYCK & TILLTUGG

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

08:00
MORGONKAFFE
08:30
MODERATORN INLEDER DEN ANDRA KONFERENSDAGEN
08:40
EFFEKTIVITET I SMÅ- OCH MELLANSKALIG VÄRMEPRODUKTION

• Resan börjar med en gemensam målbild
• Fortsätter via arbetssätt som anpassas till en liten skala
• Och slutar i förståelsen för vad jag själv kan göra föra att påverka resultatet

Fredrik Borg Dunge, marknadschef på Neova som trivs i gränssnittet mellan det som är tekniskt möjligt och ekonomiskt smart.

09:30
SMÅSKALIGA ENERGILÖSNINGAR OCH ENERGIEFFEKTIVISERING AV BYGGNADER I ETT FJÄRRVÄRMEPERSPEKTIV

• Trender som förändrar byggnaders energianvändning
• Metod för miljövärdering av byggnaders energianvändning
• Konsekvenser för fjärrvärmesystemet

Ambjörn Lätt, energisystemanalytiker Klimat och hållbara samhällssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet

10:15
FÖRMIDDAGSKAFFE
10:45
DATAPROGRAM INOM UPPVÄRMNINGSOMRÅDET

• Program som används när man beräknar/säljer värmepumpar
• ”Syntetiska” klimatdata
• Liknande fjärrvärmeprogram

Jan-Erik Nowacki, tekn. lic. NOWAB/ SKVP/ KTH

11:30
LUNCH & NÄTVERKANDE
12:30
ETT LÅNGSIKTIGT HÅLLBART ENERGISYSTEM

• Fjärrvärme som bygger på återvunnen energi
• Klimatbokslut
• Värmepumpar i fjärrvärmesystem
• Sammankopplade fjärrvärmenät ger stabilitet

Lars-Inge Persson, strategisk affärsutveckling, Öresundskraft AB

13:30

Praktikfall

LÅGTEMPERERAD FJÄRRVÄRME – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

• Vad är lågtempererad fjärrvärme?
• Vilka möjligheter innebär det för energibolag och kunder?
• Vilka utmaningar finns det med att bygga lågtempererad istället för konventionell fjärrvärme?
• Erfarenheter från vårt grannland Danmark

Emma Sundin, Project Engineer District Heating, COWI AB. Emma har arbetat med bland annat drift-, underhålls och anläggningstekniska frågor för distributionssystem. Søren K. Christensen, Technical Director District Heating, COWI AB. Søren har djupa kunskaper inom framförallt fjärrvärmesystem och expertkunskaper inom att utforma lågtemperaturssystem i Danmark.

14:15
EFTERMIDDAGSKAFFE

14:45

Praktikfall

FRAMTIDENS RELATION MED VÄRMEKUNDEN

• Proaktivt kundbemötande – från teori till verklighet
• Attraktivitet i fjärrvärme – erbjudandet
• Kommunikation i centrum

Marianne Andera, Strategic Customer Manager, E.ON

15:45
FRAMTIDENS ENERGILAGER I STORA FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLASYSTEM

• Ett robust energilager som ”Flyttar energin till framtiden”
• Vad kan framtidssäkras?
• Vilka nyttor skapas för en stad och region?
• En produkt för nya investerare till branschen?

Håkan EG Andersson, civilingenjör, Program Manager, Skanska Sverige AB. Arbetar tillsammans med Skanskas innovatörer, skickliga specialister och duktiga affärsmän där Håkan leder utvecklingen av Skanskas nya produkt Energilagret. Håkan har en mångårig erfarenhet från olika roller inom företaget, med fokus på framtiden.

16:15
AVSLUTANDE DISKUSSION OCH FRÅGESTUND

Ta upp frågor tillsammans med moderator och deltagare och diskutera kring aktuella ämnen.

16:45
MODERATORN AVSLUTAR KONFERENSEN

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Nyttan med regionala fjärrvärmesystemet och storskalig energilagring
I de flesta regioners regionplaner föreslås att en samverkan ska ske mellan aktuella städer och kommuner, i synnerhet för effektivisering inom energiområdet. Med ökad mängd förnybar energi, bioenergi, vindel och på sikt solel diskuteras energilagring i allt större omfattning. Beroende på energilagrets utformning blir det intressant, om det går att ta emot och avge höga effekter samt stora mängder överskottsenergi från industrin.
Under workshopen diskuterar vi hur framtidens energisystem kan tänkas utvecklas när det gäller försörjning av värme och kyla.
Deltagarna kommer få tänka nytt kring samverkan mellan energiföretagen samt diskutera nyttan med lagring av energi i större skala. Några frågeställningar:
 • Är det lätt att finna samarbete mellan energiföretagen i min region?
 • Hur mycket ny spill- och överskottsenergi kan det finnas kring mitt energiföretag i min stad/region?
 • Vilken nytta, nya affärer, kan man ge kunder och fastighetsägare genom samverkan mellan städer och med ett energilager?
 • Hur gör man prismodeller med ett energilager i min stad?
 • Vad kan vi dra för lärdomar av el-trading i framtidens ”värme-trading”?
 • Vilka partners (medinvestorer) skulle jag kunna tänka mig att dela ett energilager med?

Workshopen leds av Håkan EG Andersson, Skanska Sverige AB

Hålltider:

08:30 Registrering och morgonkaffe
08:45 Workshopen startar
10:30 Förmiddagskaffe
10:50 Workshopen fortsätter
12:00 Workshopen avslutas

Talare

karolineKaroline Alvånger, Energikontor Sydost AB

 

 

martinMartin Petersen, Power Generation ABB

 

 

jorgenJörgen Karlsson, Power Generation ABB

 

 

anders-angstromAnders Ångström, Fortum Värme

 

 

kareKåre Gustafsson, Fortum Värme

 

 

fredrikFredrik Borg Dunge, Neova

 

 

arnbjorn Ambjörn Lätt, energisystemanalytiker Klimat och hållbara samhällssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

 

hakanHåkan EG Andersson, Skanska Sverige AB

jan-erikJan-Erik Nowacki, Nowab

 

 

lars-ingeLars-Inge Persson, Öresundskraft AB

 

 

emma-sundinEmma Sundin, COWI

 

 

sorenSøren K. Christensen, COWI

 

 

magnusMagnus Matisons, BioFuel Region

 

 

marianneMarianne Andera, E.ON

 

 

erikErik Thornström, Energiföretagen Sverige

 

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Head of Sales Roland Behrendt
Tfn: 08-587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmäl dig här! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Alternativ
Boka t.o.m 5/2 Boka fr.o.m 6/2
Konferens + Workshop
17.990 kr
19.790 kr
Konferens
14.990 kr
16.490 kr
Workshop
6.990 kr
6.990 kr
Endast dokumentation
2.990 kr
2.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Christine Angerman
08-587 662 61
christine.angerman@insightevents.se

Sponsring- och utställning Roland Behrendt
Tfn: 08-587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?