juni 26, 2018 Webmaster
Utredardagarna
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Förändringsresan mot morgondagens medborgarupplevelse och service

OBS! Konferensen är inställd!

Framtidens medborgarservice 2018 – Konferensen för dig som arbetar med framtidens medborgarservice i offentlig sektor. Här får du lyssna till hur organisationer arbetar med att leverera bästa servicen på ett enkelt och tillgängligt sätt till medborgare och kunder.

De är viktigt att de verkliga behoven styr utformningen av framtidens service speciellt med tanke på att digitalisering innebär nya och effektiva tjänster. Hur når vi målen med att göra förändringsresan mot morgondagens servicecenter så enkel och smidig som möjligt för användare så att alla kan ta till sig information och service?

Under två dagar får du ta del av praktikfall från olika organisationer som lyckats väl med att driva en förändring och anpassa sig till bland annat digitalisering genom att lyssna till medborgare och kunder.

Kom och lyssna till hur bland annat Linköpings kommun och Norrköpings kommun arbetat med att bygga upp sina nya kontaktcenter. Norrköpings kommundirektör Martin Andreae delger sina erfarenheter från att ha byggt upp tre kontaktcenter. Han berättar bland annat hur man får med sig chefer och medarbetare på en förändringsresa.

Intressanta praktikfall från Skatteverket, Systembolaget och Västtrafik ger kunskap kring hur man skapar en dialog med kunden och hur man sätter denne i fokus. Dessutom berättar Polisen om hur de förändrat och kommer arbeta i framtiden med framtidens medborgarservice. Professor Anna Ståhlbröst från Luleå tekniska universitet berättar om hur digitaliseringen i arbetslivet påverkar människan.

Så boka din plats på årets viktigaste event redan nu – där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen!

Jonas Karström, projektledare
Centrum för kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 66
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Framtidens medborgarservice
31 oktober – 1 november 2018
Stockholm, lokal meddelas senare

#medborgarservice

Nyheter

Program

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30Moderator Daniel Ewerman öppnar konferensen
09:40Kundfokuserad kommun och myndighet – vikten av att vara invånarcentrerad och vad det innebär i praktiken

• Vad innebär det egentligen att vara kund- och servicefokuserad som kommun och myndighet och vilka är vinsterna?
• Så anpassar du verksamheten, processerna och tjänsterna utifrån kundresan och applicerar detta i det dagliga praktiska arbetet
• Vad krävs för att just din organisation ska lyckas med kundfokusering?
• Från utvecklingsprojekt till förbättringar i förvaltningen
– effektiva arbetsverktyg för att förbättra kund- och medborgarservicen

Daniel Ewerman, vd och grundare, Custellence
10:30Förmiddagskaffe med nätverkande
11:00Digital samverkan för förbättrad medborgarservice

• 24 olika myndigheter samverkar kring digitalisering
– hur gynnar arbetet medborgarna
• Vad har skett och vad väntar i framtiden?
• Stödja innovation och processer utifrån medborgarnas behov
• Delaktighet och att utforma tjänster som är enkla och säkra
• Vad präglar ett framgångsrikt samarbete? Praktiska erfarenheter och lärdomar

Ewa Carlsson, kanslichef, e-Sam
11:50Lunch med nätverkande
12:50Kundupplevelsen i fokus på framtidens myndighet

• Att förstå kundupplevelsen och utgå från kundens situation och behov
• Möte med kunden sker i allt fler kanaler och plattformar
– hur får vi då en sammanhållen kundupplevelse?
• Från tjänstedesign i projekt till nya arbetssätt som kunddriven organisation
• Praktiska exempel på hur Skatteverket jobbat med detta hittills och vad som händer framöver

Sofia Savander, sektionschef kundmötesavdelningen, Skatteverket
13:40Kommungemensamt kontaktcenter – för vem då?

• Hur bygger man ett kontaktcenter om man blandar Japan, ishotellet och IKEA?
• Vem betalar och vad betalar man för?
• Är en medborgare en kund?
• Rätt service med rätt teknik i rätt tid

Martin Liabäck, Contact Center Manager, Linköpings kommun
14:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00Ett nedslag i en förändringsresa mot en kunddriven vardag

• Från strategi till att bli en del av vår vardag
• Utmaningar, framgångsfaktorer och resultat
• Hur får vi med alla medarbetare att alltid utgå ifrån våra kunders behov?

Johan Sandström, kundstrateg, Västtrafik
15:50Framtidens medborgarservice – trygghetsskapande och brottsutredning på distans

• Framtida medborgar- och verksamhetskrav för att på ett effektivt och kvalitetsrikt sätt lösa uppgifter på distans
• Framtida distansutredningscenter som klarar hastighetsförändring av en förändrad omvärld och terrorismens särskilda krav
• Integrationen mellan akut och icke akut verksamhet

Peter Allheim, poliskommissarie NOA/NKE och nationell processledare för Polisens kontaktcenter (PKC), Polisen
16:40Moderatorn avslutar konferensens första dag
08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:10Den ljusa och mörka sidan av digitalisering

• Vart tog medborgaren vägen i digitaliseringen?
• Digitalisering kräver relationsskapande
• Servicenivån har kanske aldrig varit så låg som nu, trots alla möjliga kontaktytor. Vad gör vi för fel?
• Enkla lösningar och effektiv kundsupport gillas av medborgarna. Vilka gör det bra och vad kan vi lära oss?

Johan Parmler, vd, Svenskt Kvalitetsindex
09:50Så skapar vi en personlig dialog med kunderna i flera kanaler

• Hur skapar du en känsla av att varje kontakt är ny och unik?
• Så arbetar vi med att skapa en bra dialog och kundupplevelse oavsett kanal
• Hur får du alla medarbetare att bidra med sin kunskap och till att utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt?

Maria Bergnäs, chef kundtjänst & dryckesauktioner, Systembolaget
10:30Förmiddagskaffe med nätverkande
11:00Förnyelse med kund- och samhällsnyttan i centrum – erfarenheter kring reformeringen av Arbetsförmedlingen

• Vägen mot att bli en kundorienterad och modern myndighet
• Den digitala transformationen mot en modern digital myndighet
• Erbjuda tjänster på ett nytt sätt och i nya kanaler

Thomas Ericson, organisationschef, Arbetsförmedlingen
11:50Lunch med nätverkande
12:50Vägen till värdeskapande medborgarmöten – etableringen av kommunala kontaktcenter

• Drygt 100 kommuner har etablerat en kommungemensam ingång – en del lyckas riktigt bra, då skapas värde i varje enskild möte
• Varför Sveriges alla kommuner behöver etablera kontaktcenter
• Påvisade effekter och nytta för såväl medborgare som verksamhet
• Checklistan för er som ska etablera ett kontaktcenter
– lärdomar och fallgropar från 50 etableringsprojekt
• Hur gör andra kommuner – vanliga frågor vars svar löser knutar och inspirerar i vardagen

Patric Klaremo, ansvarig för etableringen av kontaktcenter i Örebro kommun, numera seniorkonsult och grundare, Millwater
13:40Bygga upp kontaktcenter med digitalisering som lösning

• Hur möta oro och kritik som uppstår när man påbörjar och genomför en förändringsresa
• Så får man med sig förvaltningscheferna
• Resurser – skapa förbättrad kvalitet utan ökade kostnader
• Minska kostnaden för den totala ärendehandläggningen
• Kontaktcenters väg till ökad tillgänglighet genom e-förvaltning och e-tjänster

Martin Andreae, kommundirektör, Norrköpings kommun
14:30Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00En väg in – självklart även för offentlig verksamhet!

• Erfarenheter från att bygga Umeå universitets Infocenter
• Möjlighetsanalys och riskanalys, verktyg som frigör
• 5:an, metod för att lyfta in en verksamhet i befintligt kontaktcenter. De fem stegen säkrar upp ett nytt arbetssätt, förankrat och effektivt från dag 1

Teresia Andersson, chef Infocenter, Umeå universitet
15:40Digitaliseringen och arbetslivet så påverkas människan

• Utgå från medborgarens behov och hur få med sig användaren att använda ny teknik?
• Lyssna till medborgare/kunder för att erbjuda vad som efterfrågas – enkelhet och användbarhet viktiga nyckelord
• För- och nackdelar av digitalisering på arbetet
• Få med sig alla – myndigheter och kommuner måste arbeta för att alla ska kunna ta till sig service

Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem, Luleå tekniska universitet och Vice President, European Network of Living Labs
16:30Moderatorn summerar och avrundar konferensen

Talare

Anna Ståhlbröst
European Network of Living Labs Läs mer

Daniel Ewerman
Custellence Läs mer

Ewa Carlsson
e-Sam Läs mer

Johan Sandström
Västtrafik Läs mer

medborgarservice_talare6

Maria Bergnäs
Systembolaget Läs mer

Martin Liabäck
Linköpings kommun Läs mer

Martin Andreae
Norrköpings kommun Läs mer

Patric Klaremo
Millwater Läs mer

Sofia Savander
Skatteverket Läs mer

Teresia Andersson
Umeå universitet Läs mer

Thomas Ericson
Arbetsförmedlingen Läs mer

Johan Parmler
Svenskt Kvalitetsindex Läs mer

Peter Allheim
Polisen Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Konferensen är tyvärr inställd!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

PRISER

Boka t.o.m 11/10: 7.990 kr

Boka fr.o.m 12/10: 8.990 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Jonas Karström
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?