07/06/2018 Webmaster

Intervju – Sara Jirbäck, Fagerhult

Vi fick chansen att ställa 5 snabba frågor om LED- och belysningsmarknaden till Sara Jirbäck på Fagerhult som ställer ut på årets Gatubelysningsforum.

Kan du kortfattat förklara din roll, engagemang och erfarenhet inom gatubelysningsmarknaden?
Min största drivkraft är att skapa mer säkra och trygga utemiljöer med belysning och ny teknik. Jag är försäljningschef för utomhusbelysning på Fagerhult Sverige. År 2014 lanserade vi vår första egentillverkade armatur för gata och väg. Idag är vi en av de etablerade aktörerna på utomhusmarknaden. Vi har byggt upp en sälj- och supportorganisation som täcker hela landet och hjälper kunder med information, kunskap och vägledning. Och vi är bara i början på vår resa…

Införandet av LED-teknik har varit ett väldigt populärt ämne och haft en stor inverkan på den svenska gatubelysningsmarknaden. Hur skulle du säga att gatubelysningsmarknaden har utvecklats i samband med införandet av LED-belysning under de senaste 5 åren?
Det finns mycket att säga här. Men kort sagt så har allt förbättrats men det kräver arbete. LED sänker energiförbrukningen och sparar pengar. Och den nya tekniken kommer med nästan obegränsade möjligheter att anpassa ljuset med styrning så man kan anpassa efter behov eller vara kreativ och skapa spännande miljöer. Men allt blir också mer komplext. Den nya tekniken ställer högre krav beställare och leverantörer och kunskap är nyckeln till lyckade projekt.

Vad anser du vara den största utmaningen för organisationer som vill införa LED-belysning/teknik i sitt gatubelysningsarbete?
Det är att allt är mer komplext och kräver mer av oss som arbetar med det. Som beställare kan man inte vara nöjd med att bara investera i LED. Bara för att det är LED så behöver det inte vara rätt produkt för ändamålet. Trafikverket har tagit fram ett kravdokument (VGU) som är rådgörande för kommunerna men som är värt för alla att ta en extra titt i innan man byter ut belysningen på gator och vägar. Att välja rätt ljusoptik för att få rätt spridning av ljuset samt med en jämnhet utan att blända är viktiga aspekter vid val av armatur. Ibland kan det också vara bra att göra praktiska tester för att se om upplevelsen är vad man har sett i en teoretisk beräkning.

Har du några tips för de organisationer som just nu genomgår eller kommer att genomgå ett större arbete att införa LED-belysning?
Använd den kunskap som finns. Tacka ja till företag som vill komma ut och informera inom ämnet. Man lär sig alltid något nytt och ju mer kunskap man har desto större chans är det att man gör ett smart val.

Slutligen, vad tror du kommer vara nästa steg eller möjlighet inom gatubelysningsarbetet i Sverige?
Jag tror att vi kommer att se mer uppkopplade städer där man via sitt kontor både kan styra och ha kontroll över sin anläggning