Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Vässa dina kunskaper inom utredningsmetodik och rapportskrivning!

Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Vidare måste du kunna få ihop rapporten på ett bra sätt – både text- och innehållsmässigt och den ska vara tillgänglig för alla. Du måste få andra människor att förstå det du vill ha sagt. Viktigt är även uppföljningen, dvs. att din rapport kommer till användning och inte blir en så kallad skrivbordsprodukt. Hur gör du för att lyckas med din utredning, både under och efter utredningstiden?

Utredardagarna 2017 den 12–13 september samlar utredare, utvärderare och forskare med olika bakgrund från både offentlig och privat sektor. Konferensen är en av Sveriges mest självklara samlingsplats för verksamma inom utredning av olika slag. Du som deltagare får bland annat ta del av utredningar gjorda med hjälp av olika metoder, lära dig hur du skriver rapporter av hög kvalitet, hur du tar fram och presenterar relevant statistik samt hur du kvalitetssäkrar din rapport.

Vår mycket uppskattade talare Anna Hass från Expressiva är även tillbaka i år med kloka idéer och tips om hur vi skriver texter för att få bättre genomslag.

Evert Vedung, som är professor emeritus i statsvetenskap och ssk bostadspolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning, är också tillbaka. Evert är författare till en rad olika publikationer inom utvärderingsmetodik och är en av Sveriges mest meriterade inom området.

Mikael Gilljam, professor inom utredningsmetodik från Göteborgs universitet, presenterar sitt mycket populära block om utredningsmetodik och pratar om vad som är viktigt att tänka på i din roll som utredare och i de jobb du åtar dig. Du kommer även få lyssna till experter och färska praktikfall från SCB
och Kvadrat.

Missa inte heller workshopen den 14 september ”Rappa rapporter och smart språk” med Karolin Olsson, språkkonsult från Expressiva.

Varmt välkommen till årets efterlängtade utredarkonferens!

Christine Angerman
Projektledare
CKU – Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Utredardagarna
12-13 september 2017
Lindhagen Mat & Möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Sagt av tidigare deltagare

”En givande konferens med bra föreläsare som med sina ämnen gav uppdatering i det man kunde sedan tidigare och även nya saker att ta med i sitt arbete.”
”Konferensen var genomgående matnyttig, respektfull och utvecklande!”
”I stort gav konferensen flera tips och idéer att ta med tillbaka till arbetet vilket var det jag hade förväntat mig.”

Missa inte workshopen

”Rappa rapporter och smart språk”
Dagen leds av Karolin Olsson, språkkonsult från Expressiva.

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Vad är utredarens egentliga uppdrag och roll? Utredningens A och O!

• Vad är det egentligen som efterfrågas? Så säkerställer jag
• Utredningens likheter med forskningen
• Tänk efter före – checklistan!
• Hur skapa transparens i utredningen och kan allt vara transparent?
• Hur ska vi mäta ute i verkligheten?
• Den fantastiska variabelvärlden
• Skilj mellan förstudier och fullskalestudier – praktiska exempel
• Hur ska man hantera politiska utredningar objektivt? Utredarens roll

Mikael Gilljamprofessor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
10:45 Förmiddagskaffe
11:15Goda råd för den goda utredningen ute på fältet och efteråt

• Analys och slutsatser av insamlat material
• Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras
• Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder
• Post-, webb- eller intervjuundersökning – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie?
• Hur väljer jag ut svarspersonerna och hur får jag dem att svara?
• Undvik stugsittarurval och självselekterande urval
• Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor

Mikael Gilljamprofessor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
12:30Lunch
13:30 Skriv så att du blir läst – dagens texter möter nya utmaningar

• Läsandet har förändrats – planera din text och dess delar
• Så möter du olika läsartypers beteenden och förväntningar
• Detta behöver du veta om kognitiv tillgänglighet och diskriminering

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva.
14:45 Eftermiddagskaffe
15:15 Skriv så att du får genomslag – språk som når fram

• Så säkrar du att du följer kraven i språklagen – de viktigaste klarspråksverktygen
• Smart skrivarbete i tre steg – tänk guldstjärnor, inte rödpenna
• Använd greppen från journalistiken, webbtekniken och de gamla grekerna

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva.
16:30 Konferensens första dag avslutas
08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 Implementering: misslyckanden och framgångssagor

• Huvudströmmad politik
• Områdesorienterad politik
• Insatsteknologier
• Utvärderingsresultat och annat som kan implementeras

Evert Vedung, professor emeritus, Uppsala universitet.
10:45 Förmiddagskaffe
11:15Vad påverkar implementering?

• Byråkratisk tröghet
• Stigberoenden
• Otydligheter som främjar och hämmar
• Dolda handens princip
• Mångnivåproblemet
• Förstå-vilja-kunna och annat som påverkar implementering

Evert Vedung, professor emeritus, Uppsala universitet.
12:30Lunch
13:30 Utredningsmetodikens grunder För lätt, praktiska verktyg, Vilken vinkel? Hög nivå!

• Utredningsdirektivet
• Olika stegen i utredning
• Tolka direktiven
• Chef och styrning, hur viktigt är det att man förankrar direktiven med beställaren?
• Olika metoder och metodiker, kvalitativa och kvantitativa metoder, verktyg som används

Magnus Hambreaus, managementkonsult, Kvadrat.
14:45 Eftermiddagskaffe
15:15 Praktikfall:

Statistikkvalitet – vad är det?


• Grunderna i statistiskt tänkande och koncept kring variation och slump
• Kvalitet i statistikprocesser respektive statistikprodukter
• Hur kan statistik användas i ljuset av detta?

Joakim Malmdin, kvalitetschef, SCB.
16:30 Konferensens sammanfattas & avslutas

RAPPA RAPPORTER OCH SMART SPRÅK

Rapporten är en texttyp där strukturen ofta är ganska fast och läsaren förväntar sig vissa rubriker. Men hur kan vi inom rapportens ramar ändå skapa läsvärda och användbara texter?

Under denna heldag blir du ännu bättre på att skriva rapporter som faktiskt funkar. Du får se goda exempel, öva på ditt skrivhantverk och byta nyttiga erfarenheter med andra rapportskrivare. Workshoppen tar upp detta och mer:

  • Satsa på sammanfattningen – verktygen för att skriva användbara sammanfattningar som speglar rapporten och når fler
  • Vägskyltar och miniberättelser – så kompletterar du de vanliga rapportrubrikerna med rubriker som säger mer om innehållet
  • Att skriva är ett hantverk – öva på att snickra fram meningar och slipa på ord
  • Maxa metatexten – inled kapitel och avsnitt med nyttig text om texten
  • Skriv konkret och rakt på sak – fajtas mot fluffet som stjäl plats och tid
  • Senaste skriket i språkvården – vilka språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Finns det nya som du behöver ha koll på?
  • Du är också expert – dela dina bästa erfarenheter och farligaste fallgropar med andra

Observera att du har möjlighet att få personlig återkoppling på din text!

Skicka gärna in en egen text i förväg och få personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som ledaren kan ta upp som diskussionsexempel under dagen. Skicka din text till christine.angerman@cku.se

Karolin Olsson är språkkonsult på Expressiva och har i 15 år arbetat med att klarspråksgranska texter för myndigheter och andra organisationer. Hon handleder ofta skribenter både enskilt och i grupp i att skriva mer effektiva texter. Karolin är en lyhörd utbildare med stor kunskap om svenska språket och lång erfarenhet av rapporter och klarspråksgranskning.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN
08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

utredardagarna_talare_webbAnna Hass, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva.

 

 

 

 

utredardagarna_talare_webb2Evert Vedung, professor emeritus, Uppsala universitet.

 

 

 

 

utredardagarna_talare_webb3Karolin Olsson, språkkonsult på Expressiva.

 

 

 

 

utredardagarna_talare_webb4Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

 

 

 

 

Magnus Hambreaus, managementkonsult, Kvadrat.

Joakim Malmdin, kvalitetschef, SCB.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Christian Sjöström
Tfn: 08 587 662 68
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmäl dig redan idag!

Gå till anmälan! (öppnas i nytt fönster)

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka t.o.m 20/6

Boka t.o.m 28/8

Boka fr.o.m 29/8

Konferens + Workshop10.490 kr11.490 kr12.290 kr
Konferens6.790 kr7.490 kr8.590 kr
Workshop4.690 kr4.690 kr4.690 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr

Medlemmar i SSR får 10% rabatt, Uppge kod SSR

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?