Uncategorized

23 04, 2019

Åtgärder mot penningtvätt – Talarintervju med Mira Naumanen

By | 23 april 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Mira Naumanen har lång erfarenhet i ledande befattningar från Santander Bank och GE Money Bank. Tidigare har hon även varit Senior Advisor på både Finansdepartementet och Finansinspektionen där hon bland annat jobbade med FATF-frågor och deltog i framtagandet av de reviderade FATF-standarderna. På årets konferens Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet kommer hon prata [...]

25 03, 2019

Åtgärder mot penningtvätt – Talarintervju med Michael Målqvist, Ekobrottsmyndigheten

By | 25 mars 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Statistik från Ekobrottsmyndigheten visar att penningbeslag ökade kraftigt förra året, från tre stycken 2017 till 49 stycken 2018. Michael Målqvist, kammaråklagare på rättsenheten Ekobrottsmyndigheten medverkar i årets konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet och kommer bland annat ta upp klandervärt risktagande i kontantintensiva verksamheter. Vi passade på att ställa några frågor till Michael [...]

13 03, 2019

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Sofia Savander, Arbetsförmedlingen

By | 13 mars 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Vad är viktigt att tänka på kring myndigheternas kontakt med medborgarna? Sofia Savander från Arbetsförmedlingen är en av talarna på Ledning och styrning i framtidens myndighet och kommer på konferensen att berätta om vikten av kundbehovsdriven utveckling och hur digitalisering och ledarskap är nycklar för framtiden myndighet. Hur viktig är kundupplevelsen i framtidens myndighet? Den [...]

4 03, 2019

SVD Investor Summit 2019 – Talarintervju med Magnus Emfel, Världsnaturfonden WWF

By | 4 mars 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Hur kommer framtidens regelverk och rekommendationer se ut kring en hållbar finansmarknad? Magnus Emfel på WWF kommer på Investor Summit den 8 maj berätta om ”Reglering och verktygsmodeller för att styra de finansiella portföljerna” Vi har passat på att ställa några frågor till honom kring vad som driver utvecklingen inom hållbarhetsfrågor och om dagens verktyg [...]

4 03, 2019

Åtgärder mot penningtvätt – Talarintervju med Carina Heinlo, Compliance & AML AB

By | 4 mars 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Carina Heinlo är vd & senior konsult på Compliance & AML AB och har lång erfarenhet av penningtvättsområdet bland annat i rollen som compliancechef & penningtvättschef på Skandiabanken, Ica Banken och Swedbank samt bankjurist på Finansdepartementet och Finansinspektionen. Hon kommer inleda konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet med att ge en översikt kring [...]

18 02, 2019

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademin

By | 18 februari 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Hur förbättrar vi medarbetarnas engagemang och verksamhetens resultat? Åsa Rönnbäck från Förbättringsakademin kommer under sitt pass, Sluta styra – börja leda! belysa hur vi kan förbättra dagens sätt att leda och lyfter fram relevant forskning inom området. Dessutom hur självbestämmande och motiverad personal är en framgångsfaktor och ger ett bättre resultat. Vi passade på att [...]

30 01, 2019

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Mattias Fogelgren, Tillitsdelegationen

By | 30 januari 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Regeringen har tillsatt Tillitsdelegationen med uppdraget att främja idé- och verksamhetsutveckling när det gäller offentlig verksamhet samt för att styrning och uppföljning behöver utvecklas. Mattias Fogelgren på Tillitsdelegationen är aktuell som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens myndighet. Vi passade på att ställa några frågor till honom om hur reformen kan främja arbetet [...]

8 01, 2019

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Tomas Kjerf, Ekonomistyrningsverket

By | 8 januari 2019|Uncategorized|0 kommentarer

Vad är viktigt att tänka på kring myndigheternas interna styrning och kontroll? Tomas Kjerf är utredare på Ekonomistyrningsverket och är en av talarna på Ledning och styrning i framtidens myndighet. Vi passar på att ställa några frågor kring vad han kommer ta upp under sitt pass på konferensen. Tomas berättar även om de förändringar som [...]

10 12, 2018

Ledning & styrning i framtidens myndighet – Talarintervju med Jonas Lindström, Bolagsverket

By | 10 december 2018|Uncategorized|0 kommentarer

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med digitaliseringsfrågor? Jonas Lindström arbetar som enhetschef styrning och uppföljning på Bolagsverket och är aktuell som talare på Ledning och styrning i framtidens myndighet. Under konferensen kommer Jonas att berätta om Bolagsverkets resa mot en ökad digitalisering och vi passade på att ställa några frågor till [...]

6 11, 2018

Dagvattenhantering 2018 – Utställarintervju med Peder Eneroth, FlexiClean

By | 6 november 2018|Uncategorized|0 kommentarer

Vi ställde några snabba frågor till Peder Eneroth från FlexiClean som ställer ut på konferensen! Kan du kortfattat förklara din roll och erfarenhet inom dagvattenhantering? Efter önskemål av det kommunala VA-bolaget Mälarenergi så började vi i branschen genom vårt andra bolag AB Aros Rör och Svets i branschen och lanserade vår kassett redan 2004. Vi [...]