General Update i allmänmedicin
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 26/09/2017 08:30 27/09/2017 17:00 Europe/Stockholm General Update i allmänmedicin Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig! Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Senaste uppdatering inom allmänmedicin!

Du som arbetar inom primärvården möter patienter med en lång rad olika besvär – vilket kräver att du måste vara uppdaterad på i stort sett alla områden. Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp precis allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som  är viktiga för dig!

Konferensens innehåll  är framtagen genom samtal med de flera hundratals läkare som gått konferenserna i Centrum för kunskapsutvecklings primärvårdsserie. I  research samtalen har det efterfrågats en konferens som fokuserar på primärvårdsläkarens mest angelägna områden i vardagen. Under denna konferens fokuserar vi  på just detta. Vi lägger särskilt stor vikt på det praktiska, med nyheter inom behand­ling, nya riktlinjer och ny forskning som påverkar ditt arbete

Följande områden tas upp:

  • Endokrinologi
  • Diabetes
  • Smärta
  • Dermatologi
  • Hematologi
  • Anafylaxi

Vi väljer våra föreläsare utifrån två huvudkriterier; dels är de mycket erfarna inom sina områden och dels är de duktiga på att förmedla kunskapen didaktiskt. För oss är lärande viktigt liksom att du kan tillgodose dig kunskapen på bästa effektiva sätt.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

24-26 september, Stockholm
8-10 oktober, Göteborg

General Update Stockholm – Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126, Stockholm

General Update Göteborg – Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Jättebra konferens, både föreläsare och ämnen, välanpassade till våra behov”
”Rekommenderar denna konferens varmt till kollegor”
”Bra uppdatering på vanliga områden inom primärvård”
”Bra anpassat till rätt nivå, precis det jag behöver kunna på vårdcentralen”

Granskad och godkänd av LipusLipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20190037, 20190038)

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Smärtuppdatering

Framställningen baseras på patientfall med diskussion i smågrupper. Följande kommer att beröras:

• Smärtanalys, ny syn på smärtfysiologin, ny smärttaxonomi
• Analgetika, något nytt?
• Icke-farmakologisk smärtbehandling
• Opioider, opioidepidemin, förhållningssätt
• Biopsykosocialt, nya perspektiv

Jan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Ett axplock av hud

• AI inom dermatologi, en uppdatering.
• Psoriasis, en kort summering och uppdatering om behandlingsstrategier.
• Hudutslag, en interaktiv sektion.
• Tumörer och basal dermatoskopi, en interaktiv sektion.
• Handläggningsstrategier för primärvården


Sam Polesie, Specialistläkare, doktorand, Verksamheten för Hud- och Könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens första dag avslutas
08:00Morgonkaffe
08:30Hematologi – vad kan och bör skötas i primärvården? Vem skall remitteras och hur bråttom är det? Patienter både i primär- och specialistvård?

Benign hematologi
• Inledning: Hematopoesen
• Anemier – utredning av anemityp och bakomliggande sjukdom
- Brist på vitamin B12 , folsyra, järn. Kombinationer.
- Andra lågproliferativa anemier; inflammation, cancer, njursvikt, annan benmärgssvikt. Kombinationer med bristanemier
- Högproliferativa anemier: hemolys, blödning
- Hemoglobinopatier
• Brist på vitamin B12, folsyra och järn utan anemi
• Järnöverskott – hemokromatos, hemosideros
• ITP, TTP, pancytopeni

Malign hematologi
• Lymfoproliferativa sjukdomar
- Lymfom och KLL – standardiserade vårdförlopp (SVF)
- Myelom och M-komponent – SVF
- Akut lymfatisk leukemi - SVF
• Myeloproliferativa sjukdomar
- Akut myeloisk leukemi - SVF
- Kronisk myeloisk leukemi, essentiell trombocytemi
- Polycytemi

Akut hematologi
• När är det riktigt bråttom? Hur gör man?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folatmetabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, har varit ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Uppdateringar inom anafylaxi

• Anafylaxi, vilka kriterier krävs för att diagnosen ska var uppfylld – val av farmaka och administra¬tionssätt?
• När ska adrenalinpenna förskrivas?
• Handläggning av bi- och getingallergi vår och sommar
• Akut exacerbation av KOL, indikation för steroid och antibiotikabehandling och framför allt val av antibiotika
• Frågestund

George Grantson, specialist internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg.

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensen avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Diabetes

• Behandlingsmål vid typ 2 diabetes
• Nya och gamla läkemedel – vad ska vi använda?
• Diskussion kring några fall

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
11:00Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• De endokrina sjukdomarna - så tolkar du endokrina prover!
• Tyreoideasjukdomar
– Vilka prover ska du ta?
– Hur tolkar du proverna?
– Hyper- hypotyreos, tyreoiditer, knölar
– Graviditet och tyreoidea
– Subklinisk hypotyreos, hypotyreos typ 2
12:30Lunch
13:30Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• Kalciumrubbningar
– Hyper- och hypokalcemi
– D-vitaminbrist
• Binjurens sjukdomar
– Addisons sjukdom
– Endokrin hypertoni
• Övrig endokrinologi
– Salt - vätskebalansrubbningar
– Könshormoner

Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens andra dag avslutas

Talare

Sam Polesie
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Läs mer

Petra Kjellman
Karolinska Universitetssjukhuset Solna Läs mer

Mats Palmér
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Läs mer

Herman Nilsson-Ehle
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läs mer

George Grantson
Hallands sjukhus Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan Stockholm!
Anmälan Göteborg!

rabatt_doctors

BOKA FLERA OCH SPARA!
Vill du gå fler än en läkarutbildning i år? Maila din anmälan till info@cku.se för att erhålla mängdrabatt. Rabatten gäller när samtliga konferenser bokas  vid samma tillfälle.

Rabatten innefattar följande konferenser:
Det akuta på vårdcentralen
Hematologi och klinisk kemi i primärvården
Dermatologi i primärvården

Priser StockholmBoka t.o.m 20/6Boka t.o.m 8/9Boka fr.o.m 9/9
Konferens9.890 kr10.990 kr12.000 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr
Priser GöteborgBoka t.o.m 20/6Boka t.o.m 22/9Boka fr.o.m 23/9
Konferens9.890 kr10.990 kr12.000 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Lokal Stockholm

Lokal Göteborg

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?