november 23, 2015 Webmaster

Senaste uppdatering inom allmänmedicin!

Du som arbetar inom primärvården möter patienter med en lång rad olika besvär – och du måste vara uppdaterad på i stort sett alla områden. Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig!

Konferensen är framtagen i samtal med de hundratals läkare som gått konferenserna i Centrum för kunskapsutvecklings primärvårdsserie. I samtalen har det framkommit att det vore bra med en konferens som tar upp lite av varje, som är viktigt i primärvårdens vardag. Under denna konferens fokuserar vi på nyheter inom behandling, nya riktlinjer och ny forskning som är viktig för dig i din vardag.

Följande områden tas upp:

• Endokrinologi
• Diabetes
• Smärta
• Dermatologi
• Hematologi
• Anafylaxi

Flera av föreläsarna deltar på de ordinarie konferenserna på respektive områden, och är utvalda just för att de är duktiga på att förmedla kunskap på ett sätt som gör det relevant för dig som arbetar i primärvården.

Varmt välkommen!

Marita Wallin
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08 587 662 30
E-post: marita.wallin@insightevents.se

21-23 september Stockholm

12-14 oktober Göteborg

Lindhagen konferens, Lindhagensgatan 126, 112 51 Stockholm

Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, 411 03 Göteborg

#CKUGUAM

Lipus godkänd

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20220043, 20220044)

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Jättebra konferens, både föreläsare och ämnen, välanpassade till våra behov”
”Rekommenderar denna konferens varmt till kollegor”
”Bra uppdatering på vanliga områden inom primärvård”
”Bra anpassat till rätt nivå, precis det jag behöver kunna på vårdcentralen”

Program Stockholm 21-23 september 2022 

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Hematologi – vad kan och bör skötas i primärvården? Vem skall remitteras och hur bråttom är det? Patienter både i primär- och specialistvård?

Benign hematologi
• Inledning: Hematopoesen
• Anemier – utredning av anemityp och bakomliggande sjukdom
- Brist på vitamin B12 , folsyra, järn. Kombinationer.
- Andra lågproliferativa anemier; inflammation, cancer, njursvikt, annan benmärgssvikt. Kombinationer med bristanemier
- Högproliferativa anemier: hemolys, blödning
- Hemoglobinopatier
• Brist på vitamin B12, folsyra och järn utan anemi
• Järnöverskott – hemokromatos, hemosideros
• ITP, TTP, pancytopeni

Malign hematologi
• Lymfoproliferativa sjukdomar
- Lymfom och KLL – standardiserade vårdförlopp (SVF)
- Myelom och M-komponent – SVF
- Akut lymfatisk leukemi – SVF
• Myeloproliferativa sjukdomar
- Akut myeloisk leukemi – SVF
- Kronisk myeloisk leukemi, essentiell trombocytemi
- Polycytemi

Akut hematologi
• När är det riktigt bråttom? Hur gör man?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folatmetabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Smärtuppdatering

Framställningen baseras på patientfall med diskussion i smågrupper. Följande kommer att beröras:

• Smärtanalys, ny syn på smärtfysiologin, ny smärttaxonomi
• Analgetika, något nytt?
• Icke-farmakologisk smärtbehandling
• Opioider och Cannabis - förhållningssätt
• Biopsykosocialt, nya perspektiv

Jan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Diabetes

• Behandlingsmål vid typ 2 diabetes
• Nya och gamla läkemedel – vad ska vi använda?
• Diskussion kring några fall
11:00Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• De endokrina sjukdomarna - så tolkar du endokrina prover!
• Tyreoideasjukdomar
– Vilka prover ska du ta?
– Hur tolkar du proverna?
– Hyper- hypotyreos, tyreoiditer, knölar
– Graviditet och tyreoidea
– Subklinisk hypotyreos, hypotyreos typ 2

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• Kalciumrubbningar
– Hyper- och hypokalcemi
– D-vitaminbrist
• Binjurens sjukdomar
– Addisons sjukdom
– Endokrin hypertoni
• Övrig endokrinologi
– Salt - vätskebalansrubbningar
– Könshormoner

Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens andra dag avslutas
08:00Morgonkaffe
08:30Uppdateringar inom anafylaxi

• Anafylaxi, vilka kriterier krävs för att diagnosen ska var uppfylld - val av farmaka och administra¬tionssätt?
• När ska adrenalinpenna förskrivas?
• Handläggning av bi- och getingallergi vår och sommar
• Akut exacerbation av KOL, indikation för steroid och antibiotikabehandling och framför allt val av antibiotika
• Frågestund

George Grantson, specialist internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg.

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Nyheter inom dermatologin – hudcancer, psoriasis och atopiskt eksem

• AI inom dermatologi, en uppdatering.
• Psoriasis, en kort summering och uppdatering om behandlingsstrategier.
• Hudutslag, en interaktiv sektion.
• Tumörer och basal dermatoskopi, en interaktiv sektion.
• Handläggningsstrategier för primärvården

Olle Larkö, professor i dermatologi, Sahlgrenska akademin Göteborg

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensen avslutas

Program Göteborg 12-14 oktober 2022 

08:00Registrering och morgonkaffe
08:30Uppdateringar inom anafylaxi

• Anafylaxi, vilka kriterier krävs för att diagnosen ska var uppfylld - val av farmaka och administra¬tionssätt?
• När ska adrenalinpenna förskrivas?
• Handläggning av bi- och getingallergi vår och sommar
• Akut exacerbation av KOL, indikation för steroid och antibiotikabehandling och framför allt val av antibiotika
• Frågestund

George Grantson, specialist inom internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg.

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Hematologi – vad kan och bör skötas i primärvården? Vem skall remitteras och hur bråttom är det? Patienter både i primär- och specialistvård?

Benign hematologi
• Inledning: Hematopoesen
• Anemier – utredning av anemityp och bakomliggande sjukdom
- Brist på vitamin B12 , folsyra, järn. Kombinationer.
- Andra lågproliferativa anemier; inflammation, cancer, njursvikt, annan benmärgssvikt. Kombinationer med bristanemier
- Högproliferativa anemier: hemolys, blödning
- Hemoglobinopatier
• Järnöverskott – hemokromatos, hemosideros
• ITP, TTP, pancytopeni

Malign hematologi
• Högt Hb – Polycytemia vera?
- Andra kroniska myeloproliferativa sjukdomar
- Kronisk myeloisk leukemi, essentiell trombocytemi
• Lymfoproliferativa sjukdomar
- Lymfom och KLL – standardiserade vårdförlopp (SVF)
• Plasmacellssjukdomar – M-komponent – myelom? – SVF

Akut hematologi
• När är det riktigt bråttom? Hur gör man?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folatmetabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbildningsfrågor.

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Diabetes

• Behandlingsmål vid typ 2 diabetes
• Nya och gamla läkemedel – vad ska vi använda?
• Diskussion kring några fall
11:00Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• De endokrina sjukdomarna - så tolkar du endokrina prover!
• Tyreoideasjukdomar
- Vilka prover ska du ta?
- Hur tolkar du proverna?
- Hyper- hypotyreos, tyreoiditer, knölar
- Graviditet och tyreoidea
- Subklinisk hypotyreos, hypotyreos typ 2

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Endokrina sjukdomar – vad är viktigt för dig som arbetar inom primärvården?

• Kalciumrubbningar
- Hyper- och hypokalcemi
- D-vitaminbrist
• Binjurens sjukdomar
- Addisons sjukdom
- Endokrin hypertoni
• Övrig endokrinologi
- Salt- vätskebalansrubbningar
- Könshormoner

Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensens andra dag avslutas
08:00Morgonkaffe
08:30Smärtuppdatering

Framställningen baseras på patientfall med diskussion i smågrupper. Följande kommer att beröras:
• Smärtanalys, ny syn på smärtfysiologin, ny smärttaxonomi
• Analgetika, något nytt?
• Icke-farmakologisk smärtbehandling
• Opioider och Cannabis - förhållningssätt
• Biopsykosocialt, nya perspektiv

Jan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
12:30Lunch
13:30Nyheter inom dermatologin – hudcancer, psoriasis och atopiskt eksem

• AI inom dermatologi, en uppdatering.
• Psoriasis, en kort summering och uppdatering om behandlingsstrategier.
• Hudutslag, en interaktiv sektion.
• Tumörer och basal dermatoskopi, en interaktiv sektion.
• Handläggningsstrategier för primärvården

Olle Larkö, professor i dermatologi, Sahlgrenska akademin Göteborg

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:00Konferensen avslutas

Talare

Olle Larkö
Sahlgrenska akademin Göteborg Läs mer

Jan Persson
Karolinska Universitetssjukhuset Solna Läs mer

Mats Palmér
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Läs mer

Herman Nilsson-Ehle
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Läs mer

George Grantson
Hallands sjukhus Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Alternativ Stockholm

Boka t.o.m 7/9

Boka fr.o.m 8/9

Konferens10.990 kr12.000 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr

Alternativ Göteborg

Boka t.o.m 28/9

Boka fr.o.m 29/9

Konferens10.990 kr 12.000 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr

STOCKHOLM

GÖTEBORG

Kontakta oss

Marita Wallin
Projektledare
Tfn: 08 587 662 30
E-post: marita.wallin@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?