november 23, 2015 Webmaster

GENERAL UPDATE
I ALLMÄNMEDICIN

Konferens | 17 - 19 okt 2023 | Göteborg

Senaste uppdatering inom allmänmedicin!

Du som arbetar inom primärvården möter patienter med en lång rad olika besvär – och du måste vara uppdaterad på i stort sett alla områden. Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig!

Konferensen är framtagen i samtal med de hundratals läkare som gått konferenserna i Centrum för kunskapsutvecklings primärvårdsserie. I samtalen har det framkommit att det vore bra med en konferens som tar upp lite av varje, som är viktigt i primärvårdens vardag. Under denna konferens fokuserar vi på nyheter inom behandling, nya riktlinjer och ny forskning som är viktig för dig i din vardag.

Följande områden tas upp:
• Endokrinologi
• Diabetes
• Smärta
• Dermatologi
• Hematologi
• Anafylaxi

Flera av föreläsarna deltar på de ordinarie konferenserna på respektive områden, och är utvalda just för att de är duktiga på att förmedla kunskap på ett sätt som gör det relevant för dig som arbetar i primärvården.

Varmt välkommen!

Sara Hjertstedt
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 0769465010
E-post: Sara.hjertstedt@insightevents.se

Nyheter

17–19 OKTOBER 2023

Scandic Rubinen
Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg

#CKUGUAM

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Jättebra konferens, både föreläsare och ämnen, välanpassade till våra behov”
”Rekommenderar denna konferens varmt till kollegor”
”Bra uppdatering på vanliga områden inom primärvård”
”Bra anpassat till rätt nivå, precis det jag behöver kunna på vårdcentralen”

Program Göteborg 17-19 oktober 2023

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Hematologi – vad kan och bör skötas i primärvården? Vem skall remitteras och hur bråttom är det? Patienter både i primär- och specialistvård?

Benign hematologi
• Inledning: Hematopoesen
• Anemier – utredning av anemityp och bakomliggande sjukdom
- Brist på vitamin B12, folsyra, järn. Kombinationer. Brist utan anemi?
- Andra lågproliferativa anemier; inflammation, cancer, njursvikt, hjärtsvikt, annan benmärgssvikt.
Kombinationer med bristanemier
- Högproliferativa anemier: hemolys, blödning
- Hemoglobinopatier
• Järnöverskott – hemokromatos, hemosideros
• ITP, TTP, pancytopeni

Malign hematologi
• När skall man misstänka blodcancer?
• Hur bråttom är det?
• Standardiserade vårdförlopp
- Akut leukemi
- Lymfom och kronisk lymfatisk leukemi
- Myelom – M-komponent
- Myeloproliferativ sjukdom – högt Hb, LPK, TPK

Akut hematologi
• När är det riktigt bråttom? Hur gör man?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Atopiskt eksem – står vi idag inför en revolution i möjligheter att behandla vår sannolikt vanligaste, för många plågsamma, inflammatoriska hudsjukdom?

En generell genomgång i ljuset av dagens kunskapsläge:
• Etiologi
• Sjukdomsbild/symptom
• Samsjuklighet
• Inverkan på livskvalitet
• Utredning
• Behandling

Aktiniska keratoser (”Solkeratoser”) – en växande lavin som idag tar över en stor del av hudspecialitetens resurser
Nya behandlingsstrategier öppnar möjligheter för primärvården att hejda den.
• Imiqimod (Aldara®, Zyclara®)
• Fluouracil (Tolak®)
• Dagsljus-PDT? (Metvix®, Ameluz®)
• Gränsdragning när remiss bör skrivas till specialistvården

Lena Holm Sommar, privat verksam Dermatolog i Stockholm, under lång tid som verksamhetschef på Sophiahemmets Hudklinik, och numer som konsult på Stockholm Hud. Hon har ett mångårigt stort engagemang och intresse för den svårt kliande hudsjukdomen Atopisk Dermatit, och även föreläst i många olika sammanhang kring sjukdomen. Hon deltar i Styrgruppen för systembehandlad AD i Sverige, SwedAD, som verkar för ett nationellt kvalitetsregister. Hon är även engagerad i utvecklingen av dermatologin i Sverige genom styrelseuppdrag i Privatpraktiserande Dermatologers Förening (PDF) liksom i Svenska Sällskapet för Dermato-Venereologi (SSDV).

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
16:30Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Översikt Endokrinologi – Det vanliga och det nya
Diabetes

• Diabetologisk differentialdiagnostik
• Insulinbrist och/eller insulinresistens?
• Individualiserad behandling

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
11:00Diabetes (fortsättning)

• Behandling av riskfaktorer
• Blodsockermätning & FGM/CGM
11:45Kalciummetabola sjukdomar

• Osteoporosläkemedel: Gamla och nya hjältar
• Hyperparathyroidism: När ska vi behandla?
12:30Lunch
13:30Thyroidea

• Hypothyreos: Primär, sekundär eller något helt tredje?
• Thyroideahormon substitution, val av läkemedel och hur följer jag upp?
• Differentialdiagnostik i hyperthyreos

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
15:30Endokrin hypertoni

• Renin/Aldosteron mätningar hos alla?
16:00Testosteronbrist

• Basal utredning och felkällor
• Behandlingsstrategi
16:30Akut endokrinologi och endokrina nyheter

• Addisonkris
• Hypocalcemi
• DKA/Hyperosmolär hyperglykemi
• Behandling av elektrolytrubbningar
• Endokrinopatier
• Closed-loop insulinpumpar

Kristian Hillert Winther, specialistläkare, post.doc. Akademiskt Specialist Centrum, Centrum för Diabetes, Region Stockholm. Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
17:00Konferensens andra dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00Smärtuppdatering

Framställningen baseras på patientfall med diskussion

Följande kommer att beröras:
• Smärtanalys, ny syn på smärtfysiologin, ny smärttaxonomi
• Analgetika, något nytt?
• Opioider och Cannabis
- State of the Art, förhållningssätt
• Biopsykosocialt, nya perspektiv
- KBT/ACT

Jan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vi bryter för förmiddagskaffe kl. 10:30
12:30Lunch
13:30Uppdateringar inom anafylaxi

• Anafylaxi, vilka kriterier krävs för att diagnosen ska var uppfylld - val av farmaka och administrationssätt?
• När ska adrenalinpenna förskrivas?
• Handläggning av bi- och getingallergi vår och sommar
• Akut exacerbation av KOL, indikation för steroid och antibiotikabehandling och framför allt val av antibiotika
• Frågestund

George Grantson, specialist inom internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15:00
17:30Konferensen avslutas

Talare

Herman Nilsson-Ehle
Docent och överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Jan Persson
Överläkare Beteendemedicin

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Lena Holm Sommar
Privat verksam Dermatolog

Stockholm Hud

Kristian Hillert Winther
Specialistläkare, post.doc.

Akademiskt Specialist Centrum, Centrum för Diabetes, Region Stockholm Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

George Grantson
Specialist inom internmedicin och allergolog, sektionschef

Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Alternativ Göteborg (exkl. moms)

Boka fr.o.m 4/10

Konferens12.600 kr

Lokal

Kontakta oss

Sara Hjertstedt
Projektledare
Tfn: 0769465010
E-post: Sara.hjertstedt@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?