Utredardagarna
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 15/09/2016 08:30 16/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Utredardagarna Du som arbetar som utredare har många olika delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Bli en vass och effektiv utredare!

Tack till alla deltagare och talare som gjorde 2019 års Utredardagarna till en succé!

Ni är välkomna igen nästa år samma datum den 24-25 september 2020!


Utredardagarna 2019

Att arbeta med utredningar är komplext och du har många delar i ditt arbete. Dels måste du göra en bra problemformulering från början, du måste veta vad det är du vill ta reda på, vilken metod ska du använda, vem som ska ha nytta av rapporten och vad utredningens syfte är? Vidare måste du kunna få ihop rapporten på ett bra sätt – både text- och innehållsmässigt och den ska vara tillgänglig för alla. Du måste få andra människor att förstå det du vill ha sagt. Viktigt är även uppföljningen, dvs. att din rapport kommer till användning och inte blir en så kallad skrivbordsprodukt. Hur gör du för att lyckas med din utredning, både under och efter utredningstiden?

Utredardagarna 2019 den 24–25 september samlar utredare, utvärderare, analytiker m.m. med olika bakgrund från både offentlig och privat sektor. Konferensen är en av Sveriges mest självklara samlingsplats för verksamma inom utredning av olika slag. Du som deltagare får bland annat ta del av utredningar gjorda med hjälp av olika metoder, lära dig hur du skriver rapporter av hög kvalitet, hur du tar fram och presenterar relevant statistik samt hur du kvalitetssäkrar din rapport.

Lyssna till:

• Praktikfall från Norrköpings kommun som pratar om jämställdhetsperspektivet i din utredning – varför och hur?
• Vår mycket uppskattade talare Anna Hass från Expressiva som delar med sig av kloka idéer och tips om hur vi skriver texter för att få bättre genomslag.
• Monika Wendleby som informerar om GDPR för utredare – förstå och tillämpa i praktiken
• Mikael Gilljam, professor inom utredningsmetodik från Göteborgs universitet som presenterar sitt mycket populära block om utredningsmetodik och pratar om vad som är viktigt att tänka på i din roll som utredare och i de jobb du åtar dig.
• Robin Travis som berättar om viktiga gränsdragningar, politik respektive utredning och ditt ansvar.

Missa inte heller workshoppen den 26 september ” Lär dig att skriva så att du blir läst” med Karolin Olsson, språkkonsult från Expressiva som förra året fick 5,2 av 6 i betyg.

Varmt välkommen till årets efterlängtade utredarkonferens!

Christine Angerman, projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

24-25 september 2019

Konferens Kobran
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Sagt av tidigare deltagare

”Mycket bra. Kommer tillbaka!”
”Innehållsrik, professionell och väldigt givande!”
”Mycket bra. Håller en hög nivå både i innehåll samt på föreläsare. Ger mycket information som man kan ta till sig och använda i vardagen.”
”Fantastiskt inspirerande föreläsningar.”
”En väldigt lärorik och innehållsriks konferens som gav inspiration!”

Nyheter

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:10 Det egentliga uppdraget och rollen som utredare, steg för steg!

• Vad är det egentligen som efterfrågas?
• Utredningens likheter med forskningen
• Tänk efter före – checklistan!
• Hur skapa transparens i utredningen och kan allt vara transparent?
• Hur ska vi mäta ute i verkligheten?
• Den fantastiska variabelvärlden
• Skilj mellan förstudier och fullskalestudier – praktiska exempel
• Hur ska man hantera politiska utredningar objektivt? Utredarens roll

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00Goda råd för den goda utredningen ute på fältet och därefter – analyser och slutsatser

• Analys och slutsatser av insamlat material
• Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras
• Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder
• Post-, webb- eller intervjuundersökning – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie?
• Hur väljer jag ut svarspersonerna och hur får jag dem att svara?
• Undvik stugsittarurval och självselekterande urval
• Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
12:30Lunch med nätverkande
13:30 GDPR för utredare – förstå och tillämpa i praktiken

• Vad omfattas av begrepp som personuppgifter och behandling i utredarens arbete?
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling
• Hur hanterar man statistik, forskning och arkivering i GDPR – när gäller särregler och när ska man tillämpa de vanliga reglerna
• Vad gäller för känsliga personuppgifter? Personuppgifter om lagöverträdelser? Personnummer?
• Sanktioner
• Upphandling och GDPR - vad ska man tänka på

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon har tillsammans med Dag Wetterberg skrivit boken ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken”. Monika har en gedigen juristbakgrund och har större delen av sitt yrkesliv arbetat inom offentlig sektor. Hon har där i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar. Hon har också arbetat på både stora och små statliga myndigheter och varit sekreterare i en statlig utredning som bland annat tog fram en registerlag.
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Diskussion i grupper med aktuella frågeställningar

• Hur tänker man kring referensgrupper?
• Hur hanterar man en styrgrupp?
• Hur får man genomslag för sina rapportresultat?
• Hur samverkar man bäst mellan myndigheter i olika utredningar?
• Hur kommer utredningarna in i rätt skede i en beslutsprocess?
• Hur avgör man vilken metod som ska användas i vilket fall?

Maila in dina frågeställningar till christine.angerman@cku.se
15:30 PRAKTIKFALL

Framtidens universitetssjukhus – Nya Karolinska Solna


• Hur beslutet om att bygga nytt sjukhus gått till
• Hur idén om OPS spreds och fick fäste och vad som kännetecknade besluten att genomföra en OPS
• Hur idén om högspecialiserad vård påverkade beslutsprocessen
• Hur processen och utredningen organiserades

Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga Institutionen Stockholms universitet

Carl Yngfalk, Fil. dr i företagsekonomi, Score

Maria Grafström, docent företagsekonomi, Score
16:30 Moderatorn avslutar konferensens första dag
08:00Morgonkaffe
08:30 Utredaren och trenderna i omvärlden – utredaren som kritisk omvärldsbevakare

• Hur kan jag som utredare ta reda på vilken framtid som väntar runt hörnet och påverkar mitt arbete?
• Omvärldsbevakningens tre nivåer – Invärld, Närvärld och Yttre omvärld
• Omvärldskartan hösten 2019 - vilka är de viktigaste omvärldssignalerna för mig som utredare?
• Utredarens verktyg i den digitala transformationen – hur utreder man i en värld befolkad av algoritmer, avatarer och robotar?
• Hur påverkas utredningsväsendet av kampen för hållbar utveckling?
• Morgondagens utredningskompetens i ett omvärldsperspektiv
• Utredarens framtidsutmaningar – några avslutande reflektioner

Bengt Wahlström är fil lic. civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Den senaste heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. Läs mer på hans hemsida www.trender.net
09:30Viktiga gränsdragningar – politik respektive utredning och ditt ansvar

• Skillnad mellan politik och utredning
• Hur når man objektivitet? Och hur vet man det?
• Vad är viktigt att tänka på i dialogen?
• Hur skapar men en organisation som klarar trycket?

Robin Travis är doktor i Statsvetenskap och har i många år jobbat med utredningar i politikens centrum, bl.a. på Riksdagens utredningstjänst. Han har kunskap om metod, arbetssätt och vad som krävs för att klara objektivitet i en politiserad miljö.
10:30 Förmiddagskaffe
11:00 PRAKTIKFALL

Jämställdhetsperspektivet i din utredning – varför och hur?


• Utredningsprocessens olika delar - var kommer jämställdhetsperspektivet in?
• Hur du kan integrera jämställdhet i utredningens olika faser: planeringen, materialinsamlingen, analysen och när du skriver din utredningsrapport
• Hur kan man kombinera praktisk utredningsmetodik med ett jämställdhetsperspektiv?

Jenny Gustafsson, utredare, Norrköpings kommun

Elvira Ekström, strateg, Norrköpings kommun
12:00Lunch
13:00 PRAKTISK MINIWORKSHOP DEL1

Läsandet i förändring! Hur skriva så du blir läst?


• Hur möter dagens texter nya utmaningar?
• Läsandet har förändrats – planera din text och dess delar
• Så möter du olika läsartypers beteenden och förväntningar
• Så säkrar du att du följer kraven i språklagen – de viktigaste klarspråksverktygen

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult, Expressiva
14:00 Eftermiddagskaffe
14:30 PRAKTISK MINIWORKSHOP DEL2

Läsandet i förändring! Miniworkshoppen fortsätter


• Detta behöver du veta om kognitiv tillgänglighet och diskriminering
• Smart skrivprocess: planera, skriva, redigera, kvalitetssäkra
• Effektivt skrivarbete och samarbete – exempel på arbetssätt, mallar m.m. från flera myndigheter

Anna Hass,
15:30 PRAKTIKFALL

En internationell utblick – genomförda utredningar och metodiken som används


ISE (Investigation Services Europe AB) är vad man utomlands kallar private investigators och som till svenska ibland felaktigt översätts till privatdetektiver. ISE utreder på uppdrag av privata företag och offentliga organisationer. Framförallt utreds försäkringsbedrägerier, interna brott, biträder advokater i olika tvister och gör bakgrundsutredningar av personer och företag. Under presentationen diskuterar vi:

• Vår bransch och hur liten och okänd den är i Sverige jämfört med t.ex. USA, UK och andra europeiska och asiatiska länder
• De kulturella skillnaderna
• Varför Sverige skiljer sig från andra länder
• Genomförda utredningar och metodiken vi använder när vi ”söker sanningen.”

Niclas Franklin, CEO, ISE AB (Investigation Services Europe AB) Niclas har arbetat som utredare i över 20 år och har en kriminalpolisiär bakgrund.
16:15 Konferensen avslutas

Lär dig att skriva så att du blir läst

Under denna heldag testar vi greppen som lyfter din rapport och gör olika slags läsare nöjda. Du får se goda exempel, öva på att bli en bättre skribent och byta nyttiga erfarenheter med andra.

Ta helst med dator! Då kan du lättare öva på att redigera texter under dagen.

Workshoppen tar upp detta och mer:

• Satsa på sammanfattningen – verktygen för att skriva läsvärda sammanfattningar som speglar rapporten och når fler
• Vägskyltar och miniberättelser – så kompletterar du vanliga rapportrubriker med rubriker som säger mer om innehållet
• Att skriva är ett hantverk – öva på att skriva effektiva meningar och välja rätt ord
• Skriv konkret och rakt på sak – fajtas mot fluffet som gör det svårare för läsaren
• Skriv inkluderande – lär dig knepen som låter ditt språk omfatta fler
• Senaste skriket i språkvården – vilka språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Finns det nya som du behöver ha koll på?

Du kan skicka in en egen text och få återkoppling på den. Peka gärna ut svåra partier som ledaren kan ta upp under dagen. Skicka din text till christine.angerman@cku.se senast den 20 september.

Dagen leds av Karolin Olsson, språkkonsult på Expressiva, som sedan 15 år språkgranskar och redigerar texter åt myndigheter och andra. Hon handleder och utbildar också skribenter i att skriva mer effektiva texter. Karolin är en lyhörd och övertygande utbildare med stor kunskap om svenska språket och lång erfarenhet av rapporter och klarspråksgranskning.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

annahass

Anna Hass
Expressiva

Mikael Gilljam
Göteborgs universitet

Karolin Olsson
Expressiva

Bengt Wahlström
Rådgivare/föredragshållare

Elvira Ekström
Norrköpings kommun

Göran Sundström
Stockholms universitet

Jenny Gustafsson
Norrköpings kommun

Maria Grafström
Score

Monika Wendleby
Jurist/managementkonsult

Niclas Franklin
Investigation Services Europe AB

Robin Travis
Doktor i Statsvetenskap

Carl Yngfalk
Score

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan är öppen!

Vidare till anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka t.o.m 30/4

Boka t.o.m 28/8

Boka fr.o.m 29/8

Konferens + Workshop10.490 kr11.490 kr12.290 kr
Konferens6.790 kr7.490 kr8.590 kr
Workshop4.690 kr4.690 kr4.690 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr
Medlemmar i SSR får 10% rabatt, Uppge kod SSR10

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare Christine Angerman
E-post: christine.angerman@cku.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?