Ta nästa steg i rollen som utredare!

En av de främsta utmaningarna för dig i rollen som utredare är att säkerställa att utredningen håller högsta möjliga kvalitet – något som på pappret kan verka självklart, men som i praktiken kräver gedigna kunskaper inom såväl utredningsmetodik som dataanalys och språkbruk. Därtill måste du vara på det klara med hur du bör tolka uppdraget, vilket förutsätter en konkret och tydlig dialog med din uppdragsgivare. Hur får du alla pusselbitarna på rätt plats?

För tionde året i ordningen presenterar vi stolt programmet till Utredardagarna – den självklara mötesplatsen för dig som arbetar som utredare. På konferensen får du möjligheten att ta del av värdefulla lärdomar från erfarna utredare, nya insikter och effektiva verktyg som hjälper dig att nå nästa nivå i rollen som utredare. Ta del av praktiska expertråd, inspireras av aktuella praktikfall och utbyt erfarenheter med utredarkollegor från landets alla hörn.

Lyssna bland annat till:

Göran Stiernstedt som delar sina främsta tips och värdefulla erfarenheter från bland annat Coronakommissionen och den offentliga utredningen Styrning för en mer jämlik vård
Ingetora Gumbel om praktisk applicering av klarspråksverktyg i utredningsarbetet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Jonas Öhlin och Josef Lannemyr från Universitetskanslerämbetet respektive Tillväxtverket om myndighetsöverskridande samverkan i gemensamt projekt, på uppdrag från regeringen

… och mycket mer!

Ta även chansen att delta vid den mycket populära workshoppen Rapporter med klarspråk – skriv så du blir läst. Där får du chansen att fördjupa dig i hur du lyckas förmedla rapportens budskap på effektivast möjliga sätt med konkreta skrivråd, värdefulla diskussioner samt personlig coachning från erfarna klarspråkskonsulten Anna Antonsson.

Varmt välkommen till Utredardagarna 2022!

Michael Linnell
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
E-post: michael.linnell@insightevents.se

28-29 september + workshop 30 september 2022

Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm

#utredardagarna

Samarbetspartner

Akademikerförbundet SSR

Konferensen arrangeras i samarbete med Akademikerförbundet SSR. Du som medlem erhåller 10% rabatt på konferensen!

Sagt av tidigare deltagare

”En bra mix av teoretiska och praktiska tips för att bli en bättre utredare!”

”Hög klass på föreläsarna och en utmärkt konferens för dig som arbetar som utredare i offentlig förvaltning”

”Välinvesterade dagar som gav konkret input till mitt dagliga arbete”

Nyheter

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Digitala metoder för digitalt och digitaliserat material

• Var hittar vi intressanta data?
• Automatiserad datainsamling
• Metoder och verktyg för insamling, analys och visualisering
• Visualisering för analys och kommunikation, data storytelling
• Hur påverkas utredarrollen – hot eller möjlighet? – diskussion i bikupor och plenum

David Gunnarsson Lorentzen, universitetslektor Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
10:30 Det egentliga uppdraget och rollen som utredare, steg för steg!

• Vad är det egentligen som efterfrågas?
• Utredningens likheter med forskningen – skillnader då och nu som utredare
• Hur du spelar med öppna kort i utredningen – går det alla gånger?
• Tänk efter före – checklistan!
• Så bör du mäta ute i verkligheten
• Den fantastiska variabelvärlden
• Praktiska exempel för hur du skiljer mellan förstudier och fullskalestudier
• Hur du kan hantera utredningen objektivt? – Utredarens roll

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
11:45 Diskussion i mindre grupper: Att spela med öppna kort och hantera utredningen objektivt.

Vi delar utmaningar och fokuserar på tips och erfarenheter med varandra i smågrupper. Fortsätt diskutera under lunchen!
12:00Lunch och nätverkande
13:00Tips och erfarenheter? Vi följer upp smågruppsdiskussionerna under lunchen ” att spela med öppna kort och hantera utredningen objektivt
13:15Praktiska råd för den goda utredningen ute på fältet och därefter – analyser och slutsatser

• Analys och slutsatser av insamlat material
• Beskrivande analyser och slutsatser måste relativiseras
• Förklarande analyser och slutsatser: Det kausala tänkandets grunder
• Post-, webb- eller intervjuundersökning – eller kanske en mer kvalitativ typ av studie?
• Så väljer du ut respondenterna – och så får du dem att svara
• Undvik stugsittarurval och självselekterande urval
• Konsten att formulera intervju- och enkätfrågor

Mikael Gilljam, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
14:00 PRAKTIKFALL
Effektiv samverkan över myndighetsgränserna


• Erfarenheter från regeringsuppdraget Digital spetskompetens som drivs gemensamt av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och
Tillväxtverket
• Hur skapar man synergier och en god samverkan mellan myndighetsgränserna? - fördelar och utmaningar med delat projektledarskap och delad budget
• Så tar vi oss an utmaningen att kombinera kvalitativ och kvantitativ datainsamling i en och samma utredning – praktiska exempel från projektet
• För- och nackdelar med projektbaserat arbetssätt samt praktiska råd för dig som utredare
• Diskussion och frågestund!

Jonas Öhlin, projektledare, Universitetskanslerämbetet
Josef Lannemyr, projektledare, Tillväxtverket
15:00Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:30Så hanterar du stora mängder kvalitativa data

• Vilka principer ska man välja intervjuobjekt ifrån?
• Intervjuguide och andra förberedelser
• Saker att tänka på vid intervjutillfället
• Hur kan man bearbeta och redovisa denna typ av material?
• Jämförelser, vad skiljer sig mot kvantitativ metod?
• Vanliga misstag och saker du bör undvika
• Tolkning och analys av intervjumaterial: praktisk övning

Lena Wängnerud, professor Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
16:30 Tolkning och analys – så hanterar du stora mängder kvalitativa data, fortsättning

Lena Wängnerud, passet avslutas med diskussion och frågestund
17:30 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Skriv rapporter av hög kvalitet

• Smart skrivprocess – planera och prioritera din tid – följ dessa steg
• Kvalitetssäkra ur alla perspektiv – prisbelönt metod för samarbete
• Lagarnas krav på språk och kognitiv tillgänglighet – använd klarspråksverktygen
• Goda exempel – inspireras av mallar och arbetssätt från flera myndigheter
• Diskutera i grupper – goda exempel!

Anna Hass, textexpert och klarspråkskonsult med inriktning på myndigheters texter, Expressiva
10:30 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00Skriv oemotståndliga rapporter

• Bli läst – läsandet har förändrats – planera rapportens delar
• Få genomslag – så skriver du engagerande, användbart och effektivt
• Nå dina olika läsartyper – så möter du olika beteenden och förväntningar

Anna Hass fortsätter
12:30Lunch och nätverkande
13:30 Virtuellt studiebesök

Klarspråk i praktiken: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys


Enligt språklagens elfte paragraf – ”klarspråksparagrafen” – ska språket i all offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. På Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har man därför inrättat en särskild funktion för att bedriva klarspråksarbete och coacha medarbetarna i att ta fram rapporter som är anpassade efter målgruppens behov. Vi gästas av Ingetora Gumbel, språkkonsult och kommunikatör, som tar oss med på ett virtuellt studiebesök på myndigheten:

• Om myndigheten – vilka är vi och vad gör vi för analyser?
• Vilka är våra målgrupper och hur anpassar vi våra texter efter dem?
• Möt våra medarbetare – virtuell rundvandring och inblick i den dagliga verksamheten
• Klarspråk i hela organisationen – så jobbar vi för att utveckla och upprätthålla den språkliga kvaliteten

Ingetora Gumbel, språkkonsult och kommunikatör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
14:15Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:45 Speciellt inbjuden

Ambition, oberoende och integritet – om att nå framgång i rollen om utredare


Under detta pass gästas vi av Göran Stiernstedt som, utöver en gedigen karriär inom hälso- och sjukvården även har lett ett antal offentliga utredningar samt varit ledamot i Coronakommissionen. Här delar Göran med sig av värdefulla erfarenheter och praktiska råd på flera områden som rör dig som utredare.

Vi går bland annat igenom:

• Tolkning av uppdraget: Vad är det egentligen som beställs och hur säkerställer du att just detta levereras – och kanske lite till?
• Planläggning och metodik
• Gränsdragningen mellan politik och utredning – hur står du emot politiska påtryckningar och hanterar målkonflikter?
• Viktiga fallgropar att se upp för – mina bästa råd

Göran Stiernstedt, läkare och docent samt styrelseledamot, Karolinska Institutet
16:15Utredardagarna 2022 avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Rapporter med klarspråk – skriv så att du blir läst

När vi skriver rapporter, kan vi känna oss begränsade av rapportformatets relativt fasta struktur. Hur kan du skriva en rapport inom dessa ramar, som både bjuder in till läsning och samtidigt signalerar trovärdighet och professionalitet?

Under denna heldagsworkshop får du chansen att vässa dina färdigheter som skribent, med fokus på klarspråk och effektiva rapporter. Du får ta del av goda exempel, effektiva verktyg samt den värdefulla möjligheten till personlig coachning av språkkonsulten.

Workshopen tar bland annat upp följande:
• Satsa på sammanfattningen – metoder för läsvärda sammanfattningar, som speglar rapporten och når fler läsare
• Vägskyltar och miniberättelser – rubriker som säger mer om innehållet
• Att skriva är ett hantverk – öva på att formulera effektiva meningar och välja rätt ord
• Skriv konkret och rakt på sak – fila bort fluffet som försvårar för läsaren
• Skriv inkluderande – knepen för att få ditt språk att omfatta fler
• Sista skriket i språkvården – vilka av de språkregler som du lärde dig i skolan gäller inte längre? Vilka nya regler behöver du känna till?

Vi rekommenderar att du tar med dator.

Ta chansen att få personlig återkoppling på din text!

Skicka gärna en egen text i förväg, så får du personlig återkoppling. Peka gärna ut svåra partier som vi kan ta upp till diskussion i gruppen. Skicka till michael.linnell@insightevents. se senast den 16 september.

Dagen leds av Anna Antonsson som är en erfaren skribent och språkvårdare. Anna har i många år språkgranskat rapporter åt myndigheter, och tagit fram mallar och skrivriktlinjer. Hon håller uppskattade kurser och har arbetat i språkrådgivningen hos Språkrådet.

HÅLLTIDER FÖR WORKSHOPEN

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen inleds
10:15 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
14:15 Eftermiddagskaffe
16:00 Workshopen avslutas

Talare

annahass

Anna Hass
Expressiva

Ingetora Gumbel
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Jonas Öhlin
Universitetskanslerämbetet

Josef Lannemyr
Tillväxtverket

Anna Antonsson
Expressiva

Lena Wängnerud
Göteborgs universitet

Mikael Gilljam
Göteborgs universitet

Speciellt inbjuden
Göran Stiernstedt

Karolinska Institutet

David Gunnarsson Lorentzen
Högskolan i Borås

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan är öppen!

Till Anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka t.o.m 16/8

Boka t.o.m 14/9

Boka fr.o.m 15/9

Konferens + Workshop10.890 kr11.790kr12.890 kr
Enbart konferens 6.990 kr7.890kr8.990 kr
Enbart workshop 4.890 kr4.890 kr4.890 kr
Medlemmar i SSR får 10% rabatt, Uppge kod SSR10

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Michael Linnell
E-post: michael.linnell@insightevents.se

Deltagarplats: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 14
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?