augusti 31, 2017 Webmaster

Compliance & risk management inom den finansiella sektorn

Hur blir risk och compliancearbetet i verksamheten framgångsrikt?

OBS! Konferensen är tyvärr inställd och anmälan ej möjlig. Nya datum publiceras framöver.

I dagens företag är det viktigt att compliance genomsyrar hela organisationen. Ansvaret ligger inte bara på en person och compliance kan inte vara en egen isolerad ö utan måste vara en integrerad del inom verksamheten. Compliancerollen är också mycket komplex och gränsdragningarna är svåra att dra mellan olika delar inom organisationen.

Vad är förväntningarna och vilka är de vanliga misstagen för regelefterlevnad? Hur jobbar man med risk och compliance som är affärskritiskt tillsammans inom bolaget? Hur kan man hantera penningtvättsproblematiken på rätt sätt ur ett riskperspektiv? Detta och mycket mer kommer att tas upp under konferensen Compliance & Risk inom den finansiella sektor den 4-5 december. Under de två dagarna ges flera tillfällen att nätverka, dela och utbyta erfarenheter! Bland programpunkterna ser vi bland annat:

  • Aktuella nyheter och summering av vad som hänt inom regelverksområdet inom den finansiella sektorn
  • Risk & Compliance Metodik och arbetssätt – utmaningar och möjligheter
  • Hur jobbar man på ett effektivt sätt med risk inom bolaget?
  • Hur hanterar du penningtvättsproblematiken på rätt sätt er ett riskperspektiv?
  • Vad är nyttan med Morgondagens Compliance?
  • Hur arbetar man med kunddokumentationer i affären för god regelefterlevnad?
  • Nuvarande GDPR-landskap och vad gör tillsynsmyndigheterna?
  • Konsten att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottlighet

Varmt välkommen!

Stefan Broman
Senior Projektledare
Insight Events Sweden

PARTNERMÖJLIGHETER

Compliance & risk i finansiell sektor samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Compliance & risk i finansiell sektor erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter för Compliance & risk i finansiell sektor. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77

PROGRAM

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn Robert Karlsson från Magnusson öppnar upp konferensen
09:40REGELVERKSOMRÅDET

Aktuella nyheter och summering av vad som hänt inom regelverksområdet inom den finansiella sektorn


• Översikt av hur har de senaste årens regelverk som t.ex. MiFID2 och IDD har etablerats inom bolagen
• Har de finansiella regelverken nu lagt sig eller vad väntar framöver?
• Nya regler för hållbarhet som ska ingå de finansiella företagens rikshantering och vara en naturlig del av den finansiella tillsynen

Robert Karlsson, Head of Banking & Finance Regulatory, Magnusson. Robert har lång erfarenhet inom det finansmarknadsrättsliga området och arbetade tidigare på Finansinspektionen där han som biträdande områdeschef har arbetat med konsument- och investerarskyddsfrågor på policynivå. Dessförinnan var Robert rättsavdelningschef på Finansinspektionen med ansvar för bl. a. värdepappersinstitut, försäkringsdistributörer och aktiemarknadsrättsliga frågor. Därutöver har Robert varit chef för en av Danske Banks complianceavdelningar samt arbetat med bank- och finansjuridik på internationell advokatbyrå.
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00 PRAKTIKFALL

Hur jobbar man tillsammans med risk inom bolaget?


• Oberoende behöver inte vara det samma som avstånd och distans
• Hur gör man skillnad och får ett regelverk att fungera i praktiken?
• Kan vi göra resan från struktur till kultur?

Madelene Westin Brahn, chef operativ risk, Landshypotek bank
11:50 DISKUSSIONSPUNKT

Risk & Compliance Metodik och arbetssätt – utmaningar och möjligheter


Sara Nordler, seniorkonsult och vd, Nordler Consulting
12:40 Lunch med nätverkande
13:40 INNOVATIONER

Fintech och innovationer


Stig Johansson, Board Member, Swedish Fintech Association
14:30 Eftermiddagskaffe med nätverkande
15:00 PENNINGTVÄTT RISKPERSPEKTIV

Hanteras penningtvättsproblematiken på rätt sätt ur ett riskperspektiv?


• Skyddar vi rätt saker med våra riskprocesser?
• Har riskerna eskalerat sedan tillkomsten av nya sociala kommunikationskanaler?
• Penningtvätt sker i alla branscher - hur går penningtvätt till inom Telekom och skadeförsäkring?
• Vad kan vi vänta oss i framtiden från omvärlden när det gäller penningtvätt?

Ulf Rönndahl, Founder & CEO, Veralex. Ulf har arbetat med riskhantering i mer än 20 på Skandia, If Skadeförsäkring AB, Telenor och Uninor (Telenors bolag i Indien). Han utsågs till ”Risk Manager of the Year 2010” i Sverige och har fått flera internationella utmärkelser för sitt sätt att arbeta med riskhantering. Ulf är f.d. polis, civilekonom och tog sin Executive MBA vid Ekonomihögskolan i Lund 2006. Ulf har bl.a. examen i strategi, global strategi, Risk Management och Business Analytics and Big Data från Harvard Business School, Boston USA och examen i Management and Corporate Governance vid Ekonimihögskolan i Lund.
16:30 Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensens första dag
08:40 Morgonkaffe
09:10Moderatorn öppnar upp konferensens andra dag
09:20 PRAKTIKFALL

Morgondagens Compliance inom Folksam


• Vad utgör en intressekonflikt och var i företaget kan de uppstå?
• Vems ansvar är det att identifiera och hantera intressekonflikter?
• Vilken roll har Compliance Officer?
• Vilka praktiska metoder kan Compliance Officer använda?
• Nya regler om intressekonflikter

Susanne Sjödin-Svensson, Chef Compliance, Folksam Sak-gruppen
10:10 Verification beyond payments, innovative compliance methods in cryptocurrency brokerage

Michal Gromek, Blockchain Compliance expert, Innobridge Tech Foundation

Föredraget är på engelska.
10:50Förmiddagskaffe och nätverkande
11:20 PRAKTIKFALL

Hur arbetar du med riskbaserat Compliancearbete på temat penningtvätt?


Alexander Eklöf, Compliance Officer, ICA Banken
12:00 Lunch med nätverkande
13:00 Cross-border GDPR och den senaste utvecklingen

• Erfarenheter från cross-border GDPR-uppdrag
• Nuvarande GDPR-landskap - vad gör tillsynsmyndigheterna?

Jennie Nilsson, Head of Data Privacy and IT, Baker McKenzie Sweden. Jennie är medarbetare på Baker McKenzies Stockholmskontor. Hon är chef för kontorets informationsteknologi- och kommunikationsgrupp. Innan hon började i företaget arbetade hon som intern juridisk rådgivare i ett multinationellt nätverk för professionella tjänster i Sverige och vid ett annat större svensk advokatbyrå.
14:00Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:30 ÅTGÄRDER MOT FINANSIELL BROTTSLIHET

Från att göra till att förstå – konsten att skapa effektiva åtgärder mot finansiell brottslighet


• Finansbranschen måste snabbt utveckla nya produkter och tjänster för att följa med i konkurrensen, vilket skapar stora utmaningar för regelefterlevnaden.
• Kraven ökar på hela organisationen när det kommer till förmågan att effektivt identifiera risker och vidta proaktiva åtgärder mot finansiell brottslighet.
• Hur ska man egentligen lyckas göra rätt och undvika ödesdigra konsekvenser?

Martin Nordh, vd, Acuminor. Martin har tidigare arbetat som Head of Risk Process Management i en av världens största banker, med global implementering av regelverken kring finansiell brottslighet. Han har också en bakgrund som jurist, statsvetare och polis och har tidigare även arbetat vid bland annat Polismyndigheten och Regeringskansliet.
16:00 Moderatorn avslutar konferensen

TALARE

Jennie Nilsson
Baker McKenzie Sweden

Madelene Westin Brahn
Landshypotek bank

Robert Karlsson
Magnusson

Sara Nordler
Nordler Consulting

Ulf Rönndahl
Veralex

Alexander Eklöf
ICA Banken

Susanne Sjödin-Svensson
Folksam

Martin Nordh
Acuminor

Stig Johansson
Swedish Fintech Association

Michal Gromek
Innobridge Tech Foundation

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA Boka t.o.m 28/10Boka t.o.m 18/11 Boka fr.o.m 19/11
Konferens10.990 kr12.990 kr14.990 kr

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Stefan Broman
E-post: stefan.broman@insightevents.se
Tfn: 08-587 662 23

Sponsorskap / utställning
Roland Behrendt
E-post: roland.behrendt@insightevents.se
Tfn:08 587 662 77