Anti-korruptionsarbetet – så skyddar du dig mot mutor och korruption – var med oss digitalt, live!

Mutor och korruptionen är kostsamt – både avseende ekonomiska skador och förtroendeskador. Det minskar organisationens effektivitet och det proaktiva arbetet för att upptäcka och identifiera riskområden är angeläget. Grundläggande i alla organisationer är en sund affärsetik och moral som sedan ska omsättas i riktlinjer och rutiner för att man ska kunna agera i tid och med rätt åtgärder – om det värsta sker. Det är naturligtvis bättre att ha rutiner och skapa förutsättningar för att förhindra skandaler. Det är dock ett arbete som hela tiden måste finnas på agendan.

Under de två dagarna kommer företag och organisationer samt forskare och experter berätta om sitt arbete och kunskap kring anti-korruption. Vi kommer bland annat få höra från två visselblåsare: Oscar Simonson, som larmade i skandalen kring Paulo Maccharini och Karolinska Universitetssjukhuset samt Richard Lindwall, tidigare anställd på Statens fastighetsverk, som avslöjade grov korruption på Statens fastighetsverk. Dessutom kommer vi få ta till oss vad det nya visselblåsardirektivet innebär och vilka krav som ställs på arbetsgivare.

Utöver det kommer dagarna innehålla bland annat en högaktuell panel och vad senaste forskningen säger. Vi får också ta del av den uppdaterade näringslivskoden.

Passa på att under två fullspäckade dagar lyssna till Sveriges ledande experter inom området. Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats där du är med oss digitalt. Konferensen streamas LIVE och du deltar via personlig inloggningslänk. Du får personlig inloggningslänk och i övrigt praktisk information i god tid före konferensen. Naturligtvis kan du chatta och ställa frågor till talarna under konferensen.

Varmt välkommen!

Jonas Karström
Projektledare
Insight Events Sweden
E-post: jonas.karstrom@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”Inspirerande konferens som gav ökade kunskaper, inspiration till fortsatt arbete i den egna organisationen och möjlighet till att skapa kontakter med andra organisationer.”

”Mycket bra!!”

”Mycket givande med duktiga föreläsare som visade konkreta exempel och metoder för att arbeta vidare med antikorruptionsarbetet!”

”Hög, relevant nivå”

PROGRAM

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Konferensens moderator öppnar konferensen
09:40 Två visselblåsare delar erfarenheter som menar att tysthetskultur riskerar döda demokratin

• Visselblåsare – hjältar eller fiender? Vi delar våra erfarenheter att visselblåsa
• Mobbing och förtal, en vardag för visselblåsare
– vi berättar hur vi behandlats
• Riksrevisionens saknar mandat att agera
– våra förslag till lösningar

Richard Lindwall, tidigare anställd vid Statens fastighetsverk, som larmade om grov korruption på myndigheten.

Oscar Simonson, toraxkirurg, läkare och forskare, som larmade i skandalen med Paulo Maccharini vid Karolinska Universitetssjukhuset
10:30 Förmiddagskaffe med nätverkande
11:00 Dealing with Fraud Examination and protecting corporate values

• Scania’s view and approach towards setting the tone at the top and promulgating business ethics
• Scania’s anti-corruption and compliance set-up
• Investigation process: understanding the context and content

Kristina Gabruseva, Head of Corporate Investigations, Scania
11:40 Paneldiskussion – om arbetet att förebygga och upptäcka korruption

• Affärsetik och regelefterlevnad
• Risker med korruption
• Riskanalyser och sårbarhetsanalyser
• Kultur och moral
• Hur skyddar man organisationen mot korruption?

Ta chansen att skicka aktuella ämnen och frågor i förväg som kan diskuteras på konferensen genom att maila oss på jonas.karstrom@insightevents.se

Medverkande:

Richard Lindvall, tidigare anställd vid Statens fastighetsverk

Peter Stiernstedt, Lecturer in Criminology, University of West London

Thomas Palmberg, polisintendent, Nationella Operativa Avdelningen (NOA), Nationella korruptionsgruppen, Polismyndigheten

Hedvig Wallander, Head of Legal Bonava Sverige, Bonava
12:20 Lunch
13:20 Korruption och Covid-19 – sjukvård och sextortion

• Forskning och framsteg inom anti-korruption
• Särskilt utsatta områden – för korruption
• Nya tider – nygamla problem

Peter Stiernstedt, Lecturer in Criminology, University of West London
14:20 Eftermiddagskaffe med nätverkande
14:40 Visselblåsardirektivet – ställer nya krav på organisationen

• I juni presenterade Regeringen sin utredning av EU:s visselblåsardirektiv. I december 2021 förväntas direktivet bli lag i Sverige
• Hur ska man tolka och förstå den kommande lagstiftningen?
• De nya reglerna föreslås bland annat innehålla krav om att arbetsgivaren ska upprätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning samt rutiner för uppföljning.

Martin Krüger, Partner & Forensic Expert, KPMG
15:30 Knivsta: Så arbetar vår kommun med förebyggande arbete mot korruption

• Etiska riktlinjer och policy för kommunen och de anställda
• Hur arbetar vi för att minimera riskerna – så skapas en organisation för att minimera korruptionsrisker
• Vilka regler och tillämpningar finns för kommuner?
• Stora byggprojekt i kommunen – viktigt att identifiera problemområden
• Risker för korruption i offentlig upphandling
• Ledarskap – ledningen ska vara gott föredöme
• Kommunens anställda är individer – om olyckan är framme – så hantera kommunen känsliga ärenden
• Visselblåsare

Klas Bergström, Kommunfullmäktiges ordförande (kommunstyrelsens ordförande från 2021)
16:10 - 16:30 Summering av första dagen
09:00 Morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder konferensens andra dag
09:40En uppdaterad Näringslivskod mot korruption

• Varför en uppdaterad kod?
• Genomgång av de största förändringarna
• Praktiska tips och medskick i antikorruptionsarbetet utifrån koden

Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare, IMM
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Korruption – compliance eller etik och moral? Varför det spelar roll?

• Ethics & Compliance funktionen – varför finns vi egentligen? Det är trevligt att vara viktig, men på vilket sätt?
• Ethics & Compliance – line of defence eller förändring? Hur många “lines of defence” behövs egentligen för att hålla reda på first line?
• Ledarskap och moral – är det en paradox? Juridik (compliance) och etik – hur jobbar jag med det?

Michaela Ahlberg, Head of Legal and Compliance, Getinge
11:50 Lunch med nätverkande
12:50Trafikverket bygger inte bara infrastruktur – utan också relationer baserade på respekt och ansvar

• Risker/utmaningar i Trafikverket
• Vårt systematiska arbete
• Det fortsatta arbetet – framflyttning av positionerna

Ulrica Selderman, etikansvarig, Trafikverket
13:40 Efter fredagsmyset – så ska Orkla reformera antikorruptionsarbetet

• Sanningar och myter om compliance-programmets effektivitet
• Praktiska erfarenheter och utmaningar
• Quiz

Nina Farrahi, Legal Counsel, Orkla
14:10 Eftermiddagskaffe
14:40 Förebygg korruption i offentlig upphandling och upprätthåll förtroendet för den offentliga affären

• Vilka är korruptionsriskerna i de olika delarna av inköpsprocessen
• Korruption – en hållbarhetsrisk i globala leveranskedjor
• Strategiskt arbete och åtgärder för att förebygga korruption i offentlig upphandling
• Offentlig upphandling och Näringslivskoden

Annika Gullans Wiklund, jurist, Upphandlingsmyndigheten
15:30 - 16:00 Frågestund/mentimeter och summering av konferensen

TALARE

Annika Gullans Wiklund
Upphandlingsmyndigheten

Hedvig Wallander
Bonava

Hayaat Ibrahim
IMM

Klas Bergström
Knivsta kommun

Kristina Gabruseva
Scania

Martin Krüger
KPMG

Michaela Ahlberg
Getinge

Nina Farrahi
Orkla

Oscar Simonson

Peter Stiernstedt
University of West London

Richard Lindwall

Thomas Palmberg
Polismyndigheten

Ulrica Selderman
Trafikverket

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

Boka t.o.m 9/4: 10.490 kr

Boka fr.o.m 10/4: 11.490 kr

LOKAL

Konferensen ges digitalt, LIVE via stream.

KONTAKT

Senior projektledare
Jonas Karström
08 587 662 66
jonas.karstrom@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14